Zarządzenia Dyrektora CAŚ UW

Zarządzenia Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowawczego do stworzenia Regulaminu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego.
 • Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie finansowania kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad ubiegania się o granty na tematy związane z badaniami prowadzonymi przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dostępu do dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej.
 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”.
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Pracowni Dokumentacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego”
  Załączniki:
  2-1. Standardy cyfryzacji w Pracowni Dokumentacji CAŚ UW (PDF)
  2-2. Spis dokumentacji z projektu (formularz) (PDF)
  2-3. Spis zdawczo-odbiorczy (formularz) (PDF)
  2-4. Spis dokumentów/zbiorów dokumentów z danego projektu badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-5. Szczegółowy spis dokumentów w obrębie zbiorów dokumentów z danego projektu  badawczego (formularz) (PDF) (Exel)
  2-6. Rejestr prac cyfryzacyjnych (formularz) (PDF) (Exel)
  2-7. Karta udostępnienia dokumentacji (formularz) (PDF)