Dla autorów

Pytania do Działu Wydawniczego prosimy kierować na adres pam.pcma(at)uw.edu.pl

Nad doborem tekstów do publikacji i kształtem serii wydawniczych CAŚ UW czuwa Komitet Redakcyjny i Międzynarodowy Zespół Doradczy. Wszystkie teksty podlegają recenzji przez Międzynarodowy Zespół Recenzentów zgodnie z obowiązującymi w redakcji procedurami recenzyjnymi.

Dział Wydawniczy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przygotował wytyczne dla autorów odnośnie formy tekstów składanych do druku w publikacjach Centrum, a także opis procedur redakcyjnych, którym podlegają teksty. Przygotowanie tekstów i materiałów ilustracyjnych zgodnie z tymi wytycznymi znacznie usprawni prace redakcyjne i przyspiesza proces ich publikacji.

W planach i rysunkach proponujemy stosowanie standardowych miarek i strzałek północy:
miarka i strzałka północy: cdr
miarka i strzałka północy: pdf