Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorowie
Prof. dr hab. Piotr Bieliński

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr hab. Henryk Paner
Dr Patryk Chudzik
Dr Mariusz Gwiazda, grant Preludium 11
Dr Urszula Iwaszczuk
Dr Marcin Kotyl, grant Sonatina 2
Dr Katarzyna Lach, grant Fuga 3
Dr Artur Obłuski, grant Sonata 7, kierownik grantu ERC
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Joanna Then-Obłuska
Dr Urszula Wicenciak (urlop)

Asystenci
Dr Grzegorz Majcherek
Dr Łukasz Rutkowski, grant Miniatura 1
Dr Zbigniew Szafrański
Dr Zuzanna Wygnańska
Mgr Adrian Chlebowski, zespół grantu ERC
Mgr Katarzyna Danys, zespół grantu ERC
Mgr Agata Deptuła, zespół grantu ERC
Mgr Maciej Wyżgoł, zespół grantu ERC
Mgr Piotr Zakrzewski
Mgr Iwona Zych

Pracownicy naukowo-techniczni
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Robert Mahler
Mgr Szymon Maślak, zespół grantu ERC
Mgr Marta Mierzejewska
Mgr Anna Południkiewicz
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Prof. Michał Gawlikowski, grant Harmonia 6
Dr Mennet-Allah el-Dorry, stypendium post-doktorskie IFAO i CAŚ UW
Dr Karol Juchniewicz, grant Harmonia 6
Mgr Piotr Makowski, grant Preludium 12
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Mateusz Iskra, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Marek Woźniak, grant Preludium 9