Dział wydawniczy

Publikacje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego:

  • monografie poświęcone rezultatom badań wykopaliskowych oraz prac restauracyjno-konserwatorskich prowadzonych przez CAŚ UW; serie wydawnicze: PAM Monograph Series, PCMA Excavation Series oraz Studia Palmyreńskie (poprzednio czasopismo)
  • okazjonalne publikacje naukowe
  • publikacje popularno-naukowe
  • czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean

CAŚ UW publikuje książki we współpracy z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego oraz belgijskim wydawcą Peeters Publishers.

Kierownik działu
Mgr Iwona Zych

Sekretarz redakcji
Dr Agata Czamara
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl

Redaktor serii Studia Palmyreńskie
Dr hab. Grzegorz Majcherek

Redaktor naczelna czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean
Mgr Iwona Zych

Redakcja językowa
Mgr Ewa Balcerzyk (angielski), Mgr Katarzyna Bartkiewicz (francuski), Dr Agata Czamara (angielski)

Redakcja bibliografii
Mgr Aleksandra Zych

Redakcja techniczna i produkcja
Konrad Krajewski
Stale współpracujący graficy i dokumentaliści: Ewa Czyżewska-Zalewska, Jan Kurzawa, Marta Momot, Malwina Piorun, Marek Puszkarski, Teresa Witkowska

Archiwizacja wydawnictw
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska

Wymiana biblioteczna i dystrybucja
Dr Agnieszka Pieńkowska

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 13
tel. (+48) 22 55 31 310
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl