Publikacje

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego wydaje publikacje poświęcone rezultatom badań wykopaliskowych oraz prac restauracyjno-konserwatorskich prowadzonych przez misje Centrum. Raporty z badań ukazują się w roczniku Polish Archaeology in the Mediterranean, zaś szersze opracowania w książkowych seriach monograficznych.

Materiały zakwalifikowane do publikacji przez członków Komitetu Redakcyjnego oraz międzynarodowej Rady Redakcyjnej podlegają procedurze recenzji przez grono niezależnych ekspertów.

PAM Monograph Series to publikacje końcowe i wyniki badań dotyczące obecnych i archiwalnych badań wykopaliskowych prowadzonych przez Centrum. Seria, której współwydawcą są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, istnieje od 2009 roku; wcześniej ukazywała się jako PAM Supplement Series.

PCMA Excavation Series to seria zainicjowana w 2011 roku, poświęcona prezentacji wyników badań wykopaliskowych Centrum. Są to zarówno końcowe publikacje wykopalisk, jak i raporty pośrednie z określonych etapów badań, zarówno czysto archeologicznych, jak i konserwatorskich czy rekonstrukcyjnych oraz wchodzących w zakres nauk pomocniczych, takich jak archeozoologia, archeobotanika, topografia, geofizyka itp.

Część wyników badań prowadzonych pod auspicjami Centrum wydawana jest w ramach serii wspólnych z innymi instytucjami uczestniczącymi w tych badaniach, m.in. z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk czy z Kuwejcką National Council for Culture Arts and Letters. Publikowane są także przez instytucje partnerujące CAŚ UW w tych projektach oraz indywidualnie, w wydawnictwach zagranicznych.

Studia Palmyreńskie: w latach 1966–2013 czasopismo prezentujące artykuły oraz opracowania monograficzne dotyczące szeroko pojętych badań w Palmyrze, w Syrii. Od 2014 roku przekształcone w serię monograficzną o tej samej tematyce.

PCMA Archaeological Guides to bogato ilustrowane, przystępnie napisane przewodniki opisujące zabytki i historię danego stanowiska ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych odkryć archeologicznych. Przeznaczone dla studentów i entuzjastów archeologii zainteresowanych danym regionem oraz specjalistów szukających szybkiego kompendium wiedzy na temat stanowiska, mogą być przydatne dla osób planujących podróż z dala od utartych szlaków. Seria powstała w 2013 roku.

Ponadto w ramach wydawnictw Centrum ukazują się też Miscellanea, czyli publikacje o charakterze naukowym, księgi jubileuszowe i pamiątkowe czy katalogi wystawowe, a także publikacje popularno-naukowe, takie jak wydawane okazjonalnie książki i obszerne foldery popularyzujące wyniki badań Centrum.