Administracja i księgowość

Kierownik administracyjny CAŚ UW
Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
tel. (+48) 22 55 31 328
pokój 5

Pełnomocnik Kwestora i obsługa grantu ERC
Mgr inż. Anna Brzozowska
tel. (+48) 22 55 31 314
pokój 6

Obsługa administracyjna i Stypendia CAŚ
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak
tel. (+48) 22 55 31 315
pokój 4

Obsługa administracyjna, rezerwacje biletów
Mgr Anna Bubrzyk
tel. (+48) 22 55 31 314
pokój 6

Obsługa księgowa
Mgr inż. Anna Brzozowska (projekty)
Mgr Anna Bubrzyk
tel. (+48) 22 55 31 314
pokój 6

Pełnomocnik CAŚ UW do spraw sprawozdawczości i parametryzacji jednostki naukowej
Dr Łukasz Rutkowski

Organizacja i wsparcie merytoryczne w zakresie konserwacji zabytków
Mgr Magdalena Skarżyńska

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro
tel.: (+48) 22 55 31 328,  22 55 31 329, 22 55 31 314
e-mail: pcma(at)uw.edu.pl
e-mail (rezerwacja biletów): pcma.bilety(at)uw.edu.pl
e-mail (Stypendium CAŚ): pcma.stypendia(at)uw.edu.pl


Dane do faktury

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP 525-001-12-66

Rachunki bankowe:

BANK MILLENNIUM SA
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

SWIFT BIG BPL PW XXX

Konto PLN
12 1160 2202 0000 0000 6084 9173

Konto EUR
PL 64 1160 2202 0000 0000 6084 9207

Konto USD
PL 95 1160 2202 0000 0000 6084 9231