Badania

Program badawczy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW realizowany jest poprzez projekty wykopaliskowe prowadzone przez instytucję oraz poprzez indywidualne prace badawcze. CAŚ UW jest też otwarte na uczestnictwo w międzynarodowych projektach ratowania zagrożonego dziedzictwa, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi instytucjami.

  • Zakres terytorialny projektów Centrum obejmował od początku istnienia instytucji Bliski Wschód i północnowschodnią Afrykę: Egipt, Sudan, Syrię, Irak, Cypr, Liban i Jordanię. Obszar ten rozciągnął się na rejon Zatoki Arabskiej (Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską) oraz Zakaukazie (Gruzja i Armenia), a także Afrykę Północną (Tunezja). W ostatniej dekadzie Centrum prowadzi rokrocznie ok. 30 projektów wykopaliskowych i konserwatorskich na stanowiskach datowanych od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne, aż po późny antyk i okres islamski.

Projekty CAŚ UW koncentrują się na polach zainteresowań pracowników instytucji oraz osób realizujących przy Centrum indywidualne projekty grantowe. Ujęte są one w ramy kierunków badawczych CAŚ UW. Część z nich to wynik wieloletniej bliskiej współpracy pomiędzy CAŚ UW a badaczami z innych polskich ośrodków akademickich i muzealnych, m.in. Instytutu Archeologii UW, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Centrum współpracuje ze specjalistami z ponad 40 instytucji w kraju i na świecie. Co roku w pracach misji Centrum bierze udział ponad 300 osób: archeologów i innych specjalistów z Polski i z zagranicy. Centrum jest także kluczowym partnerem w projektach rewitalizacji stanowisk archeologicznych i prezentacji muzealnych, realizowanych we współpracy ze służbami starożytności w krajach, gdzie są prowadzone.