Zakład Studiów Lewantyńskich

Zakład Studiów Lewantyńskich zajmuje się badaniami naukowymi w oparciu o wyniki prac terenowych ekspedycji, badania laboratoryjne i archiwalno-biblioteczne z zakresu archeologii, historii, konserwacji zabytków i nauk pokrewnych dotyczących obszarów kultur i cywilizacji rozwijających się na obszarze Azji Mniejszej, Syro-Palestyny i Cypru.

Zespół zakładu:

Bieżące projekty terenowe:

Cypr:
  • Nea Pafos; kierowniczka ekspedycji: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Liban:
  • Chhîm; kierownik ekspedycji: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (WA UW)
  • Jiyeh; kierownik ekspedycji: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (WA UW)
  • Tyr; kierownicy ekspedycji: prof. María Eugenia Aubet (Pompeu Fabra University, Barcelona), dr Ali Badawi (DGA), dr Francisco J. Núñez (CAŚ UW)

Bieżące projekty grantowe:

  • MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru – OPUS 18, panel: HS3; 2019/35/B/HS3/02296; kierownik: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
    – stypendysta afiliowany przy CAŚ UW: mgr Jerzy Oleksiak
  • Historia czytana z monet: użytkowanie i wartość monet w starożytnych portach zachodniej części Oceanu Indyjskiego. – SONATA 17, panel: HS3; 2021/43/D/HS3/00350; kierownik: dr Emilia Smagur
  • Kulturowe, demograficzne i biologiczne profile postrzymskich (IV-VI w. n.e.) mieszkańców portu w Berenike (Egipt), na podstawie nieinwazyjnych, wykopaliskowych i bioarcheologicznych badań dwóch miejskich nekropolii. – SONATA 17, panel: HS3; 2021/43/D/HS3/00248; kierownik: dr Mariusz Gwiazda
  • Virtual Tour and 3D Presentation of an Inaccessible Heritage of the Berenike Red Sea Port. – Honor Frost Foundation; kierownik: dr Mariusz Gwiazda