Kontakt ze Stacją w Sudanie

Kontakt


Stacja Badawcza w Sudanie
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

e-mail: khartoum.pcma(at)uw.edu.pl
tel. (biuro CAŚ UW w Warszawie): (+48) 22 553 13 28, 22 553 13 15