Zakład Studiów Afrykańskich

Zakład Studiów Afrykańskich zajmuje się badaniami naukowymi w oparciu o wyniki prac terenowych ekspedycji, badań laboratoryjnych i archiwalno-bibliotecznych z zakresu archeologii, historii, konserwacji zabytków i nauk pokrewnych dotyczących obszarów kultur i cywilizacji rozwijających się terenie Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem północnego wybrzeża kontynentu i Afryki Subsaharyjskiej.

Zespół zakładu:

Bieżące projekty terenowe:

Egipt:
Sudan:
  • Dongola; kierownik: dr hab. Artur Obłuski (CAŚ UW)
  • El-Detti; kierownik: dr hab. Mahmoud El-Tayeb (CAŚ UW)
  • El-Zuma; kierownik: dr hab. Mahmoud El-Tayeb (CAŚ UW)
  • Ghazali; kierownik: dr hab. Artur Obłuski (CAŚ UW)
  • Soba; kierownik: dr Mariusz Drzewiecki (CAŚ UW)
  • Tanqasi; kierownik: dr hab. Mahmoud El-Tayeb (CAŚ UW)
Tunezja:
  • Mustis; kierownik: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (WA UW)

Bieżące projekty grantowe: