Administracja i księgowość

Kierownik biura
Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
tel. (+48) 22 55 31 328
(II piętro, pokój 213)

Obsługa administracyjna
Halina Ewa Domańska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Marta Mierzejewska (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – LABI)
Mgr Anna Południkiewicz
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Obsługa księgowa
Beata Madaj
Halina Ewa Domańska
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Obsługa grantu ERC
Mgr Anna Brzozowska
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Pełnomocnik CAŚ UW do spraw sprawozdawczości i parametryzacji jednostki naukowej
Dr Łukasz Rutkowski

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
II piętro, pokój 213
tel. (+48) 22 826 52 16, (+48) 22 55 31 328
fax (+48) 22 628 45 23
Skype: pcma_uw
e-mail: pcma(at)uw.edu.pl