Marina el-Alamein

Marina el-Alamein

Marina al-Alamajn

Typ stanowiska:

Hellenistyczno–rzymskie miasto i nekropola

Lokalizacja:

Egipt
Gubernatorstwo Matrouh
Wybrzeże Morza Śródziemnego

Datowanie:

Okres hellenistyczny – okres rzymski (II wiek p.n.e.–VI wiek n.e.)

 W 2019 roku badania archeologiczne i prace konserwatorskie scalone zostały w jeden interdyscyplinarny projekt badawczy,
wcześniej na stanowisku realizowane były dwa osobne projekty: