Pracownicy i siedziba Ośrodka

Kierownik Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie:
dr hab. Mahmoud El-Tayeb

Siedziba Ośrodka:

Ośrodek dysponuje przestrzenią biurową w gmachu National Corporation for Antiquities and Museums, tuż przy Muzeum Narodowym. Do dyspozycji Ośrodka jest też dom w dzielnicy Omdurman, w którym mogą zatrzymywać się polskie misje, stypendyści i naukowcy pracujący w Sudanie.

Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie powstał dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Zabytków z Gdańska, która udostępniła te obiekty na użytek CAŚ UW.