Inne

 • Lew CAŚ na tle pustyni

  Oferta wykopalisk dla studentów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi co roku kilkanaście ekspedycji terenowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Część z nich oferuje możliwość udziału studentom Uniwersytetu Warszawskiego, a także studentom innych uczelni. W 2021 roku nabór chętnych prowadzili lub też wciąż prowadzą kierownicy kilku ekspedycji: Asasif Północny w Egipcie*: grobowce dostojników z czasów Średniego Państwa (kierownik: […]

 • Zmiana kierownictwa ekspedycji: Tell Arbid i Tell Qaramel

  Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pozytywnie zaopiniowała zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Syrii: w Tell Arbid i Tell Qaramel. Odpowiedzialność za projekt w Tell Arbid objęła dr hab. Anna Smogorzewska (Wydział Archeologii UW). Zastąpiła w tej roli prof. Piotra Bielińskiego, który rozpoczął tam wykopaliska w 1996 r. i kierował nimi do 2010 […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Biuro CAŚ UW wraca do pracy stacjonarnej

  Od 1 lipca 2021 biuro Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wraca do pracy stacjonarnej. Przypominamy, że po przeprowadzce warszawska siedziba Centrum mieści się w biurowcu przy ul. Prostej 69 (VI piętro). Pracownicy administracyjni będą w biurze codziennie, należy jednak przestrzegać reżimu sanitarnego, dlatego nadal preferowaną formą kontaktu jest mail lub telefon. Kontakty do administracji i księgowości […]

 • Placówka CAŚ UW w Chartumie zmienia nazwę

  W związku ze zmianami organizacyjnymi w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przeprowadzonymi na podstawie nowego Regulaminu zmienia nazwę placówka CAŚ UW w Republice Sudanu. Dotychczasowa nazwa: „Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie CAŚ UW” zostaje zastąpiona przez: „Stacja Badawcza w Sudanie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Kierownictwo Stacji Badawczej w Sudanie w dalszym ciągu sprawuje dr hab. Mahmoud […]

 • W CAŚ UW powstały trzy zakłady: Studiów Afrykańskich, Lewantyńskich i Środkowowschodnich

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zmienia strukturę wewnętrzną. Powołane zostały trzy zakłady, które będą skupiać badaczy zajmujących się różnymi rejonami szeroko pojętego świata śródziemnomorskiego. Na czele każdego z nich będą stali kierownicy wybrani na czteroletnią kadencję. Badania w ramach zakładów będą prowadzone nie tylko w oparciu o wyniki prac ekspedycji terenowych i badań laboratoryjnych, ale będą […]

 • Archeoorientalistyka – konkurs na projekty badawcze

  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez […]

 • Na UW powstał informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu

  Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że na Uniwersytecie Warszawskim powstał informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Jest on dostępny na stronie głównej uczelni. Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz […]

 • Stypendia CAŚ: nabór na 2021/22

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otwiera nabór na stypendia naukowe realizowane w Egipcie w roku akademickim 2021/2022. Stypendia finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla studentów lub absolwentów polskich uczelni (bez względu na obywatelstwo), którzy chcą przeprowadzić badania naukowe związane z tematyką archeologii i historii Egiptu i/lub terenów ościennych. Wyjazd na stypendium […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Ograniczenia w pracy biura CAŚ UW

  Od 22 marca praca stacjonarna biura Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Kontynuowana będzie praca w trybie zdalnym, z dyżurami pracowników administracyjnych w biurze w wyznaczone dni. Pracownicy naukowi do 4 kwietnia będą pracować wyłącznie w trybie zdalnym. Grafik dyżurów administracji można znaleźć w arkuszu Google. Prosimy o kontakt zdalny i załatwianie […]

 • Obrona pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko

  Miło nam poinformować, że dnia 18 marca 2021 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko przeprowadzona on-line w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Temat pracy doktorskiej Katarzyny Radziwiłko to: „Teoretyczne i praktyczne aspekty popularyzacji dziedzictwa archeologicznego. Wybrane przykłady zastosowań badań społecznych.” Obrona zakończyła się decyzją Komisji Doktorskiej o przyjęcie obrony oraz nadanie stopnia […]

 • Okazja na dodatkowe Stypendium CAŚ

  Komisja Stypendialna zdecydowała o ogłoszeniu dodatkowego naboru na Stypendia CAŚ. Chętni do spędzenia w Egipcie jednego lub kilku miesięcy między kwietniem a końcem września 2021 r. mogą zgłaszać się do 19 marca. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW od lat 90. XX w., a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Marzec: dyżury w biurze na Prostej 69

  W Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w marcu kontynuowana będzie praca w trybie zdalnym, z dyżurami pracowników administracyjnych w wyznaczone dni. Tak, jak dotychczas pracownicy naukowi również mogą ustalić dni, w których będą pracować w biurze. Grafik dyżurów można znaleźć w arkuszu Google. Przy okazji przypominamy, że nowa siedziba CAŚ UW znajduje się w biurowcu przy […]