Stacja w Sudanie

  • Aktualności Stacji w Sudanie

  • Badania w Sudanie

    Historia badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie Sudanu sięga połowy XX. wieku i rozpoczyna się wraz z tzw. pierwszą Akcją Nubijską, prowadzoną z ramienia UNESCO.  To wtedy misja prof. Michałowskiego odkryła słynną wczesnochrześcijańską katedrę w Faras, której malowidła trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Chartumie. Obecnie, co roku w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób.

    Więcej