Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorowie
Prof. dr hab. Piotr Bieliński, grant Harmonia 10

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr Patryk Chudzik
Dr Mariusz Drzewiecki, granty Sonata 11, Opus 15
Dr Michela Gaudiello
Dr Urszula Iwaszczuk
Dr Marcin Kotyl, grant Sonatina 2
Dr Robert Mahler
Dr Artur Obłuski, kierownik grantu ERC
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Dr Urszula Wicenciak

Asystenci
Dr Agata Deptuła, zespół grantu ERC
Dr Grzegorz Majcherek
Dr Łukasz Rutkowski
Dr Zbigniew Szafrański
Dr Zuzanna Wygnańska
Mgr Adrian Chlebowski, zespół grantu ERC
Mgr Joanna Ciesielska
Mgr Katarzyna Danys, zespół grantu ERC
Mgr Paweł Lech
Mgr Alicja Wieczorek
Mgr Maciej Wyżgoł, zespół grantu ERC
Mgr Piotr Zakrzewski
Mgr Iwona Zych

Pracownicy naukowo-techniczni
Dr hab. Henryk Paner
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Szymon Maślak, zespół grantu ERC, grant Dialog
Mgr Marta Mierzejewska
Mgr Anna Południkiewicz
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Prof. Emily Teeter,
Prof. Bruce Williams, archeologia i historia Egiptu i Nubii
Dr hab. Francisco J. Núñez, archeologia śródziemnomorska i lewantyńska w Epoce Brązu i Żelaza
Dr François Gaudard, język egipski (demotyczny i koptyjski)
Dr Mariusz Gwiazda, grant Preludium 11
Dr Lisa A. Heidorn, historia i archeologia starożytnego Egiptu i Nubii
Dr Carol Meyer, archeologia Egiptu, Nubii i Jordanii
Mgr Tomomi Fushiya, grant Dialog
Mgr Piotr Makowski, grant Preludium 12
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Paweł Polkowski, stypendium post-doktorskie PCMA i Ifao
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Marek Woźniak, grant Preludium 9