Misja Stacji

Misją Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW, przez lata jedynej polskiej jednostki naukowej w Afryce i na Bliskim Wschodzie, jest zapewnienie profesjonalnego i przyjaznego wsparcia polskim naukowcom i studentom oraz budowa potencjału polskich badań regionie, w szczególności w dolinie Nilu.

Do zadań Stacji należy:
– zapewnienie sprawnego przebiegu prac archeologicznych i konserwatorskich polskich misji w Egipcie,
– reprezentowanie środowiska polskich badaczy, archeologów i konserwatorów wobec egipskich władz odpowiedzialnych za starożytności, przede wszystkim wobec Ministerstwa Starożytności,
– rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, poprzez organizację otwartych wykładów i seminariów dotyczących badań archeologicznych w Egipcie i polskich osiągnięć w tej dziedzinie, a także prowadzenie księgozbioru, zapewniając w ten sposób gościom swobodny dostęp do najważniejszych publikacji na tematy związane z archeologią i historią Bliskiego Wschodu.

Przy Stacji Badawczej w Kairze realizowane są Stypendia CAŚ, finansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.