Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorowie
Prof. dr hab. Piotr Bieliński, grant Harmonia 10
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, profesor wizytujący, grant Opus 18

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Dr hab. Artur Obłuski, kierownik grantu ERC
Dr hab. Grzegorz Majcherek
Dr hab. Henryk Paner
Dr hab. Anna Wodzińska
Dr Patryk Chudzik
Dr Lorenzo de Lellis
Dr Agata Deptuła, zespół grantu ERC
Dr Mariusz Drzewiecki, granty Sonata 11, Opus 15
Dr Tomomi Fushiya
Dr Mariusz Gwiazda, grant Opus 19
Dr Mateusz Iskra, grant Preludium 20
Dr Marcin Kotyl, grant Sonatina 2
Dr Iwona J. Kozieradzka-Ogunmakin, grant Opus 21
Dr Robert Mahler
Dr Tomasz Michalik, „Archeoorientalistyka”
Dr Łukasz Miszk, post-doc w grancie Opus 18
Dr Kamila Nocoń, grant Sonatina 4
Dr Francisco J. Núñez
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Paweł Polkowski
Dr Micaela Sinibaldi
Dr Emilia Smagur
Dr Robert J. Stark, „Archeoorientalistyka”
Dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Dr Urszula Wicenciak-Núñez
Dr Magdalena M. Woźniak
Dr Piotr Zakrzewski

Asystenci
Dr Katarzyna Danys, zespół grantu ERC
Dr Łukasz Rutkowski
Mgr Tomasz Barański
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Paweł Lech, stypendysta w grancie Opus 18
Mgr Maciej Wyżgoł, grant Preludium 19, zespół grantu ERC
Mgr Iwona Zych

Pracownicy badawczo-techniczni
Mgr Adrian Chlebowski, zespół grantu ERC
Mgr Szymon Maślak, grant Dialog „ArcheoCDN”
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Prof. Emily Teeter
Prof. Bruce Williams, archeologia i historia Egiptu i Nubii
Dr François Gaudard, język egipski (demotyczny i koptyjski)
Dr Lisa A. Heidorn, historia i archeologia starożytnego Egiptu i Nubii
Dr Carol Meyer, archeologia Egiptu, Nubii i Jordanii
Dr Elena Panaite, stypendium post-doktorskie PCMA i Ifao
Dr Elsa Yvanez, stypendium Programu Ulama PPN/ULM/2020/1/00246 na projekt „Unraveling Nubian Funerary Practices”
Mgr Eleanna Avouri, współpraca w archeologii
Mgr Julia Chyla, stypendystka w grancie 2020/37/B/HS3/00348
Mgr Wojciech Dzierzbicki, stypendium Kazimierza Michałowskiego 2021/2022
Mgr Jerzy Oleksiak, stypendysta w grancie 2019/35/B/HS3/02296
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium Kazimierza Michałowskiego 2021/2022
Mgr Weronika Stanik, współpraca w archeologii