Pracownicy i siedziba Stacji w Sudanie

Kierownik Stacji Badawczej w Sudanie CAŚ UW:
dr hab. Mahmoud El-Tayeb

Siedziba Stacji:

Stacja dysponuje przestrzenią biurową w Chartumie, w gmachu National Corporation for Antiquities and Museums, tuż przy Muzeum Narodowym. Do dyspozycji Stacji jest też dom w dzielnicy Omdurman, w którym mogą zatrzymywać się polskie misje, stypendyści i naukowcy pracujący w Sudanie.

Stacja Badawcza w Sudanie CAŚ UW powstała dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Zabytków z Gdańska, która udostępniła swe obiekty w Chartumie na użytek CAŚ UW.