Tomasz Barański

Zainteresowania badawcze:

  • Poźny antyk i wczesny islam na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
  • Arabizacja i Islamizacja w Sudanie
  • Papirologia i epigrafika
  • Język arabski
  • Archeologia osadnicza
Kariera zawodowa

wykształcenie:

od 2017 studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat badawczy: „The role of the Muslim literate elite in Old Dongola’s society in the Funj period”.

2017–2020 studia magisterskie w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej: „Dahlak Kebir jako ośrodek handlowy i polityczny na Morzu Czerwonym, VII –XVI wiek”

2014–2017 studia licencjackie w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014–2016 studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej: „Najstarsze papirusy arabskie i grecko-arabskie z Egiptu. Katalog dokumentów papirusowych zawierających datę roczną do końca VII w. n.e.”

2011–2014 studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy licencjackiej: „Bankiety kultowe w sanktuarium Bela w starożytnej Palmyrze.”

stanowiska i funkcje:

od 2020 asystent naukowy w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2019–2020 asystent naukowy w Zakładzie Cywilizacji Islamu w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

2018 sekretarz Fundacji Rafała Taubenschlaga

2017–2018 koordynator programu stypendialnego UNESCO w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

2021 badania archeologiczne w Starej Dongoli (Sudan): archeolog, arabista

od 2020 udział w projekcie „Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie” (NCN Sonata 15), kierowanego przez dr. Pawła Nowakowskiego (Wydział Historii UW)

2019-2021 badania archeologiczne w ‘Marea’/Philoxenite (Egipt), kierownik odcinka

2014 badania archeologiczne w Marina el-Alamein (Egipt), praktyki studenckie

2013 badania archeologiczne w Jiyeh (Liban), praktyki studenckie

2012 badania archeologiczne w Czaszkowie (Mazury), praktyki studenckie

Stypendia naukowe, granty

2018–2019 stypendium Erasmus+ odbywane na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia)

2018   dwumiesięczne Stypendium CAŚ UW ze środków MNiSW na rok akademicki 2017/2018 odbywane w Egipcie, projekt badawczy: „Przemiany systemu podatkowego we wczesnomuzułmańskim Egipcie (VII i VIII w.)”

2016    stypendium CAŚ UW ze środków MNiSW na rok akademicki 2016/2017 odbywane w Egipcie, projekt badawczy: “Bilingwiczne papirusy grecko-arabskie”

Bibliografia naukowa

Monografie

Barański, T. (2021) Piraci czy sułtani? Dahlak Kebir jako ośrodek handlowy i polityczny na Morzu Czerwonym VII–XVI wiek. Warszawa: Wydawnictwa UW, DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323551560

Rozdziały w książkach

Barański, T. (2020) Pismo arabskie [in:] D. Kossowska-Janik, A. Twardokęs (red.), Słowa nieulotne – pismo w kulturach świata, Warszawa, 142–157.

Artykuły naukowe:

Gwiazda, M., Derda, T., Barański, T., (2022) From Roman industrial center to early Islamic town: archaeological excavations at Philoxenite/ʻMarea’ in the 2020–2021 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 31, (in press)

Gwiazda, M., Piątkowska-Małecka, J., Barański, T., Makowski, P., Wicenciak, U. (2021). Sidon’s/Ṣaydā northern hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, DOI: https://doi.org/10.1086/712931

Derda, T., Gwiazda, M., Barański, T., Pawlikowska-Gwiazda, A., Wieczorek D.F., (2020) Excavations in the northern and eastern parts of the Byzantine town at Marea, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 551–576.

Barański, T. (2019). Arabic text of SPP VIII 1198 and its significance for studying Arabisation of the Egyptian administration, Journal of Juristic Papyrology 49, 17–30.

Barański, T. (2018). Rekonstrukcja przebiegu i znaczenia bankietów kultowych w sanktuarium Bela w starożytnej Palmyrze, Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu 3, 103–138.

Barański, T. (2017). Najstarsze grecko-arabskie dokumenty papirusowe z Egiptu, Medżat: Studia Egiptologiczne 5, Warszawa, 104–28.

Redakcja:

Barański, T., Oleksiak J. (2018). Szkice z Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu, tom 3, Warszawa: Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu Szarkun.

Konferencje

Czynny udział:

2022 15th International Conference for Nubian Studies, Warszawa, Polska.
Referat: “New Arabic documents from Old Dongola: preliminary report on the written sources from the Funj period”.

2022 The 30th International Congress of Papyrology, Paryż, Francja.
Referat (wspólnie z dr Agatą Deptuła): “Magic texts in the medieval and pre-modern Old Dongola (Sudan)”.

2022 International Medieval Congress, Leeds, Wielka Brytania.
Referat: “Inculcating Arabic into the Nubian Soil: The Process and Its Agents”

2022 Polacy na Bliskim Wschodzie, Warszawa, Polska, (online)
Referat: “The epigraphical landscape of Izra (southern Syria) in the Islamic period”

2021 The 5th Sudan Studies Research Conference, Warszawa, Polska.
Poster: “Don’t worry about anything” – A snippet of communication between the Old Dongola elite, DOI: https://doi.org/10.26226/morressier.611bced0cb003360fe3a24c3

2021 The 56th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, USA, (online)
Referat: “The Introduction of Arabic in the Fiscal Administration of Umayyad Egypt: New Thoughts on the Earliest Dated Papyri’.

2021 Connecting Distant Worlds: The International Society for Arabic Papyrology (ISAP) Online Conference, (online)
Referat: “A shaykh, a king and a sheep: new Arabic documents from Old Dongola (Sudan)”.

2020 International Medieval Congress, Leeds 2020, (online)
Referat: „Wine production on the borderline – Alexandria’s rural hinterland in the early Muslim period”

2019 Current Research in Egyptology 2019, Alcalá de Henares, Hiszpania.
Referat: “Reconsidering the Lake Mareotis region in the Byzantine and Islamic Period”.

2019 „Marea” ad Aegyptum: nowe badania, Warszawa, Polska.
Referat: „Średniowieczna Marea? Kilka uwag na temat osadnictwa w Mareotydzie na podstawie źródeł arabskich”.

2019 VI Sympozjum Młodych Egiptologów, Warszawa, Polska.
Referat: „Wino w średniowiecznym Egipcie – produkcja, dystrybucja, konsumpcja”.

2019 Magis quam homo… Świętość i heroizm od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa, Polska.
Referat: „Kult św. Menasa w Egipcie – wczoraj i dziś”.

2018 Polacy na Bliskim Wschodzie, Warszawa, Polska.
Referat: „Arabska inskrypcja z Jiyeh (Liban)”.

2018 The Seventh International Society for Arabic Papyrology Conference, Berlin, Niemcy.
Referat: “The Arabization of Lower-Rank Officials in Early Islamic Egypt: A Reconsideration of Two Bilingual Tax Receipts from the Heracleopolites/Ihnās”.

2018 Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia V, Kair, Egipt.
Referat: “The Lake Mareotis region in the Early Islamic Period”.

2017 XIV Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Chęciny, Polska.
Referat: „Papirologia arabska – orientalne świadectwa przeszłości wyzwaniem na przyszłość”.

Organizacja

2017 studencko-doktorancka konferencja Caravanserai – Młodzi Badacze Starożytnego Wschodu, Warszawa, Polska.

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2018 członek the International Society for Arabic Papyrology

Działalność popularyzatorska

2020 wykład pt. „Pismo arabskie wczoraj, dziś i jutro” w Muzeum Azji i Pacyfiku

2019 współorganizacja wystawy „Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata” w Muzeum Azji i Pacyfiku

2019 udział w Pikniku Naukowym oraz Nocy Muzeów w ramach stanowiska Fundacji Cultivate oraz Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

2015-2018 przygotowywanie stanowiska wystawienniczego SKN Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu „Szarkun” UW podczas corocznego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

2015 organizacja debaty eksperckiej „Zabytki ofiary ideologii czy polityki?”, Warszawa, zapis audiowizualny w kanale YouTube

Staże i warsztaty

X 2022–II 2023 The 20th Arabic Papyrology Webclass: Reading Documents from Rural Fayyūm, kierowany przez prof. Andreasa Kaplony’ego, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy).

IV–VII 2020 The 17th Arabic Papyrology Webclass: Merchants, Mules, and Misunderstandings: Commercial Letters on Papyrus and Paper, kierowany przez dr Ursulę Hammed (Bsees), Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy).

Polecane linki