PAM Journal

  • Portal redakcyjny czasopisma PAM

   Zmieniły się zasady przyjmowania tekstów do czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM). Nie ma już potrzeby czekać na „Call for papers”, lecz można przesyłać artykuły w trybie ciągłym. Należy je składać za pomocą portalu redakcyjnego dostępnego pod adresem www.pam-journal.uw.edu.pl (konieczne jest założenie konta w systemie). Materiały należy przygotować ściśle według instrukcji dostępnych w zakładce […]

 • Polish Archaeology in the Mediterranean

  Czasopismo naukowe Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) to rocznik, w pełni recenzowany przez niezależnych ekspertów, wydawany od ponad 30 lat w języku angielskim, od kilku lat w otwartym dostępie.

  Publikuje artykuły o szerokim zakresie tematycznym, od wyników prac archeologicznych, geofizycznych, konserwatorskich i restauratorskich, po pogłębione studia naukowe w tych dziedzinach. Zasięgiem terytorialnym obejmuje szeroko pojęty Bliski Wschód, w tym Półwysep Arabski i Kaukaz, jak również północną i północno-wschodnią Afrykę.

  Zakres chronologiczny jest równie szeroki, obejmuje bowiem okresy od prehistorii i protohistorii poprzez wszystkie epoki historyczne na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce, szeroko rozumianą cywilizację grecką i rzymską w południowym i wschodnim basenie Morza Śródziemnego, wreszcie wczesne chrześcijaństwo, przede wszystkim średniowieczne królestwa nubijskie w Afryce, i okres islamu na całym omawianym obszarze.

Zakres tematyki podejmowanej w czasopiśmie, tak terytorialny, jak chronologiczny, wynika z tradycji, pismo zostało bowiem założone, aby prezentować wyniki wszystkich badań wykopaliskowych i prac konserwatorskich prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki badawczej utworzonej przez Prof. Kazimierza Michałowskiego jako Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze w 1959 r.

Artykuły prezentujące przebieg prac i najnowsze wyniki wykopalisk misji pracujących w ramach CAŚ UW, jak i związane z opracowaniem wielowymiarowej spuścizny polskiej archeologii śródziemnomorskiej, pozostają fundamentalną częścią czasopisma, jednak od 2008 roku w coraz szerszym zakresie publikowane są również artykuły i opracowania badawcze.

Tym samym czasopismo stało się platformą do prezentowania oryginalnych badań, jak również szerokich materiałowych opracowań. Efektem takiego podejścia są publikowane regularnie od 2013 roku fascykuły tematyczne: Beyond Ornamentation, PAM 23/2; Deir el-Bahari Studies, PAM 24/2; Research on the Red Sea, PAM 26/2; Deir el-Bahari Studies II, PAM 27/2.

Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean
ISSN 1234-5415
ISSN 2083-537X (Online)

Wydawca: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (od tomu 17)
Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
Redaktor naczelna: Dr Dorota Dzierzbicka

Wszystkie tomy PAMdostępne online.
Bieżące numery publikowane sa na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 PL):  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)
Czasopismo jest indeksowane w bazach Central and Eastern European Online Library (od tomu 17), Index Copernicus Journals Master List, gdzie ma swoją stronę: www.pam-journal.pl (od tomu 24) i BazHum .

Kontakt do Redakcji:
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 55 31 310
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl
Dorota Dzierzbicka, redaktor naczelna:
d.dzierzbicka(at)uw.edu.pl