Stacja Badawcza w Kairze

  • Aktualności Stacji

  • Badania w Egipcie

    Polscy badacze są obecni w Egipcie od ponad 80 lat. To tam stawiała pierwsze kroki polska szkoła archeologii śródziemnomorskiej, pracując na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych. Od kilku dekad każdego roku w Egipcie pracuje ok. 10 misji pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą one zarówno badania wykopaliskowe, jak i projekty konserwatorskie, służące zabezpieczeniu dziedzictwa kulturowego i udostępnieniu go zwiedzającym.

    Więcej