Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorowie
Prof. dr hab. Piotr Bieliński, grant Harmonia 10
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, profesor wizytujący

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr hab. Henryk Paner
Dr Patryk Chudzik
Dr Mariusz Drzewiecki, granty Sonata 11, Opus 15
Dr Michela Gaudiello
Dr Marcin Kotyl, grant Sonatina 2
Dr Robert Mahler
Dr Francisco J. Núñez
Dr Artur Obłuski, kierownik grantu ERC
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska
Dr Urszula Wicenciak-Núñez
Dr Magdalena M. Woźniak

Asystenci
Dr Katarzyna Danys, zespół grantu ERC
Dr Agata Deptuła, zespół grantu ERC
Dr Grzegorz Majcherek
Dr Łukasz Rutkowski
Dr Zbigniew Szafrański
Mgr Tomasz Barański
Mgr Joanna Ciesielska
Mgr Paweł Lech
Mgr Alicja Wieczorek
Mgr Maciej Wyżgoł, zespół grantu ERC
Mgr Piotr Zakrzewski
Mgr Iwona Zych

Pracownicy naukowo-techniczni
Mgr Adrian Chlebowski, zespół grantu ERC
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Szymon Maślak, grant Dialog ArcheoCDN
Mgr Anna Południkiewicz
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Prof. Emily Teeter,
Prof. Bruce Williams, archeologia i historia Egiptu i Nubii
Dr François Gaudard, język egipski (demotyczny i koptyjski)
Dr Mariusz Gwiazda, grant Preludium 11
Dr Lisa A. Heidorn, historia i archeologia starożytnego Egiptu i Nubii
Dr Carol Meyer, archeologia Egiptu, Nubii i Jordanii
Mgr Tomomi Fushiya, grant Dialog
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Paweł Polkowski, stypendium post-doktorskie PCMA i Ifao
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego