Wyróżnienia

 • Stypendia CAŚ w Egipcie – dodatkowy nabór

  W związku ze zwolnieniem się kilku miejsc na Stypendia CAŚ w Egipcie, ogłaszamy dodatkowy nabór na bieżący rok akademicki (do końca 2022 roku). Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW, a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić w Egipcie badania naukowe […]

 • Nowe granty NCN dla Centrum

  Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie dwóm kolejnym projektom, które realizowane będą w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin otrzymała grant Opus na projekt Życie i śmierć w czasach próby: Bioarcheologiczne studium efektów zmian społeczno-politycznych i klimatycznych na populację memficką z Sakkary, Egipt. Dr Mateusz Iskra zrealizuje temat badawczy Urartyjska ceramika pałacowa na Zakaukaziu. Analiza […]

 • Nagroda im. Benedykta Polaka dla Wojciecha Kołątaja

  Na Zamku w Łańcucie, 23 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia jednej z głównych nagród im. Benedykta Polaka dr. inż. Wojciechowi Kołątajowi, długoletniemu pracownikowi Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze. Nagroda im. Benedykta Polaka przyznawana jest corocznie od 2015 roku dwóm laureatom, Polakowi i obcokrajowcowi, w uznaniu ich osiągnięć eksploracyjnych i badawczych na ziemi, w […]

 • Dr hab. Artur Obłuski z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

  Wśród tegorocznych laureatów Nagród Prezesa Rady Ministrów znalazł się dr hab. Artur Obłuski. Wyróżniono go w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego”. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, nagrodę przyznano za „The Monasteries and Monks of Nubia – wybitne dzieło: owoc kompetencji w zakresie badań terenowych i naukowych oraz w zakresie […]

 • Nagroda NCN 2021 dla dr. Pawła Polkowskiego

  Dr Paweł Polkowski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu jest jednym z laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2021. Nagrodę otrzymał w kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie przyznawane uczonym do 40. roku życia  za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w […]

 • Dofinansowanie z IDUB na wyjazd studyjny

  Kolejna badaczka z CAŚ UW zrealizuje mikrogrant z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dr Agnieszka Pieńkowska otrzymała dofinansowanie na wyjazd studyjny. W ramach mikrograntu zrealizuje ona w Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. Université Paris Nanterre kwerendę biblioteczną potrzebną do opracowania wyników badań archeologicznych ekspedycji CAŚ UW na terenie doliny Qumayrah w Omanie. Przypominamy, że […]

 • Środki z MEiN na umiędzynarodowienie badań stacji archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  Uniwersytet Warszawski uzyskał specjalne środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie p.t. „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”. W jego ramach zaplanowano liczne działania, które będą realizowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Wydział Archeologii i Centrum Badań Andyjskich. Finansowanie w wysokości 1 417 000 PLN zostało przyznane na podstawie art. 404 ust.1 ustawy z dn. […]

 • Dofinansowanie z CRAC dla badaczek z CAŚ UW

  W trzeciej edycji „małych grantów” Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznano finansowanie dla dziewięciu projektów. Jeden z nich zgłosiła dr Michela Gaudiello z CAŚ UW. Dofinansowanie uzyskała jej aplikacja o wsparcie publikacji artykułu Mifsas Bahri: a Late Aksumite Church in the Ethiopian Southern Tigray Region. Review and New Reconstruction Proposal. Małe Granty […]

 • Kolejny mini-grant z programu IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) dr Robert Mahler z CAŚ UW otrzymał grant na wykup opcji open access dla swojego artykułu w czasopiśmie „Archaeometry”. Tego typu granty są oferowane w ramach działania IDUB I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na […]

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr. Marcina Kotyla

  Dziś (23.06.2021) w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się wręczenie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych był dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, czyli osobom bez stopnia doktora lub takim, które doktoryzowały się  w ciągu poprzednich siedmiu lat, które wykazały się znaczącymi osiągnięciami w działalności […]

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za książkę dr. Mariusza Drzewieckiego

  Książka dr. Mariusza Drzewieckiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą publikację o tematyce afrykanistycznej w 2020 roku. Publikacja pt. „Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych” ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i CAŚ UW w serii „PCMA Archaeological Guides”. Książka przybliża […]

 • Wyróżnienie Rektora dla dr Agaty Deptuły

  Wśród laureatów tegorocznych wyróżnień Rektora Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się dr Agata Deptuła z CAŚ UW. Nagroda jest przyznawana osobom wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Dr Deptuła specjalizuje się w epigrafice greckiej i nubiologii. Bierze udział w pracach zespołu grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. W […]