Dział archiwizacji dokumentacji

Pracownia Dokumentacji – Dział Archiwizacji Dokumentacji funkcjonuje w CAŚ UW od 1995 r. Gromadzi i sprawuje pieczę nad bieżącą i archiwalną dokumentacją z prac archeologicznych, archeologiczno-konserwatorskich prowadzonych pod auspicjami CAŚ UW. Pracownia zapewnia odpowiednie przechowywanie zbiorów analogowych i cyfrowych, a także umożliwia korzystanie z nich w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dokumentacja obejmuje wszelkiego rodzaju materiały wytworzone na badanych stanowiskach, wśród nich przede wszystkim dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową. Ta ostatnia obejmuje m.in. dzienniki wykopaliskowe, karty zabytków i kontekstów, inwentarze obiektów, notatki polowe, bieżące opracowania oraz raporty i sprawozdania przedkładane przedstawicielom miejscowych służb starożytności.

Kompletna dokumentacja z prowadzonych badań jest gwarancją dalszych studiów nad materiałami, weryfikacji wcześniejszych opracowań i powstania finalnych publikacji monograficznych. Niejednokrotnie ma też fundamentalne znaczenie dla odtworzenia niszczonej spuścizny cywilizacyjnej. Trwająca od początku funkcjonowania Pracowni cyfryzacja dokumentacji analogowej i wdrażany program pilotażowy dedykowanej bazy danych ułatwią korzystanie z zasobów archiwalnych zgromadzonych w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Dostęp do korzystania i opracowywania zasobów dokumentacji wykopaliskowej mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika projektu badawczego. W sprawie wykorzystania materiałów do celów popularyzatorskich (wykłady, konferencje, wystawy), bądź promocyjnych (gazety, tygodniki) należy zgłosić się do Sekcji Upowszechniania.

Kierownik Pracowni: 
Mgr Szymon Maślak
(I piętro, pokój 132)
tel. (+48) 22 55 313 11

Zespół grantu Dialog „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”:
Mgr Katarzyna Bartoś
Dr Tomasz Michalik
Mgr Dawid F. Wieczorek

Dr Zbigniew E. Szafrański
Mgr Mateusz Iskra (stypendium im. K. Michałowskiego 2018/2019)
(I piętro, pokój 107)
tel. (+48) 22 55 313 31

Mgr Renata Kucharczyk
(II piętro, pokój 213)
tel. (+48) 22 55 313 14

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
Dokumentacja cyfrowa, negatywy, diapozytywy:
I piętro, pokój 107, tel. (+48) 22 55 313 31
Dokumentacja papierowa:
I piętro, pokój 132, tel. (+48) 22 55 313 11
fax (+48) 22 628 45 23

Magazyn Pracowni Dokumentacji
Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa
pokój 014