Dział upowszechniania

Realizując zadanie upowszechniania wyników swojej działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego czyni starania, aby promować wiedzę o projektach Centrum i ich wynikach na polu naukowym, poprzez konferencje i publikacje skierowane do społeczności akademickiej. Zajmuje się też działalnością popularyzatorską, której odbiorcami są osoby spoza grona naukowców, zainteresowane archeologią. Podstawowym medium dla tych działań jest Internet, gdzie staramy się umieszczać jak najwięcej informacji przybliżających to, co robimy wszystkim zainteresowanym. Dbamy przy tym o to, by informacje te trafiały do publiczności polskiej i zagranicznej, więc większość tworzonych przez nas informacji jest dwujęzyczna: po polsku i po angielsku.

Upowszechnianie
Mgr Agnieszka Szymczak

Redakcja strony internetowej
Mgr Agnieszka Szymczak
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak
Dr Robert Mahler (webmaster)

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 13
tel. (+48) 22 55 31 310