Rada CAŚ UW

Kadencja 2021–2024
 • Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. Piotr Bieliński (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz, prof. UW (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Prof. dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
 • Dr hab. Artur Obłuski (Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr hab. Grzegorz Majcherek (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr Urszula Wicenciak-Núñez (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Mgr Szymon Maślak (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Mgr Katarzyna Szczepkowska (Kierowniczka administracyjna Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)