Pracownia technik dokumentacyjnych

W ramach pracowni dokumentacji wykonywana i opracowywana jest dokumentacja rysunkowa z badań misji CAŚ UW. Dotyczy to zarówno założeń architektonicznych, jak i szerokiej gamy znalezisk ruchomych, takich jak ceramika, artefakty kamienne, elementy architektoniczne, drobne znaleziska terakotowe, szklane, metalowe, muszlowe, itd.

Rysunki powstałe podczas badań terenowych są digitalizowane i opracowywane, powstają też rekonstrukcje rysunkowe np. całych budowli i ich dekoracji ściennej. Prace te wykonywane są najczęściej na potrzeby publikacji wyników badań wydawanych w ramach CAŚ UW i w innych wydawnictwach. Całość dokumentacji oryginalnej, analogowej i cyfrowej jest archiwizowana w Dziale Archiwizacji Dokumentacji.

Dokumentaliści – rysownicy:
Mgr Marta Momot
Marek Puszkarski

Techniki komputerowe
Mgr Piotr Zakrzewski

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pokój 133
tel. (+48) 22 55 313 11
fax (+48) 22 628 45 23

    1. Before
    2. After