Praca

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Poszukujemy osoby ze stopniem doktora i doświadczeniem w prowadzeniu badań archeologicznych na stanowiskach z okresu rzymskiego oraz w zarządzaniu dokumentacją cyfrową. Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 grudnia 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lutego 2022 r.

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Poszukujemy osoby ze stopniem doktora oraz doświadczeniem w kierowaniu badaniami archeologicznymi na obszarze Południowego Kaukazu. Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy przesyłać do 12 grudnia 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 stycznia 2022 r.

 • Powiększyliśmy zespół ds. „collaborative archaeology”

  Z przyjemnością ogłaszamy, że powiększamy zespół, który zajmuje się w Centrum wdrażaniem programów „współpracy w archeologii” (ang collaborative archaeology). W wyniku przeprowadzonego konkursu dr Tomomi Fushiya wybrała do współpracy dwie osoby. Eleanna Avouri będzie pracować jako asystentka i wspierać badania nad rolą dziedzictwa archeologicznego i migracji, brać udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów angażujących w […]

 • Praca – wdrażanie „collaborative archaeology”

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na współpracownika w zakresie collaborative archaeology, czyli współpracy w archeologii. Wybrana osoba będzie asystentem dr Tomomi Fushiyi, która w CAŚ UW odpowiada za tworzenie i wdrażanie programów współpracy ze społecznościami lokalnymi w krajach prowadzenia badań Centrum. Współpraca dotyczyła będzie programów dla Libanu i/lub Cypru. Wszystkie informacje dotyczące wymagań […]

 • Nabór wniosków na stypendium Ifao i CAŚ UW w Kairze

  Już po raz czwarty Institut français d’archéologie orientale (IFAO) oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) zapraszają do składania aplikacji na 16-miesięczne stypendium post-doktorskie w Kairze. Zadaniem stypendysty będzie zorganizowanie międzynarodowego dwudniowego seminarium lub warsztatów na temat związany ze starożytnością lub średniowieczem Afryki północno-wschodniej (Egiptu i/lub Nubii) oraz przygotowanie publikacji materiałów pokonferencyjnych. Oczekuje się, […]

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.  Kandydat powinien mieć doświadczenie w kierowaniu pracami archeologicznymi i konserwatorskimi na stanowiskach z czasów rzymskich i bizantyńskich. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy przesyłać do 13 października 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 listopada […]

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora. Kandydat powinien mieć doświadczenie w pracach na stanowiskach z czasów rzymskich i bizantyńskich, a także w badaniach nad archeologią Lewantu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy przesyłać do 14 maja 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do […]

 • Konkurs na stypendystę w projekcie Marmora Bizantina

  Kierownik projektu „Marmora Bizantina. Identyfikacja pochodzenia marmurów oraz ich wykorzystanie w przestrzeni sekularnej i sakralnej w południowym Lewancie okresu wczesnobizantyjskiego (IV–VII w. n.e.)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/-ki w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00306. Projekt poświęcony studiom nad marmurami z terenu dzisiejszego Libanu, […]

 • Praca dla informatyka

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko informatyka. CAŚ UW oferuje zatrudnienie na pełen etat na okres roku, z możliwością przedłużenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2021 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu o pracę.

 • Konkurs na stypendystę w projekcie AFRIPAL

  Kierownik projektu „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji […]

 • Konkurs na stypendystę w projekcie „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos”

  Kierownik projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na stypendystę naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296. Realizuje go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

 • Konkursy na stanowisko asystenta i adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta dla magistrów i trzy konkursy na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora. Szczegółowe informacje o wymaganiach na każde ze stanowisk znajdują się w załącznikach: Asystent 1 – specjalizacja: ceramika (Egipt, Sudan) Asystent 2 – specjalizacja: szkło (Egipt) Adiunkt 1 – specjalizacja: psychologiczne aspekty wiedzy […]