Wyróżnienia

 • Dofinansowanie z IDUB na wyjazd studyjny

  Kolejna badaczka z CAŚ UW zrealizuje mikrogrant z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dr Agnieszka Pieńkowska otrzymała dofinansowanie na wyjazd studyjny. W ramach mikrograntu zrealizuje ona w Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès. Université Paris Nanterre kwerendę biblioteczną potrzebną do opracowania wyników badań archeologicznych ekspedycji CAŚ UW na terenie doliny Qumayrah w Omanie. Przypominamy, że […]

 • Środki z MEiN na umiędzynarodowienie badań stacji archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  Uniwersytet Warszawski uzyskał specjalne środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie p.t. „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”. W jego ramach zaplanowano liczne działania, które będą realizowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Wydział Archeologii i Centrum Badań Andyjskich. Finansowanie w wysokości 1 417 000 PLN zostało przyznane na podstawie art. 404 ust.1 ustawy z dn. […]

 • Dofinansowanie z CRAC dla badaczek z CAŚ UW

  W trzeciej edycji „małych grantów” Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznano finansowanie dla dziewięciu projektów. Jeden z nich zgłosiła dr Michela Gaudiello z CAŚ UW. Dofinansowanie uzyskała jej aplikacja o wsparcie publikacji artykułu Mifsas Bahri: a Late Aksumite Church in the Ethiopian Southern Tigray Region. Review and New Reconstruction Proposal. Małe Granty […]

 • Kolejny mini-grant z programu IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) dr Robert Mahler z CAŚ UW otrzymał grant na wykup opcji open access dla swojego artykułu w czasopiśmie „Archaeometry”. Tego typu granty są oferowane w ramach działania IDUB I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na […]

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr. Marcina Kotyla

  Dziś (23.06.2021) w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się wręczenie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych był dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium przyznawane jest młodym naukowcom, czyli osobom bez stopnia doktora lub takim, które doktoryzowały się  w ciągu poprzednich siedmiu lat, które wykazały się znaczącymi osiągnięciami w działalności […]

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za książkę dr. Mariusza Drzewieckiego

  Książka dr. Mariusza Drzewieckiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą publikację o tematyce afrykanistycznej w 2020 roku. Publikacja pt. „Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych” ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i CAŚ UW w serii „PCMA Archaeological Guides”. Książka przybliża […]

 • Wyróżnienie Rektora dla dr Agaty Deptuły

  Wśród laureatów tegorocznych wyróżnień Rektora Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się dr Agata Deptuła z CAŚ UW. Nagroda jest przyznawana osobom wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Dr Deptuła specjalizuje się w epigrafice greckiej i nubiologii. Bierze udział w pracach zespołu grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. W […]

 • Dofinansowanie do publikacji z programu IDUB

  Z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Pior Zakrzewski (CAŚ UW) otrzymał grant na dofinansowanie artykułu w czasopiśmie „Journal of Archaeological Science: Reports”. Granty na ten cel są przyznawane w ramach działania IDUB – I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access. Ma ono na  przyczyniać się do rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych oraz […]

 • Początek obchodów Jubileuszu Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie

  Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczyna obchody jubileuszowe z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras przez ekspedycję archeologiczną pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma zaszczyt być jednym z partnerów Jubileuszu. Odkrycia w Faras dokonano podczas akcji badania i ratowania zabytków Dolnej Nubii zagrożonych zalaniem przez budowę tamy na Nilu. Dzięki wysiłkom polskich archeologów […]

 • Kolejna publikacja w Open Access dzięki grantowi IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Paweł Lech z CAŚ UW uzyskał grant na wykup opcji open access dla artykułu autorstwa P. Lecha i P. Zakrzewskiego (CAŚ UW) w czasopiśmie „Archaeological Prospection” wydawanym przez wydawnictwo Wiley. Grant został przyznany w ramach działania IDUB – I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego […]

 • Stypendium post-doktorskie Fundacji Humboldta dla dr. Marcina Kotyla

  Dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na badania nad przemianami społeczno-gospodarczymi w Tebtynis w III wieku n.e. na podstawie nowego archiwum papirusowego. Roczny projekt będzie realizowany w Institut für Papyrologie na Uniwersytecie w Heidelbergu, a jego opiekunem będzie prof. Andrea Jördens. Planowana data rozpoczęcia projektu to październik […]

 • Trzy nowe granty NCN na badania Centrum

  Trzy spośród zwycięskich projektów 19-stej edycji konkursów NCN Opus i Preludium, to badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Finansowanie w ramach grantu Opus otrzymają dr hab. Tomasz Waliszewski, kierownik ekspedycji CAŚ UW w Mustis (Tunezja) oraz dr Mariusz Gwiazda, który poprowadzi badania nad marmurami z terenu Lewantu. Grant Preludium otrzymał Maciej Wyżgoł, pracujący w ekspedycji Centrum […]