Zarządzenia Dyrektora CAŚ UW

Zarządzenia Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Centrum z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie nadania regulaminu Stypendium CAŚ
 • Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie nadania regulaminu Stypendium CAŚ
 • Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Stacji Badawczej na Cyprze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie utworzenia Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego w Republice Cypryjskiej.
 • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie struktury i zadań Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego w Kairze w Arabskiej Republice Egiptu.
 • Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie tworzenia programu badań ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  [EN] Ordinance no. 8/2021 of 18 May 2021 on the creation of the research programme of the expedition of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw
 • Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zatrudnienia w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie w sprawie powołania na stanowisko kierownika Zakładu Studiów Afrykańskich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Zakładu Studiów Lewantyńskich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Zakładu Studiów Środkowowschodnich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia zakładów Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru członków Rady Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zadań i obowiązków kierownika i członka ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  [EN] Ordinance no. 7/2020 of 31 December 2020 on the tasks and duties of the head and member of expedition of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw
 • Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika administracyjnego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Stacji Badawczej w Sudanie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego w Republice Sudanu.
 • Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Stacji Badawczej w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowawczego do stworzenia Regulaminu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego.
 • Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie finansowania kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad ubiegania się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dostępu do dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej.
 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”.
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
  Załączniki:
  2-1. Standardy cyfryzacji w Pracowni Dokumentacji CAŚ UW (PDF)
  2-2. Spis dokumentacji z projektu (formularz) (PDF)
  2-3. Spis zdawczo-odbiorczy (formularz) (PDF)
  2-4. Spis dokumentów/zbiorów dokumentów z danego projektu badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-5. Szczegółowy spis dokumentów w obrębie zbiorów dokumentów z danego projektu  badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-6. Rejestr prac cyfryzacyjnych (formularz) (PDF) (Exel)
  2-7. Karta udostępnienia dokumentacji (formularz) (PDF)