Zakład Studiów Lewantyńskich

Zakład Studiów Lewantyńskich zajmuje się badaniami naukowymi w oparciu o wyniki prac terenowych ekspedycji, badania laboratoryjne i archiwalno-biblioteczne z zakresu archeologii, historii, konserwacji zabytków i nauk pokrewnych dotyczących obszarów kultur i cywilizacji rozwijających się na obszarze Azji Mniejszej, Syro-Palestyny i Cypru.

Zespół zakładu:

Bieżące projekty terenowe:

Cypr:
  • Nea Pafos; kierowniczka ekspedycji: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Liban:
  • Chhîm; kierownik ekspedycji: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (WA UW)
  • Jiyeh; kierownik ekspedycji: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (WA UW)
  • Tyr; kierownicy ekspedycji: prof. María Eugenia Aubet (Pompeu Fabra University, Barcelona), dr Ali Badawi (DGA), dr Francisco J. Núñez (CAŚ UW)

Bieżące projekty grantowe:

  • Marmora Bizantina. Identyfikacja pochodzenia marmurów oraz ich wykorzystanie w przestrzeni sekularnej i sakralnej w południowym Lewancie okresu wczesnobizantyjskiego (IV-VII w. n.e.) – OPUS 19, panel: HS3; 2020/37/B/HS3/00306; kierownik: dr Mariusz Gwiazda
  • MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru – OPUS 18, panel: HS3; 2019/35/B/HS3/02296; kierownik: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
    – stypendysta afiliowany przy CAŚ UW: mgr Jerzy Oleksiak
  • Produkcja i konsumpcja ceramiki kuchennej z badań Paphos Agora Project na Cyprze w okresie środkowo i późnorzymskim (III -VII wiek n.e.) na tle zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych – SONATINA 4, panel: HS3; 2020/36/C/HS3/0017; kierownik: mgr Kamila Wiktoria Nocoń