Rada naukowa

Kadencja 2017–2020
 • Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. Piotr Bieliński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM (Instytut Prehistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk)
 • Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Tomasz Waliszewski (dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego) (urlop)
 • Dr hab. Anna Wodzińska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Iwona Zych (zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Łukasz Rutkowski, przedstawiciel kadry naukowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr Artur Obłuski (p.o. Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego)