PAM Journal

  • Portal redakcyjny czasopisma PAM

   Zmieniły się zasady przyjmowania tekstów do czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM). Nie ma już potrzeby czekać na „Call for papers”, lecz można przesyłać artykuły w trybie ciągłym. Należy je składać za pomocą portalu redakcyjnego dostępnego pod adresem www.pam-journal.uw.edu.pl (konieczne jest założenie konta w systemie). Materiały należy przygotować ściśle według instrukcji dostępnych w zakładce […]

 • Polish Archaeology in the Mediterranean

  Czasopismo naukowe Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) to rocznik, w pełni recenzowany przez niezależnych ekspertów, wydawany od ponad 30 lat w języku angielskim, od kilku lat w otwartym dostępie.

  Publikuje artykuły o szerokim zakresie tematycznym, od wyników prac archeologicznych, geofizycznych, konserwatorskich i restauratorskich, po pogłębione studia naukowe w tych dziedzinach. Zasięgiem terytorialnym obejmuje szeroko pojęty Bliski Wschód, w tym Półwysep Arabski i Kaukaz, jak również północną i północno-wschodnią Afrykę.

  Zakres chronologiczny jest równie szeroki, obejmuje bowiem okresy od prehistorii i protohistorii poprzez wszystkie epoki historyczne na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce, szeroko rozumianą cywilizację grecką i rzymską w południowym i wschodnim basenie Morza Śródziemnego, wreszcie wczesne chrześcijaństwo, przede wszystkim średniowieczne królestwa nubijskie w Afryce, i okres islamu na całym omawianym obszarze.

Zakres tematyki podejmowanej w czasopiśmie, tak terytorialny, jak chronologiczny, wynika z tradycji, pismo zostało bowiem założone, aby prezentować wyniki wszystkich badań wykopaliskowych i prac konserwatorskich prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki badawczej utworzonej przez Prof. Kazimierza Michałowskiego jako Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze w 1959 r.

Artykuły prezentujące przebieg prac i najnowsze wyniki wykopalisk misji pracujących w ramach CAŚ UW, jak i związane z opracowaniem wielowymiarowej spuścizny polskiej archeologii śródziemnomorskiej, pozostają fundamentalną częścią czasopisma, jednak od 2008 roku w coraz szerszym zakresie publikowane są również artykuły i opracowania badawcze.

Tym samym czasopismo stało się platformą do prezentowania oryginalnych badań, jak również szerokich materiałowych opracowań. Efektem takiego podejścia są publikowane od 2013 roku fascykuły tematyczne

Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean
ISSN 1234-5415
ISSN 2083-537X (Online)

Wydawca: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od tomu 17)
Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
Redaktor naczelna: Dr Dorota Dzierzbicka

Wszystkie tomy PAMdostępne online.
Bieżące numery publikowane są na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 PL):  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Kontakt do Redakcji:
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 55 31 310
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl
Dorota Dzierzbicka, redaktor naczelna:
d.dzierzbicka(at)uw.edu.pl