Komitet Redakcyjny publikacji CAŚ UW

Materiały zgłaszane do Redakcji są kwalifikowane do publikacji przez Komitet Redakcyjny. Manuskrypty podlegają procedurze recenzji. Materiały poddawane są korekcie językowej i stylistycznej, a także adiustacji technicznej pod kątem standardów przyjętych w publikacjach CAŚ UW.

Skład Komitetu Redakcyjnego publikacji CAŚ UW

Jean-Charles Balty, Francja, Université de Paris IV-Sorbonne
Piotr Bieliński, Polska, Uniwersytet Warszawski
Charles Bonnet, Szwajcaria, Université de Geneve
Giorgio Bucellatti, USA, University of California, Los Angeles
Krzysztof M. Ciałowicz, Polska, Uniwersytet Jagielloński
Michał Gawlikowski, Polska, Uniwersytet Warszawski
Stan Hendrickx, Belgia, Katholieke Universiteit, Leuven
Johanna Holaubek, Austria, Universität Wien
Adam Łajtar, Polska, Uniwersytet Warszawski
Artur Obłuski, Polska, Dyrektor CAŚ UW