Dział upowszechniania

Realizując zadanie upowszechniania wyników swojej działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego czyni starania, aby promować wiedzę o projektach Centrum i ich wynikach na polu naukowym, poprzez konferencje i publikacje skierowane do społeczności akademickiej. Zajmuje się też działalnością popularyzatorską, której odbiorcami są osoby spoza grona naukowców, zainteresowane archeologią. Podstawowym medium dla tych działań jest Internet, gdzie staramy się umieszczać jak najwięcej informacji przybliżających to, co robimy wszystkim zainteresowanym. Dbamy przy tym o to, by informacje te trafiały do publiczności polskiej i zagranicznej, więc większość tworzonych przez nas informacji jest dwujęzyczna: po polsku i po angielsku.

Konferencje, seminaria i wykłady naukowe
Dr Zuzanna Wygnańska

Upowszechnianie
Mgr Agnieszka Szymczak
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak (stypendium im. K. Michałowskiego 2019/2020)

Redakcja strony internetowej
Mgr Agnieszka Szymczak
Mgr Marta Mierzejewska
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak (stypendium im. K. Michałowskiego 2019/2020)
Dr Robert Mahler (webmaster)

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
II piętro, pokój 215
tel. (+48) 22 55 31 310
fax (+48) 22 628 45 23