Tomasz Barański

Zainteresowania badawcze:

  • Poźny antyk i wczesny islam na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
  • Administracja i gospodarka Egiptu w okresie wczesnomuzułmańskim
  • Papirologia i epigrafika
  • Język arabski
  • Archeologia osadnicza
Kariera zawodowa

wykształcenie:

od 2017 studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat badawczy: „Mareotyda w okresie arabskim VII-XII w. Wzorce osadnictwa, ośrodki religijne, szlaki lądowe i wodne”.

od 2017 studia magisterskie w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej: „Wyspa Dahlak. Ważny ośrodek handlowy i polityczny na Morzu Czerwonym VII-XVI w.”

2014–2017 studia licencjackie w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014–2016 studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej: „Najstarsze papirusy arabskie i grecko-arabskie z Egiptu. Katalog dokumentów papirusowych zawierających datę roczną do końca VII w. n.e.”

2011–2014 studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy licencjackiej: „Bankiety kultowe w sanktuarium Bela w starożytnej Palmyrze.”

stanowiska i funkcje:

od 2020 asystent naukowy w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2019–2020 asystent naukowy w Zakładzie Cywilizacji Islamu w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

2018 sekretarz Fundacji Rafała Taubenschlaga

2017–2018 koordynator programu stypendialnego UNESCO w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

2019 badania archeologiczne w Marea (Egipt), kierownik odcinka

2014 badania archeologiczne w Marina el-Alamein (Egipt), praktyki studenckie

2013 badania archeologiczne w Jiyeh (Liban), praktyki studenckie

2012 badania archeologiczne w Czaszkowie (Mazury), praktyki studenckie

Stypendia naukowe, granty

2018–2019 stypendium Erasmus+ odbywane na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia)

2018   dwumiesięczne Stypendium CAŚ UW ze środków MNiSW na rok akademicki 2017/2018 odbywane w Egipcie, projekt badawczy: „Przemiany systemu podatkowego we wczesnomuzułmańskim Egipcie (VII i VIII w.)”

2016    stypendium CAŚ UW ze środków MNiSW na rok akademicki 2016/2017 odbywane w Egipcie, projekt badawczy: “Bilingwiczne papirusy grecko-arabskie”

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Barański, T. (2020) Pismo arabskie [in:] D. Kossowska-Janik, A. Twardokęs (red.), Słowa nieulotne – pismo w kulturach świata, Warszawa, 142–157.

Artykuły naukowe:

Gwiazda, M., Piątkowska-Małecka, J., Makowski, P., Barański, T., Wicenciak, U. (accepted) Sidon’s/Ṣaydā Northern Hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Barański, T. (in print) Arabic text of SPP VIII 1198 and its significance for studying Arabisation of the Egyptian administration, Journal of Juristic Papyrology 49.

Barański, T. (2018) Rekonstrukcja przebiegu i znaczenia bankietów kultowych w sanktuarium Bela w starożytnej Palmyrze, Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu 3, 103–138.

Barański, T.(2017) Najstarsze grecko-arabskie dokumenty papirusowe z Egiptu, Medżat: Studia Egiptologiczne 5, Warszawa, 104–28.

Redakcja:

Barański, T., Oleksiak J. (2018) Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu, tom 3, Warszawa: Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu Szarkun.

Konferencje

Czynny udział

2019 Current Research in Egyptology 2019, Alcalá de Henares, Hiszpania.
Referat: “Reconsidering the Lake Mareotis region in the Byzantine and Islamic Period”.

2019 „Marea” ad Aegyptum: nowe badania, Warszawa, Polska.
Referat: „Średniowieczna Marea? Kilka uwag na temat osadnictwa w Mareotydzie na podstawie źródeł arabskich”.

2019 VI Sympozjum Młodych Egiptologów, Warszawa, Polska.
Referat: „Wino w średniowiecznym Egipcie – produkcja, dystrybucja, konsumpcja”.

2019 Magis quam homo… Świętość i heroizm od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa, Polska.
Referat: „Kult św. Menasa w Egipcie – wczoraj i dziś”.

2018 Polacy na Bliskim Wschodzie, Warszawa, Polska.
Referat: „Arabska inskrypcja z Jiyeh (Liban)”.

2018 The Seventh International Society for Arabic Papyrology Conference, Berlin, Niemcy.
Referat: “The Arabization of Lower-Rank Officials in Early Islamic Egypt: A Reconsideration of Two Bilingual Tax Receipts from the Heracleopolites/Ihnās”.

2018 Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia V, Kair, Egipt.
Referat: “The Lake Mareotis region in the Early Islamic Period”.

2017 XIV Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Chęciny, Polska.
Referat: „Papirologia arabska – orientalne świadectwa przeszłości wyzwaniem na przyszłość”.

Organizacja

2017 studencko-doktorancka konferencja Caravanserai – Młodzi Badacze Starożytnego Wschodu, Warszawa, Polska.

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2018 członek the International Society for Arabic Papyrology

Działalność popularyzatorska

2020 wykład pt. „Pismo arabskie wczoraj, dziś i jutro” w Muzeum Azji i Pacyfiku

2019 współorganizacja wystawy „Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata” w Muzeum Azji i Pacyfiku

2019 udział w Pikniku Naukowym oraz Nocy Muzeów w ramach stanowiska Fundacji Cultivate oraz Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

2015-2018 przygotowywanie stanowiska wystawienniczego SKN Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu „Szarkun” UW podczas corocznego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

2015 organizacja debaty eksperckiej „Zabytki ofiary ideologii czy polityki?”, Warszawa, zapis audiowizualny w kanale YouTube

Polecane linki