Mariusz Drzewiecki

Zainteresowania badawcze:

  • budownictwo obronne w Nubii (przyczyny i sposoby budowy, wykorzystanie przez wieki)
  • średniowieczne i nowożytne królestwa Afryki Północno-Wschodniej
  • dziedzictwo archeologiczne we współczesnym świecie
  • metodologia i metodyka archeologii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2013 rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. Włodzimierza Rączkowskiego. Tytuł pracy: „Ufortyfikowane założenia osadnicze w kontekście osadniczym w Górnej Nubii w czasach królestwa Makurii
2008 praca magisterska napisana w Instytucie Prahistorii UAM pod kierunkiem prof. Hanny Kóčki-Krenz. Tytuł pracy: „Obwarowania Banganarti na tle umocnień królestwa Makurii”. Po zakończeniu studiów magisterskich uhonorowany medalem Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu uniwersyteckim

Stanowiska i funkcje

od 2018 adiunkt naukowy w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2015-2018 adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
2008-2009 asytent dyrektora Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze

Projekty badawcze

2019-2021 – kierownik projektu pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym”. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu Opus  (UMO-2018/29/B/HS3/02533). Strona internetowa projektu: www.soba.uw.edu.pl
2017-2020 – kierownik projektU pod tytułem: „Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe i początkach królestwa Alwy”. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu Sonata (UMO-2016/21/D/HS3/02972). Strona internetowa projektu: www.centrumnubia.org
2014-2015 – kierownik projektu pod tytułem: „Protection and management of archaeological heritage in Jordan”. Projekt finansowany w ramach stypendium post-doc Erasmus-Mundus (umowa nur 5850)
2013-2014 – kierownik projektu pod tytułem: „Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w dolinie Nilu Środkowego”. Projekt finansowany przez NCN w ramach programu Preludium (UMO-2012/05/N/HS3/01164)
2008-2012 – współorganizator i główny wykonawca projektu: „Fortece Sudanu”. Projekt finansowany przez UAM w Poznaniu, Fundację Patrimonium oraz osoby prywatne

Inne projekty archeologiczne

2015-2017 – interpretacja oraz wektoryzacja danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego terenów bitew nad Rawką oraz Bzurą. Zadanie realizowane w ramach projektu pod tytułem: „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”. Kierownik projektu dr hab. Anna Zalewska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Warszawie)
2006-2011 oraz 2015-2016 – dokumentalista badań wykopaliskowych prowadzonych w Banganarti oraz Selib (Sudan). Kierownik projektu prof. dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
2015-2016 – nadzór oraz dokumentacja wybranych wykopów w czasie badań terenowych w Beit Ras w Jordanii. Kierownik projektu prof. Jolanta Młynarczyk (Instytut Archeologii UW)
2015 – trójwymiarowa dokumentacja powierzchni mozaiki podłogowej z kościoła pod wezwaniem Świętej Maryi Dziewicy w Madabie (Jordania) w ramach projektu konserwatorskiego pod tytułem: „Holy Virgin church mosaic conservation project”. Kierownik projektu dr Mahmoud Arinat (Uniwersytet Jordański w Ammanie).
2007-2014 – dokumentalista w ratowniczych badaniach archeologicznych wykonywanych przez firmę UNI-ART na terenie Wielkopolski na następujących stanowiskach:
– Poznań, ul. Działyńskich 3, XIX-wieczna zabudowa miejska – kamienica z własną elektrownią wodną (okres prowadzenia prac 26.06.-15.07.2014)
– Komorniki 37 AZP 53-26, stan. 224, osada oraz cmentarzysko wielokulturowe (okres prowadzenia prac 16.04.-5.06.2014)
– Mieścisko, osada kultury łużyckiej (okres prowadzenia prac 14.08-24.08.2013)
– Poznań, Śródka – XIX-wieczne fortyfikacje przy ulicy Bydgoskiej (okres prowadzenia prac 20.11-6.12.2011)
– Gądki 20, stanowisko wielokulturowe (okres prowadzenia prac 13-30.09.2010)
– Żerniki 34 i Robakowo, stanowiska wielokulturowe (okres prowadzenia prac 1.05.-30.06.2008)
– Gądki 10, średniowieczne grodzisko oraz otaczająca osada (okres prowadzenia prac 7.05.-30.05.2007)
2010-2014 – dokumentalista w projekcie pod tytułem: „Archeologiczne Zdjęcie Polski 2”. Kierownik projektu prof. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii, UAM w Poznaniu)
2012-2013 – logistyka w Polsce i Sudanie oraz wykłady archeologiczne w polskich szkołach w ramach projektu pod tytułem: „Szkoła dla szkoły”. Kierownik projektu Beata Drzewiecka
2007-2008 – dokumentalista w ramach archeologicznych badań ratowniczych prowadzonych przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Henryka Klundra na stanowisku Obłaczkowo 7, woj. Wlkp (okres prowadzenia prac 15.07.-30.09.2008 oraz 1.08-20.08.2007)
2005-2006 – udział w archeologicznych badaniach ratowniczych w rejonie Czwartej Katarakty Nilu (Sudan). Prace na stanowiskach w Hagar el-Beida (26.01.-28.02.2005) oraz Shemkhiya (16.01-15.02.2006). Kierownik prac: dr Marek Chłodnicki oraz prof. dr hab. Bogdan Żurawski
2005-2006 – dokumentalista w pracach archeologicznych kierowanych przed dr hab. Henryka Machajewskiego (Instytut Prahistorii UAM), na następujących stanowiskach:
– Troszyn 10 woj. Zachodniopomorskie, cmentarzysko kultury przeworskiej (okres prowadzenia prac 31.07.-25.08.2006)
– Wrzeszczyna 1 woj. Wlkp, cmentarzysko kultury łużyckiej (okres prowadzenia prac 7.07.-31.07.2005)
– Rosko 4 woj. Wlkp, osada kultury łużyckiej (okres prowadzenia prac 6.07.-7.08.2004)

Granty, Stypendia, Nagrody

Granty

2019-2021 – grant na projekt pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym”, finansowany przez NCN w ramach programu Sonata (UMO-2018/29/B/HS3/02533).
2017-2020 – grant na projekt pod tytułem: „Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe i początkach królestwa Alwy”, finansowany przez NCN w ramach programu Sonata (UMO-2016/21/D/HS3/02972)
2013-2014 – grant na projekt pod tytułem: „Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w dolinie Nilu Środkowego”, finansowany przez NCN w ramach programu Preludium (UMO-2012/05/N/HS3/01164)

Stypendia

2018 dwutygodniowe stypendium w Kairze, realizowane w ramach wymiany bilateralnej Polskiej Akademii Nauki oraz Akademia Nauk Arabskiej Republiki Egiptu
2017 dwutygodniowe stypendium w Kairze, realizowane w ramach wymiany bilateralnej Polskiej Akademii Nauki oraz Akademia Nauk Arabskiej Republiki Egiptu
2016-2018 stypendium przyznane w ramach subsydium profesorskiego „Mistrz” dla Bogdana Żurawskiego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
2014-2015 10-miesięczne stypendium typu post-doc, Erasmus Mundus Scholarships na Wydziale Archeologii i Turystyki Uniwersytetu Jordańskiego w Ammanie (Jordania). Finansowane przez Komisję Europejską (wniosek nr 5850)
2014 1-miesięczne stypendium MEN w Kairze
2007-2008 5-miesięczne stypendium MEN w Kairze

Nagrody

2008 – medal Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu uniwersyteckim

Bibliografia naukowa

Książki

2022 Drzewiecki M., Cedro A., Forts of North Omdurman, Leuven: Peeters Publishers
2020 Drzewiecki M., Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych / (Fortresses of Upper Nubia in the light of archaeological and ethnological researches; in Polish), Warsaw: University of Warsaw Press, PCMA UW, 2020 doi.org/10.31338/uw.9788323546849
2016 Drzewiecki, M., Mighty Kingdoms and their Forts. The Role of Fortified Sites in the Fall of Meroe and Rise of Medieval Realms in Upper Nubia, (Nubia VI), Warsaw: IKSIO PAN.

Rozdziały w książkach

2022 Drzewiecki M. Archaeological investigations on the outskirts of large cities / Archeologia u bram: badania na obrzeżach dużych miast, w: w: Paner H., Obłuski A., El-Tayeb M. (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw, 163-169
2022 Drzewiecki M. Cooperation and training / Współpraca i szkolenia, w: Paner H., Obłuski A., El-Tayeb M. (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw,  479-484.
2022 Drzewiecki M. The fortresses of Sudan: surveying selected defensive structures in the Middle Nile Valley / Fortece Sudanu – rozpoznanie wybranych budowli obronnych w dolinie Środkowego Nilu, w: Paner H., Obłuski A., El-Tayeb M. (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw, 109-118.
2022 Drzewiecki M. Developing a new approach to research in Soba / Nowe podejście do badań archeologicznych w Soba, w: Paner H., Obłuski A., El-Tayeb M. (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw, 397-407.
2019 Ryndziewicz R., Drzewiecki M. Archaeo–geophysical prospection of forts in the North Omdurman (Sudan), w: J. Bonsall (red.), New Global Perspectives on Archaeological Prospection. 13th International Conference on Archaeological Prospection, Oxford: Archaeopress Publishing, 188191.
2019 Drzewiecki M., Cedro A. Archaeological Surveys at the Third, Fourth and Fifth Cataract Regions, w: Raue D. (red.), Handbook of Ancient Nubia, Berlin-Boston: Walter de Gruyter, 987–1018.
2019 Chlebowski A., Drzewiecki M. Recent Research Work at the Western and Southern Fringes of Nubia, w: Raue D. (red.), Handbook of Ancient Nubia, Berlin-Boston: Walter de Gruyter, 1029–1050.
2018 Ryndziewicz R., Drzewiecki M. Prospekcja geofizyczna założeń obronnych w Górnej Nubii. Studium przypadku późnoantycznego fortu Hosh el-Kab, w: Wiewióra M., Herbich T. (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V, 21–23 listopada 2018 r., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 83–86.
2018 Drzewiecki, M., The Role of Marriage in Spatial Patterning: Jawgul Village Case Study, w: M. Honegger (red.), Nubian Archaeology in the XXIst Century. Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, 1st-6th September 2014, (Orientalia Lovaniensia Analecta 273), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 759765.
2018 Żurawski, B., Drzewiecki, M., Wiewióra, M., Cedro, A., Nubian Fortifications in the Middle Ages, w: M. Honegger (red.), Nubian Archaeology in the XXIst Century. Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, 1st-6th September 2014, (Orientalia Lovaniensia Analecta 273), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 149160.
2016 Drzewiecki, M., Zatrzymać najdłuższą rzekę Afryki. Konsekwencje archeologiczne projektów zarządzania wodami Nilu, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Polityka i kultury, Pelplin: Bernardinum, 197219.
2014 Drzewiecki, M., Banganarti – Fortifications, w: J.R. Anderson, D.A. Welsby (red.), The Fourth Cataract and Beyond Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies, (British Museum Publications on Egypt and Sudan 1), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 901908.
2013 Drzewiecki, M., Fortifications and the post-Meroitic period in Upper Nubia Some thoughts, w: F. Jesse, C. Vogel (red.), Colloquium Africanum 5, The Power of Walls – Fortifications in Ancient Northeastern Africa, Köln: Heinrich-Barth Institut e.V., 145162.
2013 Maliński, P., Drzewiecki, M., Krajobraz nierówności społecznych. Projekt badawczy we wsi Jawgul jako przyczynek do studiów nad dawną i współczesną kulturą regionu Mahas (północny Sudan), w: W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan kultury i migracje, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 191220.
2012 Ali Elmirghani Ahmed, Drzewiecki, M., Maliński P., Polsko-sudański projekt naukowy „Fortece Sudanu”. Krajobrazy kulturowe w perspektywnie badań archeologicznych i etnologicznych, w: W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek (red.), Sudan bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne w Warszawie, 5182.
2008 Drzewiecki, M., Rączkowski, W., Following O.G.S. Crawford: satellite images and field archaeology in Sudan, w: R. Lasaponara, N. Masini (red.), Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Rome: Aracne, 36.
2008 Frąckowiak, M., Drzewiecki, M., 80 lat Koła Naukowego Studentów Archeologii przy Instytucie Prahistorii UAM, w: H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań: SNAP, 253259.

Artykuły naukowe

2023 Drzewiecki, M., Fortresses of Sudan. Umm Marrahi and Abu Nafisa, AFRICAN REPORTS, 12, 27-52.
2022 Drzewiecki, M. & Cedro, A., New insights into the history of early Alwa: recent archaeological research in Umm Marrahi, Hosh el-Kab and Abu Nafisa forts (Khartoum Province, Sudan), Azania: Archaeological Research in Africa. DOI: 10.1080/0067270X.2021.2005978
2022 Drzewiecki, M., Ryndziewicz, R., Ciesielska, J., Kurcz, M., Michalik, T., & Czyżewska-Zalewska, E. The spatial organisation of Soba: A medieval capital on the Blue Nile. Antiquity, 96(385) 213-220. doi:10.15184/aqy.2021.158
2021
Drzewiecki, M., Kurcz, M., Ciesielska, J. Michalik T., Czyżewska-Zalewska E., Kiersnowski, K., Ryndziewicz R., Interdisciplinary Research into the Legacy of the Medieval Metropolis of Soba in a Modern Khartoum Suburb, African Archaeology Revue, https://doi.org/10.1007/s10437-021-09459-1
2021
Ryndziewicz, R., Drzewiecki, M., Banaszek, Ł., Herbich, T., Kiersnowski, K., Survey of Soba (Sudan) ArcheoSciences, 45-1, 111114, https://doi.org/10.4000/archeosciences.8880
2020
Drzewiecki, M., Ryndziewicz, R., Ciesielska J.A., Michalik, T., Kurcz M., Czyżewska-Zalewska E., Adam, R. J., New fieldwork at Soba East (2019–2020 season), Sudan & Nubia 24, 233–246.
2019
Drzewiecki M., Cedro A. Recent research at Jebel Umm Marrahi (Khartoum Province). Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. 30, 117130.
2019
Drzewiecki M., Ryndziewicz R. Developing a New Approach to Research at Soba, the Capital of the Medieval Kingdom of Alwa. Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress 16, 1–24. (doi.org/10.1007/s11759-019-09370-x, Open Access)
2018 Drzewiecki, M., Cedro, A., Ryndziewicz, R., Elmontaser Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubark, Rączkowski, W., Forts of North Omdurman: First season of fieldwork in Hosh el-Kab and Abu Nafisa’, Sudan and Nubia 22, 127141.
2017 Drzewiecki, M., Arinat, M., The impact of online archaeological databases on research and heritage protection in Jordan, Levant 49/1, 6477 (DOI: 10.1080/00758914.2017.1308117).
2017 Drzewiecki, M., The Kushite temple in Soniyat after the 2016 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 326336.
2017 Drzewiecki, M., Drzewiecka, B., Protection and management of archaeological heritage in Jordan: legal documents, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 58, 601610.
2017 Drzewiecki, M., The medieval fortifications at Banganarti after the 2016 season’, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 301309 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1790.
2017 Żurawski, B., Cedro, A., Drzewiecki, M., Łopaciuk, R., Fieldwork in 2015/2016 in the Southern Dongola Reach and the Third Cataract Region, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 269288 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1785.
2016 Drzewiecki, M., Fortresses in the Middle Nile Region: in the Times of O.G.S. Crawford and Today, Gdańsk Archaeological Museum African Reports 8, 6178.
2016 Drzewiecki, M., Polkowski, P., Fortified Sites in the Area of the Fifth and Sixth Cataract in Context: Preliminary Reflections, Gdańsk Archaeological Museum African Reports 8, 7992.
2015 Drzewiecki, M., Komputerowa baza stanowisk archeologicznych Jordanii, Ochrona Zabytków 2/2015 (267), 229238.
2014 Drzewiecki, M., The eastern tower at Banganarti 1, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 343356.
2014 Drzewiecki, M., Drzewiecka, B., Elečková, M. Diffi na wyspie Jawgul, Fontes Archaeologici Posnanienses 50/2, 213232.
2014 Drzewiecki, M., Stępnik, T., Fortified sites at the mouth of wadis case study of Abu Sideir and Abu Mereikh in the Fifth Cataract Region, Études et Travaux XXVII, 96119.
2013 Drzewiecki, M., The enclosure walls of Banganarti and Selib after the 2010 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 295307.
2013 Drzewiecki, M., Maliński, P., Jawgul – a village between towers, Sudan & Nubia 17, 101108.
2013 Żurawski, B., Stępnik, T., Drzewiecki, M., Badowski, T., Cedro, A., Molga, K., Solarska, K., Włodarski, T., Banganarti and Selib. Season 2010, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 273294.
2012 Drzewiecki, M., Stępnik, T., Fortresses of Sudan Project Abu Sideir case study, Sudan & Nubia 16, 9699.
2011 Drzewiecki, M., The southern border of the Kingdom of Makuria in the Nile valley, Études et Travaux XXIV, 93107.
2011 Drzewiecki, M., Banganarti fortifications in the 2008 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 271282.
2011 Drzewiecki, M., Banganarti 1 – excavating the curtain wall in 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 342358.
2008 Drzewiecki, M., The curtain wall in Banganarti, results of research in 2006 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 403410.

Redakcja:

2018 udział w pracach redakcyjnych Études et Travaux tomy XXXI
2017 prace redakcyjne nad Études et Travaux tom XXX

Inne:

(w tym raporty dla służb starożytności)

2020 Drzewiecki M., Ryndziewicz R., Michalik T., Ciesielska J., Czyżewska-Zalewska E., Kurcz M., Hassan M.M.A.M. Soba Expedition. Preliminary report on the season of fieldwork conducted in 2019-2020. Khartoum (doi.org/10.6084/m9.figshare.12023022.v2).
2020 Drzewiecki M., Michalik T., Ciesielska J. Soba Expedition. Preliminary report on the archaeological excavation before the construction of the storage house. Khartoum (doi.org/10.6084/m9.figshare.11981328.v3).
2018 Drzewiecki M., Cedro A., Ryndziewicz R., Selma Khogli Ali Ahmed. Expedition to Hosh el-Kab, Abu Nafisa, and Umm Marrahi forts. Preliminary report from the second season of fieldwork conducted from November 13th to December 8th, 2018 with an appendix on an aerial survey of Soba East on 12th and 13th December 2018, Omdurman (DOI: 10.13140/RG.2.2.26111.66724/1).
2018 Drzewiecki, M., Cedro, A., Rączkowski, W., Ryndziewicz, R., Expedition to Hosh el-Kab, Abu Nafisa, and Umm Marrahi forts. Preliminary report from the first season of fieldwork conducted from January 9th to 25th, 2018 with an appendix on a trial geophysical survey in Soba East conducted on January 26th, 2018, Omdurman (DOI: 10.13140/RG.2.2.30734.25921).
2013 Drzewiecki, M., Maliński, P., Drzewiecka, B., Sobczak, M., Rutkowski, P., Jawgul Island Survey, Mahas region, 2013 Preliminary Report, Jawgul-Khartoum.
2012 Drzewiecki,M., Stępnik, T., Rączkowski, W., Fortresses of Sudan 2012, Preliminary Report, Khartoum.
2011 Drzewiecki, M., Polkowski, P., Maliński, P., Fortresses of Sudan 2011, Preliminary Report, Khartoum.
2008 Drzewiecki, M., Maliński, P., Rączkowski, W., Fortresses of Sudan: following O.G.S. Crawford, Khartoum.

Konferencje

Czynny udział

2019 European Association of Archaeologists 25th Annual Meeting, Berno
Referat pod tytułem: „Medieval architecture around African cities. Khartoum and Omdurman cities case studies
2019 13th International Conference on Archaeological Prospection – Sligo (Irlandia)
Poster pod tytułem: „Archaeo–geophysical prospection of forts in the North Omdurman (Sudan)” (powstał we współpracy z Robertem Rydziewiczem)
2019 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim (Warszawa)
Poster pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym”
2019 XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku/Sobieszewie
Referat pod tytułem: „Czy władcy meroiccy budowali forty?”
2019 Konferencja „3rd Sudan Studies Conference” – Oxford Edition
Poster pod tytułem: “Archaeological investigations on the outskirts of large cities. North Omdurman case study”
2019 Konferencja „Vernacular Architecture as Frame of Life in Historic and Ancient Societies” w Berlinie.
Referat oraz poster pod tytułem: “A small village in times of change. 19th and 20th century in Jawgul (Sudan)”
2018 Konferencja „14th International Conference for Nubian Studies” w Paryżu
Referat pod tytułem: “Southernmost Late Antiquity forts in the Nile Valley”
2018 European Association for Archaeologists Annual Meeting w Barcelonie
Referat pod tytułem: “Late Antiquity forts at the confluence of the Niles”
2018 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Budowniczowie fortów – nowy projekt badawczy IKSIO PAN w Sudanie”
2018 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Nowe badania archeologiczne na terenie północnego Omdurmanu oraz w Soba”
2018 V Kongres Afrykanistów Polskich (Święty Krzyż)
Referat pod tytułem: „Wiedza mieszkańców Górnej Nubii na temat dawnych budowli obronnych”
2017 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Umm Marrahi, Hosh el-Kab i Abu Nafisa – zagadka trzech twierdz zbudowanych obok siebie”
2017 Konferencja Bayuda Desert and its Neighbours (Gdańsk)
Referat pod tytułem: „Surrounding Bayuda. Fortified sites in the Nile Valley and North Kordofan”
2016 Konferencja Bilad as-Sudan. Polityka a kultury (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Zatrzymać najdłuższą rzekę Afryki. Konsekwencje archeologiczne projektów zarządzania wodami Nilu”
2016 Konferencja 12th International Conference for Meroitic Studies w Pradze
Referat pod tytułem: „Political Changes and Fortifications. Who and Why Built Defenses in Upper Nubia in Late Antiquity”
2016 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Na przykład Banganarti. Badania nad fortyfikacjami średniowiecznymi między III a IV kataraktą w sezonie 2015/2016”
2016 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Średniowieczna architektura w rejonie III Katarakty Nilu na przykładzie Kisseenfarki i Fagirinfenti”
2015 Konferencja UNESCO Safeguarding Cultural Heritage: Challenges and Opportunities in the Sudanese Context (Chartum, Sudan)
Referat pod tytułem: „Fortifications in the Middle Nile – state of preservation and ongoing destruction”
2015 Konferencja Protecting the Past. Archaeology, conservation and tourism in the north of Jordan (Amman, Jordania)
Dwa wystąpienia: “Open access archaeological databases for Jordan. Solution or threat?” oraz “Impact of Jordan online archaeological databases on research and heritage protection”
2014 Konferencja 13th International Conference for Nubian Studies in Neuchâtel (Szwajcaria)
Dwa referaty: “Jawgul Landscapes” oraz „Nubian Fortifications in the Middle Ages”
2013 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Dwa referaty: „Krajobraz kulturowy wyspy Jawgul (III Katarakta Nile, północny Sudan)” oraz „Ufortyfikowane założenia architektoniczne w kontekście osadniczym w Górnej Nubii w czasach królestwa Makurii”
2013 Konferencja Bilad as-Sudan: kultury i migracje (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Krajobraz nierówności społecznych. Projekt badawczy we wsi Jawgul jako przyczynek do studiów nad dawną i współczesną kulturą regionu Mahas (północny Sudan)”
2013 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Badania etnoarcheologiczne na wyspie Jawgul (III Katarakta Nilu, północny Sudan)”
2012 Konferencja Bilad as-Sudan: bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Polsko-Sudański projekt naukowy Fortece Sudan. Krajobrazy kulturowe w perspektywnie badań archeologicznych i etnologicznych”
2012 Sudan Dam Meeting w British Museum (Londyn, Wielka Brytania)
Referat pod tytułem: „Adam Mickiewicz University research in the Fifth Cataract Region”
2011 Konferencja The Power of Walls – Fortifications in ancient Northeastern Africa (Kolonia, Niemcy)
Referat pod tytułem: „Medieval fortified sites and their Context in Upper Nubia”
2011 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Badania ufortyfikowanych założeń architektonicznych w ramach projektu Fortece Sudanu”
2011 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Polsko-Sudański projekt Fortece Sudanu, sezon 2011”
2010 Konferencja 12th International Conference for Nubian Studies (Londyn, Wielka Brytania)
Referat pod tytułem: „Banganarti – the fortifications”
2010 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Banganarti i Selib – prace w rejonie murów obwodowych”
2009 Egypt Exploration Society Meetings (Kair, Egipt)
Referat pod tytułem: “Fortifications of Upper Nubia in the Makuria Kingdom times”
2008 Konferencja Polacy nad Nilem (Warszawa)
Referat pod tytułem: „Studencka Ekspedycja Naukowa Fortece Sudanu: śladami O.G.S. Crawforda”
2008 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Fortece w rejonie Nilu Środkowego w czasach O.G.S. Crawforda i dziś”
2007 Konferencja Nubiologiczna w Gdańsku
Referat pod tytułem: „Fortyfikacje Banganarti w sezonie wykopaliskowym 2007”

Organizacja

2018 współorganizator warsztatów pod tytułem: „Remote Sensing in Archaeology”, które odbyły się na Uniwersytecie Chartumskim
2013 współorganizator drugiej edycji warsztatów pod tytułem: „Theory and methods of landscape studies in archaeology”, które odbyły się w Muzeum Narodowym w Chartumie
2012 współorganizator pierwszej edycji warsztatów pod tytułem: „Theory and methods of landscape studies in archaeology”, które odbyły się w Muzeum Narodowym w Chartumie

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2018 European Association of Archaeologists
od 2010 International Society for Nubian Studies
od 2007 The Sudan Archaeological Research Society

Działalność popularyzatorska

Artykuły popularno-naukowe:

2019 Drzewiecki, M. Baraka z głębi kamienia czyli o niecodziennym wykorzystaniu stanowiska archeologicznego, Archeologia Żywa 2 (72), 66-73.
2018 Drzewiecki, M., Zagadka trzech fortów w sercu Afryki, Archeologia Żywa 1(67), 62-67.
2018 Drzewiecki, M., W cieniu akacji, Forum Akademickie 3/2018, 5-8.
2013 Drzewiecki, M., Fortress commandants of the kingdom of Kush, Egyptian Archaeology 47, 25-27.
2013 Drzewiecki, M., Co się działo na Jawgul?, Forum Akademickie 4, 8-9.
2013 Drzewiecki, M., Ekspedycja do Sudanu 2013, Życie Uniwersyteckie 2(233), 8.
2013 Drzewiecki, M., Średniowieczne Twierdze Sudanu/Medieval Fortresses of Sudan, w: D. Bagińska (red.), Wielkie Królestwa Chrześcijańskie w Nubii/The Geat Christian Kingdoms of Nubia, Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 72-75.
2012 Drzewiecki, M., Wśród twierdz i cmentarzysk, Życie Uniwersyteckie 7/8, 10.
2012 Drzewiecki, M., Stępnik, T., Abu Mereikh: twierdze pogranicza, Archeologia Żywa 4(62), 33-35.
2012 Drzewiecki, M., Stępnik, T., Sudan nieznany, Archeologia Żywa 3(61), 36-39.
2012 Drzewiecki, M., Stępnik, T., Kordofan w ogniu, Archeologia Żywa 2(60), 22-25.
2011 Drzewiecki, M., Fortece Sudanu, Archeologia Żywa 2(54), 4.
2011 Ali Elmirghani Ahmed, Drzewiecki, M., Śladem afrykańskich fortec, Archeologia Żywa 3(55), 46-47.
2009 Drzewiecki, M., W Nilu po kolana, Archeologia Żywa 3(42), 53-55.

Publikacje internetowe:

2019 Drzewiecki M., Budowniczowie fortów – drugi sezon badań terenowych
2018 Drzewiecki, M., Budowniczowie fortów
2017 Drzewiecki, M., Najmniejsze królestwo świata?
2017 Cedro, A., Drzewiecki, M., Banganarti i Selib (2016/2017)
2016 Drzewiecki, M., Banganarti i Selib (2016/2017)
2013 Drzewiecki, M., Drzewiecka, B., Wyspa Jawgul – Ekspedycja UAM do Sudanu
2012 Drzewiecki, M., Drzewiecka, B., Kabacińska, Z., Polsko-Sudański Projekt Badań, Projekt „Szkoła dla Szkoły”
2011 Drzewiecki, M., Ucieczka króla i południowa granica Królestwa Makurii
2011 Drzewiecki, M., Polsko-Sudański Projekt Badań Naukowych w dolinie Nilu i w Kordofanie

Wystawy:

2014 opracowanie zagadnienia badań archeologicznych prowadzonych przez polskich badaczy z ośrodka poznańskiego i krakowskiego w Afryce na potrzeby wystawy „Polskie Poznawanie Świata” dla Muzeum Miejskiego w Żorach
2008 współorganizator wystawy pod tytułem: “Krajobrazy kulturowe Sudanu” prezentowanej:
• na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (06.2008),
• w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (07.2008),
• na Uniwersytecie Warszawskim (08.2008),
• Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (09.2008),
• na Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu (15-17.10.2008),
• na Uniwersytecie Szczecińskim (10.11.-15.12.2008).

Wykłady popularno-naukowe:

2020 wykład pod tytułem „Soba Expedition – the first season of fieldwork” dla studentów archeologii Uniwersytetu al-Neelain (Chartum, Sudan)
2018 wykład pod tytułem „Recent research on medieval sites in Khartoum Province” dla studentów archeologii Uniwersytetu al-Neelain (Chartum, Sudan)
2017 wykład pod tytułem: „Tylko pradawna rasa olbrzymów była w stanie zbudować takie budowle. Uwag kilka na temat budowli obronnych w dolinie Nilu Środkowego”, wystąpienie w ramach sesji „Chrześcijanie Nilu i Sahary” na Uniwersytecie Rzeszowskim
2016 wykład pod tytułem: „Twierdze doliny Nilu” wygłoszony w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pałacu Staszica w Warszawie
2016 wykład pod tytułem: „Małżeństwo – sudańska wieś przed i po” wygłoszony w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pałacu Staszica w Warszawie
2013 wykład pod tytułem: „Ekspedycje do Sudanu” dla uczniów z klas 6-tych w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu, woj. Wlkp
2012 wykład pod tytułem: „Na trąbie słonia” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gumnazium w Starej Łubiance, woj. Wlkp
2012 wykład pod tytułem: „Współczesny i przeszły Sudan” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu
2011 wykład pod tytułem: „Badania archeologiczne w Sudanie” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu
2011 wykład pod tytułem: „Sudan” dla uczniów szkół podstawowych w Sejnach oraz Gibach, woj. Podlaskie
2010 udział w debacie „Dawniej i dziś przez Czarny Ląd” w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu
2008 wykład pod tytułem: „Czy wiesz czym zajmuje się archeolog?” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu
2007 wykład pod tytułem: „Wpatrzeni w Afrykę”, cykl spotkania z kulturą, w księgarni Bookarest w Starym Browarze w Poznaniu

Inne:

  • Przygotowanie strony internetowej projektu badań w Soba www.soba.uw.edu.pl (we współpracy z Robertem Mahlerem)
  • Spot filmowy ukazujący prace badawcze w Soba, opublikowany na YouTubie, na Facebooku oraz na Twitterze. Film jest dostępny tutaj
  • Spot filmowy ukazujący prace badawcze w Soba, opublikowany na YouTubie, na Facebooku oraz na Twitterze. Film jest dostępny tutaj

Dydaktyka i opieka naukowa:

2020 Opiekun praktyk terenowych dla siedmiorga studentów archeologii z Uniwersytetu Neelain (Sudan). Praktyki trwały cztery tygodnie (13.01-12.02.2020r).
2020 Opiekun praktyk terenowych dla stażystów Sudańskiej Służby Starożytności (National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan). Praktyki trwały cztery tygodnie (13.01-12.02.2020r).
2019 Opiekun praktyk terenowych dla siedmiorga studentów archeologii z Uniwersytetu Neelain (Sudan). Praktyki trwały cztery tygodnie (17.11-13.12.2019r).
2019 Opiekun praktyk terenowych dla stażystów Sudańskiej Służby Starożytności (National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan). Praktyki trwały cztery tygodnie (17.11-13.12.2019r).
2014-2015 laboratoria komputerowe z wykorzystania GISu oraz dokumentacji trójwymiarowej w archeologii dla studentów archeologii na Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie prowadzone w zakresie 60 godzin rozłożone na dwa semestry akademickie
2009-2013 wykłady fakultatywne pod tytułem: „Archeologia Średniowiecznej Nubii” oraz „Archeologia Sudanu” prowadzone co roku w semestrze zimowym w zakresie 30 godzin dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polecane linki: