Katarzyna de Lellis-Danys

Zainteresowania badawcze:

• ceramika późnego antyku, średniowiecza i nowożytności w Dolinie Nilu
• amfory, ekonomia i relacje handlowe na obszarze Śródziemnomorza
• importowana ceramika na obszarze Egiptu i Nubii
• kontakty między Egiptem i Nubią od starożytności po średniowiecze
• tradycje w ceramice lepionej ręcznej w Nubii
• ceramiczne fajki na obszarze Afryki i wschodniego Śródziemnomorza

Kariera zawodowa

Wykształcenie

2019 Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Historycznym UW, napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Wodzińskiej „Ekonomia i relacje handlowe oazy Fajum w okresie od V w. do XII w. n.e. na podstawie amfory z Deir el-Naqlun”.

2004–2009 studia w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski na kierunku archeologia, zakończone zdobyciem tytułu magistra. Praca magisterska: „Osada ludności kultury łużyckiej na st. II w Ruścu, gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie”

Stanowiska i funkcje:

od 2021 członek Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim
od 2021 vice przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Pracownika Naukowego
od 2018 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW – asystent naukowy
2017 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW – starszy referent
2010–2015 Archeo Projekt Usługi Archeologiczne Katarzyna Danys-Lasek


Projekty badawcze

od 2018 zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”; jako ceramolog
od 2018 misja archeologiczna w Marea (Egipt); jako ceramolog
od 2018 misja archeologiczna w Dayr Anba Hadra (Egipt); jako ceramolog
od 2013 projekt publikacyjny ”The Oriental Institute Nubian Expedition publication project”; jako ceramolog
od 2009 misja archeologiczna w Dongola (Sudan); jako ceramolog
od 2007 misja archeologiczna w Deir el-Naqlun (Egipt); jako ceramolog

Inne projekty archeologiczne

2017 misja archeologiczna w Tell el-Retaba; jako dokumentalista ceramiki
2015 misja archeologiczna w Hisn al-Bab; jako ceramolog
2010 misja archeologiczna w Sheikh Abd el-Gurna; jako ceramolog
2007–2016 badania wykopaliskowe w Polsce; jako kierownik stanowiska, archeolog, specjalista od ceramiki
2005–2007 praktyki studenckie w Polsce


Stypendia

2010–2012, 2015–2016 Stypendium im. K. Michałowskiego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
2007–2008 Staż studencki w Instytucie Archeologii UW w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii


Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Danys, K. (2022). Pottery from the 17th–18th century settlement. A typological study. In A. Obłuski and D. Dzierzbicka (eds), Old Dongola. Development, heritage, archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 2. Material studies (pp. 35–156). Peeters: Leuven–Paris–Bristol, CT.

Danys, K. and M. Wyżgoł (2022). Smoking Pipes.  In A. Obłuski and D. Dzierzbicka (eds), Old Dongola. Development, heritage, archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 2. Material studies (161–78). Peeters: Leuven–Paris–Bristol, CT.

Danys, K. and B. Franczyk (2021). Ethnoarchaeology and Experimental Archaeology/Concise Manual for Ceramic Studies from the Nile Valley to the Near East. In R. David (ed.), Concise Manual for Ceramic Studies from the |Nile Valley to the Middle East (46–52). Soleb

Danys, K. and M. Ahmad (2021). Management of the Documentation through Databases. In R. David (ed.), Concise Manual for Ceramic Studies from the Nile Valley to the Middle East (86–91). Soleb

Danys, K. and S. Buechner-Matthews (2021). Numbering the Objects. In R. David (ed.), Concise Manual for Ceramic Studies from the Nile Valley to the Middle East (86–91). Soleb

Danys, K. (2018). Glazed Pottery of the 9th–16th Centuries at Old Dongola. In W. Godlewski, D. Dzierzbicka, and A. Łajtar (eds), Dongola 2015–2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 203–226). Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warszaw Press

Danys, K. (2018). Introductory Remarks on Pottery Finds from Courtyard A of the Monastery on Kom H in Dongola. In W. Godlewski, D. Dzierzbicka, and A. Łajtar (eds), Dongola 2015–2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 101–106). Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warszaw Press

Danys, K. (2018). Seventh Century Pottery from Old Dongola in the Light of Recent Finds from Palatial Building B.I. In M. Honegger (ed.), Nubian Archaeology in the XXIst Century: Proceedings of the Thirteenth International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, 1st-6th September 2014 (=Orientalia Lovaniensia Analecta 273) (pp. 609-614). Leuven–Paris–Bristol, CT: Peeters.

Danys, K., and Wyżgoł, M. (2018). Smoking Pipes from Old Dongola. In W. Godlewski, D. Dzierzbicka, and A. Łajtar (eds), Dongola 2015–2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 189–202). Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warszaw Press

Danys, K., and Łajtar, A. (2016). Egyptian amphorae LR 5/6 with Greek dipinti found in Dongola. In A. Łajtar, A. Obłuski, and I. Zych (eds), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday (pp. 347–357). Warsaw

K. Danys, K. (2015). Amphorae from Building SWN.B.I in Dongola. In W. Godlewski, and D. Dzierzbicka (eds), Dongola 2012–2014. Fieldwork, conservation and site management (=PCMA Excavation Series 3) (pp. 117–151). Warsaw

Zielińska, D., annex Danys, K. (2015). The painted decoration of Building SWN.B.V (Royal Church) on the Citadel: state of research, appendix: Remarks on vessels in the painting of presbyter Theophorou. In W. Godlewski, and D. Dzierzbicka (eds), Dongola 2012–2014. Fieldwork, conservation and site management (=PCMA Excavation Series 3) (pp. 103–110). Warsaw

Godlewski, W., z kontrybucją Danys, K., and Osypińska, M. (2015). Palatial Building SWN.B.I and earlier relics of Buildings SWN.B.IV and SWN.B.X. In W. Godlewski, and D. Dzierzbicka (eds), Dongola 2012–2014. Fieldwork, conservation and site management (=PCMA Excavation Series 3) (pp. 65–84). Warsaw

Danys-Lasek, K., and Łajtar, A. (2011). An amphora with a Graeco-Nubian inscription found at Dongola. In Adam Łajtar, and Jacques van der Vliet (eds), Nubian Voices: Studies in Christian Nubian Culture. The Journal of Juristic Papyrology Supplements XV (pp. 3 –13). Warsaw

Artykuły naukowe

Dzierzbicka D. and K. Danys (2021). Radiocarbon Dates from the Monastery on Kom H in Old Dongola (Sudan) and the Chronology of Medieval Nubian Pottery, Radiocarbon, 1-21, DOI: 10.1017/RDC.2021.4

K. Danys, (2019). An Introduction to the Pottery from Deir el-Naqlun Through 7th–12th Century. Le Bulletin de liaison de la céramique égyptienne, 28, 241–246

K. Danys, (2017). Pottery finds from hermitage EE.50 in Naqlun. Preliminary assessment of the assemblage. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 173–184

Danys, K., and Zielińska, D. (2017). Alwan art. Towards an insight into the aesthetics of the Kingdom of Alwa through the painted pottery decoration. Sudan & Nubia, 21, 178–186

K. Danys, and M. Kotyl, (2016). A name tag on o piece of Late Roman Amphora (LR 7). Journal of Juristic Papyrology, XLVI, 1–7

Godlewski, W., Danys, K., and Maślak, S. (2016). Deir el-Naqlun 2014–2015. Preliminary report. Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 265–288

Danys, K. (2016). Pottery from Dongola: A stratigraphic assemblage from unit B.I.41. Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 761–779

Mahler, R., Godlewski, W., Danys-Lasek, K., and Czaja, B. (2015). Crypt 3 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: Report on the Exploration in 2012. Polish Archaeology in the Mediterranean, 24/1, 352–367

Danys-Lasek, K. (2014). Dongola: Pottery from Building VI (C.01), seasons 2010–2011. Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1, 311–321

Danys-Lasek, K. (2014). The Pottery from Deir el-Naqlun (6th–12th century). Preliminary Report from Polish Excavations in 2010 and 2011. Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1, 543–642

Obłuski, A., Danys-Lasek, K., Zielińska, D., and Tsakos, A. (2014). Qasr el-Wizz. In B. B. Williams, and L. Heidorn, Oriental Institute Nubian Expedition (OINE) Publication Project, Oriental Insitute Annual Report (2013–2014), 119–127

Williams, B., Danys-Lasek, K., Heidorn, L., Obłuski, A., Then-Obłuska, J., Reshetnikova, N., Tsakos, and A., Zielińska, D. (2013). Oriental Institute Nubian Expedition (OINE), Oriental Insitute Annual Report (2011–2012), 98–104

Danys-Lasek, K. (2012). Pottery from the refuse dump under unit B.26 in Naqlun. Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 222–232

Danys-Lasek, K. (2012). Dongola 2009: Pottery from Building I (Kom A). Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 315–329

Danys-Lasek, K., Lasek, P., Morysiński, T., and Waluś, A. (2011). Tłuste, st. II, woj. mazowieckie, Badania w latach 2008–2009. Światowit VIII, fasc. XLIX, 269–271

Inne:

Derda, T, Gwiazda, M., Pawlikowska-Gwiazda, A., de Lellis-Danys, K., Burdajewicz, J., Badura, M. (2023). Podręcznik wykopaliskowy Polsko-Egipskiej misji archaeologicznej w „Marei” (Egipt). Warszawa, DOI: 10.5281/zenodo.8116650

Danys-Lasek, K. (2009). Badania ceramologiczne – warsztat ceramologa. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, 7, 81–87


Konferencje

Czynny udział

2023 Biennial Meeting of the Society of Africanist Archaeologists June 1-6, 2023 Houston, Texas Referat: „Lipid residue analysis of medieval (14-15th century) pottery from Old Dongola, Sudan” (wraz z J. Dunne, A. Obluski, R. Evershed)

2023 Biennial Meeting of the Society of Africanist Archaeologists June 1-6, 2023 Houston, Texas Referat: ” Pottery from the households of Old Dongola (Sudan): diachronic and spatial perspectives” (wraz z L. de Lellis)

2022 Gateway to Africa. Cultural Exchanges Across the Cataracts (from Prehistory to the Mamluk Era)
Referat „Borderscapes of Ceramics from the Monasteries in the Region of the First and Second Nile Cataracts”

2022 International Conference for Nubian Studies
Referat” „Nubia in Transition: Pottery Indicators of Metamorphosis between Christian and Islamic Society in Old Dongola”
Udział w round table „Christian iconography of art and crafts in Nubia and their pre-Christian sources”
Udział w warsztacie „Shaped by Hand. Traditions and Interaconnections of Handmade Ceramics in Nubia”

2022 Marea’/Northern Hawwariya in Context New Discoveries and Research Perspectives in the Mareotis Region
Referat: „Pottery from ‚Marea’/Philoxenite – preliminary remarks”

2022 Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! 3. Konferencja naukowa Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Referat: „Intra-Cross-Craft Approach to Ceramic Spindle Whorls from Old Dongola, Sudan” (wraz z M. M. Woźniak)

2021 5th Sudan Studies Research Conference. Warsaw Edition
Referat: „Sharing Around the Table? New Perspectives for Dining Habits in Christian and Islamic Nubia”

2021 Polacy nad Nilem, sezony 2019-21
Referat: „Oaza Fajum winem, rybami i solą obfita. Studium ekonomii na podstawie znalezisk amfor z Deir el-Naqlun”

2021 2. Konferencja Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/The past has a future!”
Referat: „Kontynuacja tradycji meroickich na podstawie zjawiska „Red Ware Family” w ceramice Nobadii, Makurii i Alwy”

2020 Global Islamic Archaeology Showcase Online Event, Exeter
Referat: „Transition between Christian and Islamic eating habits in Nubia: a case study of ceramics from Dongola, Sudan”

2019 Frontier Wanderings. Relations across the First Cataract: movement of people, ideas, goods, skills and crasmanship (6th–15th century), Warsaw
Referat: „Exchange of goods, people and ideas in the monastic context: pottery evidence from Dayr Anba Hadra and Qasr el‐Wizz”

2019 XXVI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Greckie „skarby” ze Starej Dongoli. Naczynia Didymoteicho z domów na cytadeli z XVIII w.”
Referat z B. Franczykiem: „Garncarki dają popalić! Współczesne tradycje garncarskie w rejonie Starej Dongoli”

2018 Uniwersytet Amerykański w Kairze
Referat “Pottery in Nubian Monasteries”

2019 Warsztat „Marea” ad Aegyptum: nowe badania (projekt NCN), Warszawa
Referat: „Wstępne wyniki badań nad ceramiką z cypla w Marea z sezonu 2018”

2017 Warsztat: “Monasticism in the Nile Valley”, Kair
Referat: “From potsherds to pots: a ceramologist look at everyday life in the monasteries at Dongola and Qasr el‐Wizz”

2017 Polacy nad Nilem, Sezon 2016–2017, Warszawa
Referat z D. Dzierzbicką: „Dziedziniec A w klasztorze na Komie H w Starej Dongoli, sezon 2016”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat z D. Zielińską: „Sztuka Królestwa Alwa – próba opracowania na podstawie ceramiki z Soba”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Zmiany w tradycji naczyń ręcznie lepionych w Makurii na przykładzie znalezisk z klasztoru w Dongoli”

2016 Dzień Królestwa Makurii, Warszawa
Referat: „Ceramika lepiona ręcznie w Makurii: tradycyjność, nowatorskość, funkcjonalność”

2016 Polacy Nad Nilem, Sezon 2015–2016, Warszawa
Referat z D. Dzierzbicką: „Południowy Dziedziniec klasztoru w Dongoli (2015)”

2016 XXIII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Dziedziniec klasztoru w Dongoli w świetle znalezisk ceramiki, czyli gdzie i w czym gotowano posiłki”

2016 Warsztat: “Medieval Pottery in Egypt (10th–16th century AD)”, Kair
Referat: “Pottery from Naqlun Monastery and Cemetery (10th–13th century)”

2015 Dzień Królestwa Makurii, Warszawa
Referat: „Ceramika makurycka, a jej funkcje. Zarys problematyki na podstawie znalezisk z Dongoli”

2015 XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Uwagi o ceramice z Budowli V w Dongoli”

2014 Warsztat: “Early Medieval Pottery in Egypt (7th–10th century AD)”, Kair
Referat: “The Pottery from Deir el-Naqlun through 7th–10th century”

2014 The 13th International Conference for Nubian Studies, Neuchâtel, Szwajcaria
Referat: “7th century pottery from Old Dongola in the light of recent finds from Palatial Building B.I”

2014 Polacy nad Nilem. Sezon 2013–2014, Warszawa
Referat: ”Ceramika ze śmietnika w Naqlun (2008–2011)”

2014 XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: “Ceramika z Qasr el-Wizz na nowo odkryta, czyli słów kilka o zbiorach the Oriental Institute Museum, University of Chicago”

2010 Deir el-Naqlun in the Monastic Landscape of Egypt, Warszawa
Referat pt. “Preliminary report on the pottery from Hermitage no. 87”

2007 III Kongres Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Radzikowo, 8–10.12.2007;
Referat: „Sprawozdanie z działalności SKN Starożytnego Egiptu KeMeT”

Organizacja

Członek komitetu organizacyjnego Poles on the Nile (21-23.06.2023)

Członek komitetu naukowego konferencji międzynarodowej konferencji Gateway to Africa. Cultural Exchanges Across the Cataracts (from Prehistory to the Mamluk Era) (1–3.11.2022, Kair, IFAO).

Członek komitetu organizacyjnego International Conference for Nubian Studies (29.08–4.09.2022)

Organizator warsztatu „Shaped by Hand. Traditions and Interaconnections of Handmade Ceramics in Nubia” podczas International Conference for Nubian Studies (30.09.2022)


Działalność popularyzatorska

Szkoła Podstawowa nr 7. Lekcja „Co to jest archeologia?”, 14.12.2017, Legionowo

Przedszkole Miejskie nr 9. Lekcja „Co to jest archeologia?”, 15.12.2010, Legionowo

XI Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS. Organizacja stoiska „Starożytny Egipt”, 26.05.2007, Warszawa.

X Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS. Organizacja stoiska „Starożytny Egipt”, 3.06.2006, Warszawa.


Inne

od 2023 członek American Society of Overseas Research

od 2021 członek Society of Africanist Archaeologists

Od 2020 członek Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia na Uniwersytecie Warszawskim

Od 2020 członek Komisji do spraw zakwaterowań w Domu Pracownika Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego

Od 2020 Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Pracownika Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego

2017–2021 vice prezes Fundacji im. Kazimierza Michałowskiego

od 2014 członek International Society for Nubian Studies

Polecane linki

https://nubianstudiessociety.wordpress.com