Zarządzenia Dyrektora CAŚ UW

Zarządzenia Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowawczego do stworzenia Regulaminu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego
  • Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie finansowania kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad ubiegania się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.