Robert Mahler

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia/antropologia śmierci
  • wsparcie pracy bioarcheologa narzędziami informatycznymi
  • zastosowanie metod analizy statystycznej we wnioskowaniu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2018 rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Historycznym UW, napisana pod kierunkiem Karola Piaseckiego (promotor) i Wiesława Więckowskiego (promotor pomocniczy) „Nekropolia muzułmańska na Kom el-Dikka w egipskiej Aleksandrii – świadectwo przemian”

2011 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych”

2007 praca magisterska obroniona w Instytucie Archeologii UW, napisana pod kierunkiem Karola Piaseckiego „Wizualizacja cmentarzyska w Starej Łomży stan. II Wzgórze Swiętego Wawrzyńca. Próba stworzenia narzędzia wieloaspektowej analizy danych wykopaliskowych”

Stanowiska i funkcje

od 06.2019 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2013–05.2019 specjalista naukowo-techniczny w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2007–2013 specjalista w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2005–2007 starszy referent w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

2009, 2010, 2012, 2017 Stara Dongola (Sudan), jako antropolog i archeolog (2009); kierownik: prof. Włodzimierz Godlewski

2013, 2014, 2016 El-Zuma (Sudan), jako antropolog i archeolog; kierownik: dr hab. Mahmoud el-Tayeb

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 Aleksandria (Egipt), jako antropolog; kierownik: dr Grzegorz Majcherek (w latach 2004–2007 prace prowadzone pod kierunkiem dr hab. Karola Piaseckiego, prof. US)

2014 Ghazali (Sudan), jako antropolog i archeolog; kierownik: dr Artur Obłuski

2012 Starowola (Polska), jako antropolog; kierownik: Piotr Wróbel

2008 Sheikh Abd el-Gurna (Egipt), jako antropolog; kierownik: Tomasz Górecki

2008 Sakkara (Egipt), jako antropolog; kierownik: prof. Karol Myśliwiec

2002, 2006 Naqlun (Egipt), jako antropolog; kierownik: prof. Włodzimierz Godlewski, (prace prowadzone pod kierunkiem dr hab. Karola Piaseckiego, prof. US)

Udział w innych badaniach archeologicznych

2008 Berenike (Egipt); kierownik: Iwona Zych

1998, 2000, 2003, 2005 Jartypory (Polska); kierownik: dr Jacek Andrzejowski

1999, 2000, 2001, 2002 Krym (Ukraina); kierownik: prof. Tadeusz Sarnowski

2000 Novae (Bułgaria); kierownik: prof. Tadeusz Sarnowski

Udział w innych badaniach

2001 Gyda (Rosja); jako asystent antropologa fizycznego; kierownik: Вячеслав Григорьевич Часнык (Viacheslav Grigorievich Chasnyk)

Konferencje
Wystąpienia

2019 47th Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology conference, Kraków
Referat: „Emacs, Org-mode, R and LaTeX: Power tools in the archaeological toolbox”

2019 VI Forum użytkowników oprogramowania GIS na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa
Referat: „Nekropola muzułmańska na Kom el-Dikka w egipskiej Aleksandrii – QGIS i dane archiwalne w archeologii”

2018 Ogólnopolska konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Początki aktywności funeralnej na Kom el-Dikka w Aleksandrii w okresie wczesnoislamskim”

2017 Seminarium PCMA: „Naqlun 1986-2016: wyniki prac i perspektywy badawcze”, Warszawa
Referat: „Pochówki szkieletowe z Naqlun. Cmentarze A i C”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: (z M. Srienc) „Po walce – losy rannego z el-Detti”

2017 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Koncepcja Reproducible Research w badaniach bioarcheologicznych. Próba aplikacji metody”

2017 Seminarium PCMA: „Aleksandria. Badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka”, Warszawa
Referat: „Chronologia pochówków muzułmańskich na Kom el-Dikka. Próba reinterpretacji znalezisk”

2016 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Ocena wieku człowieka w chwili śmierci na podstawie zmian powierzchni uchowatych kości biodrowych – próba rafinacji metody”

2016 Międzynarodowa konferencja Current Research in Egyptology XVII, Kraków
Referat: „Islamic cemetery on Kom el-Dikka in Egyptian Alexandria – a reflection of change”

2016 Seminarium PCMA: „Wczesna Makuria – projekt badawczy”, Warszawa
Referat: „Materiał szkieletowy z El-Zuma a status społeczny pochowanych”

2015 Konferencja „Sudan – archeologia i historia”, Warszawa
Referat (z K. Piaseckim i Ł.M. Stanaszkiem): „Badania antropologiczne w rejonie IV katarakty”

2015 Ogólnopolska konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Aleksndryjczyk z nekropoli muzułmańskiej na Kom el-Dikka. Wstęp do szkicu postaci”

2014 Ogólnopolska konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: (z Ewą Skowrońską) „Wykopaliska w El-Zuma, sezon 2014”

2014 XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Materiał szkieletowy z El-Zuma. Perspektywy badawcze”

2013 Ogólnopolska konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: (z Mahmoudem el-Tayeb) „Program M to M, Sezon 2013”

2012 XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: „Eksploracja krypt kompleksu kommemoratywnego klasztoru Świętej Trójcy w Starej Dongoli – podsumowanie badań”

2011 Ogólnopolska konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Kom el-Dikka – badania antropologiczne”

2009 Ogólnopolska Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Stara Dongola 2009. Kom H – krypty K1 i K2”

2005 Sesja „Groby i uczeni. Ciągłość tradycji i przejawy obrządku pogrzebowego w badaniach archeologicznych na stanowiskach cmentarnych w Dolinie Nilu”, Warszawa
Referat: „Osteologia antropologiczna w praktyce wykopaliskowej”

Organizacja

2016 Międzynarodowa konferencja „Research on human remains from Polish excavations in Africa and the Near East”, Warszawa

Bibliografia naukowa

2021 Mahler, R., Changing Life in Egyptian Alexandria: The Testimony of the Islamic Cemetery on Kom el-Dikka, (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 3), Leuven–Paris–Bristol: Peeters Publishers.

2021 Mahler, R., A formalized approach to choosing the best methods for reconstructing stature in the case of poorly preserved skeletal series, Archaeometry. doi: https://doi.org/10.1111/arcm.12700

2020 Mahler R, with appendix by A. Breidenstein, El-Zuma Burials: Analysis of Human Skeletal Remains, In Mahmoud El-Tayeb and Ewa Czyżewska-Zalewska (Eds), Early Makuria Research Project. El-Zuma Cemetery 1, Leiden: Brill, 175–208. DOI: https://doi.org/10.116/9789004433755_007

2016 Mahler, R., Okularczyk, U., Kom el-Dikka 2014: human bones from Sector U, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 65–85. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1748

2015 Mahler, R., Godlewski, W., Danys-Lasek, K., Czaja, B., Crypt 3 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: Report on the exploration in 2012, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 352–367. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0032

2015 Mahler, R., Appendix: The sanctuary of Anna in the Monastery on Kom H, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 340–342 DOI: 10.5604/01.3001.0009.9915

2015 Piasecki, K., Stanaszek, Ł.M., Mahler, R., Badania antropologiczne w rejonie IV katarakty. Działalność ośrodka warszawskiego – wyniki wstępne, w: Różański, J., Ząbek, M., (eds), ‚Sudan – archeologia i historia’, Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych IEiAK UW, 105–118

2012 Godlewski, W., Mahler, R., Czaja-Szewczak, B., Crypts 1 and 2 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: report on the exploration in 2009, Polish Archaeology in the Mediterranean 21, 325–346

2012 Mahler, R., Kom el-Dikka 2005–2009: selected anthropological research, Polish Archaeology in the Mediterranean 21, 49–58

2007 Mahler, R., Analysis of skeletal material from the Kom el-Dikka site, 2004/2005 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 40–44

2003 Mahler, R., Spirale i monocentryczne labirynty z odgałęzieniami i bez odgałęzień, Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 3, 24–31

Działalność popularyzatorska

2018 lekcja pokazowa: „Archeologia. Mieszkańcy przeszłości”, przeprowadzona w Szkole Podstawowej w okolicach Warszawy,

2012 referat: „PCMA and Old Dongola”, wygłoszony dla pracownków Instytutu Antropologii na Wydziale Medycyny, Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu (Niemcy)

2009 prezentacja: „Czy Echnaton był kosmitą?”, 13. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

2005 prezentacja: „Rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie morfologii czaszki”, 11. Piknik Naukowy Polskiego Radia Bis, Warszawa

Polecane linki