Inne

 • Pierwsza wizyta Prezydenta RP na terenie wykopalisk CAŚ UW

  Podczas oficjalnej wizyty na Cyprze Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką odwiedził stanowisko archeologiczne w Nea Pafos, gdzie trwają właśnie prace archeologiczne CAŚ UW, UJ i PW. To antyczne miasto jest badane przez polskich archeologów od ponad pół wieku. Parę Prezydencką wraz z delegacją po terenie wykopalisk oprowadziła prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, kierowniczka wspólnego projektu badawczego […]

 • Powołanie Stacji Badawczej na Cyprze CAŚ UW

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW utworzy stację badawczą w Pafos na Cyprze, gdzie ekspedycje CAŚ UW pracują od ponad pół wieku. Będzie to trzecia zagraniczna stacja badawcza CAŚ UW. Polscy archeolodzy pojawili się na Cyprze za sprawą prof. Kazimierza Michałowskiego ponad pół wieku temu. Od 1965 r. ekspedycja CAŚ UW pracuje w Nea Pafos, jednej ze […]

 • Przedmioty ogólnouniwersyteckie z pracownikami CAŚ

  Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone przez pracowników CAŚ UW. Będzie można na nich poznać tematy, którymi zajmują się oni w praktyce swojej pracy badawczej: archeologię królestwa Aksum w Etiopii, epoki prehistoryczne na Półwyspie Arabskim, a także podstawy statystki dla humanistów. W semestrze zimowym 2021/22 prowadzone będą zajęcia z trzech przedmiotów. […]

 • Pożegnanie z emerytami Centrum

  W 2020 i 2021 roku na emeryturę przeszło kilkoro wieloletnich pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Na początku września w siedzibie CAŚ UW odbyło się pożegnalne spotkanie zespołu z nowymi emerytami. Dr Zbigniew Szafrański, archeolog i egiptolog, w latach 2000–2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora CAŚ UW, a od 2005 do 2015 roku – dyrektora Stacji Badawczej […]

 • Stypendium CAŚ – dodatkowy nabór

  W związku ze zwolnieniem się miejsc, ogłoszono dodatkowy nabór na Stypendia CAŚ w Egipcie. Do rozdysponowania są trzy miesiące stypendialne. Stypendia powinny zostać zrealizowane do końca grudnia 2021. Kandydaci mają czas na zgłoszenie się do 26 sierpnia br. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW od lat 90. XX w., a ich […]

 • Środki z MEiN na umiędzynarodowienie badań stacji archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  Uniwersytet Warszawski uzyskał specjalne środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie p.t. „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”. W jego ramach zaplanowano liczne działania, które będą realizowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Wydział Archeologii i Centrum Badań Andyjskich. Finansowanie w wysokości 1 417 000 PLN zostało przyznane na podstawie art. 404 ust.1 ustawy z dn. […]

 • Lew CAŚ na tle pustyni

  Oferta wykopalisk dla studentów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi co roku kilkanaście ekspedycji terenowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Część z nich oferuje możliwość udziału studentom Uniwersytetu Warszawskiego, a także studentom innych uczelni. W 2021 roku nabór chętnych prowadzili lub też wciąż prowadzą kierownicy kilku ekspedycji: Asasif Północny w Egipcie*: grobowce dostojników z czasów Średniego Państwa (kierownik: […]

 • Zmiana kierownictwa ekspedycji: Tell Arbid i Tell Qaramel

  Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pozytywnie zaopiniowała zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Syrii: w Tell Arbid i Tell Qaramel. Odpowiedzialność za projekt w Tell Arbid objęła dr hab. Anna Smogorzewska (Wydział Archeologii UW). Zastąpiła w tej roli prof. Piotra Bielińskiego, który rozpoczął tam wykopaliska w 1996 r. i kierował nimi do 2010 […]

 • Budynek CAŚ Prosta 69

  Biuro CAŚ UW wraca do pracy stacjonarnej

  Od 1 lipca 2021 biuro Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wraca do pracy stacjonarnej. Przypominamy, że po przeprowadzce warszawska siedziba Centrum mieści się w biurowcu przy ul. Prostej 69 (VI piętro). Pracownicy administracyjni będą w biurze codziennie, należy jednak przestrzegać reżimu sanitarnego, dlatego nadal preferowaną formą kontaktu jest mail lub telefon. Kontakty do administracji i księgowości […]

 • Placówka CAŚ UW w Chartumie zmienia nazwę

  W związku ze zmianami organizacyjnymi w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przeprowadzonymi na podstawie nowego Regulaminu zmienia nazwę placówka CAŚ UW w Republice Sudanu. Dotychczasowa nazwa: „Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie CAŚ UW” zostaje zastąpiona przez: „Stacja Badawcza w Sudanie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Kierownictwo Stacji Badawczej w Sudanie w dalszym ciągu sprawuje dr hab. Mahmoud […]

 • W CAŚ UW powstały trzy zakłady: Studiów Afrykańskich, Lewantyńskich i Środkowowschodnich

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zmienia strukturę wewnętrzną. Powołane zostały trzy zakłady, które będą skupiać badaczy zajmujących się różnymi rejonami szeroko pojętego świata śródziemnomorskiego. Na czele każdego z nich będą stali kierownicy wybrani na czteroletnią kadencję. Badania w ramach zakładów będą prowadzone nie tylko w oparciu o wyniki prac ekspedycji terenowych i badań laboratoryjnych, ale będą […]

 • Archeoorientalistyka – konkurs na projekty badawcze

  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez […]