Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorowie
Prof. dr hab. Piotr Bieliński, grant Harmonia 10
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, profesor wizytujący, grant Opus 18
Dr hab. Artur Obłuski, prof. UW, kierownik grantu ERC UMMA, grant Sonata Bis 11

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Dr hab. Grzegorz Majcherek
Dr hab. Anna Wodzińska
Dr Patryk Chudzik
Dr Lorenzo de Lellis
Dr Agata Deptuła, zespół grantu ERC UMMA
Dr Mariusz Drzewiecki, granty Sonata 11, Opus 15
Dr Tomomi Fushiya
Dr Mariusz Gwiazda, grant Opus 19
Dr Mateusz Iskra, grant Preludium 20
Dr Marcin Kotyl, grant Sonatina 2
Dr Iwona J. Kozieradzka-Ogunmakin, grant Opus 21
Dr Robert Mahler
Dr Tomasz Michalik, „Archeoorientalistyka”
Dr Jakub Mosiejczyk
Dr Francisco J. Núñez, grant Opus 22
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Łukasz Rutkowski
Dr Micaela Sinibaldi, grant Opus 22
Dr Emilia Smagur, grant Sonata 17
Dr Robert J. Stark, „Archeoorientalistyka”, grant Opus 23
Dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Dr Urszula Wicenciak-Núñez
Dr Magdalena M. Woźniak
Dr Dawid F. Wieczorek
Dr Maciej Wyżgoł, grant Preludium 19, zespół grantu ERC UMMA
Dr Piotr Zakrzewski

Asystenci
Dr Katarzyna de Lellis-Danys, zespół grantu ERC UMMA
Dr Paweł Lech, stypendysta w grancie Opus 18
Dr Mari Yamasaki, grant POLONEZ BIS 1
Mgr Tomasz Barański
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska (urlop macierzyński)

Pracownicy badawczo-techniczni
Mgr Adrian Chlebowski, zespół grantu ERC UMMA
Mgr Szymon Maślak
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Prof. Emily Teeter
Prof. Bruce Williams, archeologia i historia Egiptu i Nubii
Dr Cristina Alù, stypendium post-doktorskie PCMA i Ifao
Dr François Gaudard, język egipski (demotyczny i koptyjski)
Dr Lisa A. Heidorn, historia i archeologia starożytnego Egiptu i Nubii
Dr Carol Meyer, archeologia Egiptu, Nubii i Jordanii
Mgr Mohammed Nasreldein, wykonawca w grancie ERC UMMA
Mgr Jerzy Oleksiak, grant Preludium 21
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium Kazimierza Michałowskiego 2022/2023
Mgr Paulina Staszkiewicz, laureatka programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły nauki
Mgr Agnieszka Wujec, stypendystka w grancie 2021/42/E/HS3/00381
Lic. Barbara Szymańska, stypendium Kazimierza Michałowskiego 2023/2024
Lic. Wiktoria Zgórzak, stypendystka w grancie 2020/37/B/HS3/00348