Publikacje

Jednym z zadań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest publikacja wyników badań prowadzonych w ramach jego ekspedycji. W tym celu działa w CAŚ UW redakcja wydawnictw.

Współwydawcami publikacji CAŚ UW są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Peeters Publishers. Część wyników badań prowadzonych pod auspicjami Centrum publikowana jest przez instytucje krajowe i zagraniczne partnerujące CAŚ UW w projektach badawczych.

Wszystkie publikacje naukowe CAŚ UW ukazują się w języku angielskim lub francuskim. Jedynie niektóre publikacje o charakterze popularno-naukowym wydawane są w języku polskim.

Większość bieżących publikacji CAŚ UW jest udostępniana w trybie Open Access na stronie CAŚ UW lub na stronach współwydawców. Redakcja przygotowuje też cyfrowe reedycje wybranych pozycji spośród starszych niskonakładowych książek i udostępnia je poprzez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.