Partnerzy

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW współpracuje z rządowymi służbami ds. ochrony zabytków w krajach, gdzie prowadzi projekty terenowe. W Egipcie i w Sudanie reprezentują je placówki: Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze (od 1959 r.) i Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie (od 2018 r.).

Służby ds. ochrony zabytków:
 • Ministerstwo Starożytności Egiptu
  Ministry of State for Antiquities of the Arab Republic of Egypt
 • Narodowa Korporacja Starożytności i Muzeów Sudanu
  National Corporation of Antiquities and Museums of Sudan
 • Departament Starożytności Cypru
  Department of Antiquities of Cyprus
 • Dyrekcja Generalna Starożytności i Muzeów Syrii
  Direction Générale des Antiquités et Museums
 • Dyrekcja Generalna Starożytności Libanu
  Direction Générale des Antiquités of Lebanon
 • Narodowa Rada Kultury i Sztuk Pięknych Kuwejtu
  National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait
 • Departament Starożytności Jordanii
  Department of Antiquities of Jordan
 • Saudyjska Komisja ds. Turystyki i Dziedzictwa Narodowego
  Saudi Commission for Tourism and National Heritage
 • Służba ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Muzeów, Ministerstwo Kultury Republiki Armenii
  Service for the Protection of Historical Environment and Cultural-Museum Reservations, Ministry of Culture of the Republic of Armenia
 • Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Kultury, Sułtanat Omanu
  Ministry of National Heritage and Culture, Sultanate of Oman
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa, Tunezja
  Institut National du Patrimoine, Tunis
Partnerzy krajowi:
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Instytucje współpracujące w kraju:
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Fundacja Artibus Mundi
 • Fundacja Kazimierza Michałowskiego
 • Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk
 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zakład Egiptologii, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski
Instytucje współpracujące za granicą:
 • Francuski Instytut Archeologiczny w Kairze
 • Qatar-Sudan Archaeological Project
 • The British Museum
 • Uniwersytet Stanu Delaware, Stany Zjednoczone