Pracownia zaawansowanych metod dokumentacji

Pracownia Zaawansowanych Metod Dokumentacji powstała w marcu 2019 roku dzięki specjalnej dotacji na restrukturyzację przyznanej przez MNiSW. Duży nacisk w działaniach pracowni położony jest na elementy z zakresu tzw. archeologii cyfrowej mają zapewnić innowacyjność w badaniach archeologicznych misji nadzorowanych przez CAŚ UW. W ramach pracowni działają trzy sekcje.

Utworzenie sekcji archeologii cyfrowej umożliwi zwiększenie ilości gromadzonych danych, poszerzenie możliwości interpretacyjnych i unowocześnienie form prezentacji materiału archeologicznego. Zespół pracowni będzie współpracował z misjami archeologicznymi pracującymi pod auspicjami CAŚ UW przy wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnej metodyki dokumentacji archeologicznej i opracowywaniu bieżącej dokumentacji ekspedycji archeologicznych CAŚ UW.

W ramach sekcji rysowniczej wykonywana i opracowywana jest dokumentacja rysunkowa z badań misji CAŚ UW. Dotyczy to zarówno założeń architektonicznych, jak i szerokiej gamy znalezisk ruchomych, takich jak ceramika, artefakty kamienne, elementy architektoniczne, drobne znaleziska terakotowe, szklane, metalowe, muszlowe, itd. Rysunki powstałe podczas badań terenowych są digitalizowane i opracowywane, powstają też rekonstrukcje rysunkowe np. całych budowli i ich dekoracji ściennej. Prace te wykonywane są najczęściej na potrzeby publikacji wyników badań wydawanych w ramach CAŚ UW i w innych wydawnictwach. Całość dokumentacji oryginalnej, analogowej i cyfrowej jest archiwizowana w Dziale Archiwizacji Dokumentacji.

Sekcja ceramologiczna koncentruje się na stworzeniu narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Kierownik pracowni:

Dr Piotr Zakrzewski

Sekcja archeologii cyfrowej:

Dr Piotr Zakrzewski
Mgr Paweł Lech
pokój 10
tel. (+48) 22 55 313 51

Sekcja rysownicza:

Mgr Marta Momot
pokój 11
tel. (+48) 22 55 313 30

Sekcja ceramologiczna:

Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Dr Urszula Wicenciak-Núñez
pokój 8
tel. (+48) 22 55 313 31

Kontakt
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 10
tel. (+48) 22 55 313 51

    1. Before
    2. After