Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie

 • Aktualności Ośrodka

  • Warsztat języka staronubijskiego

   Jesienią odbędzie się w Kairze kurs języka staronubijskiego organizowany przez Institut français d’archéologie orientale, Stację Badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oraz Uniwersytet w Fajum. Język staronubijski używany był przez mieszkańców Doliny Środkowego Nilu w średniowieczu. Jego najstarsze świadectwo pochodzi z końca VIII-go wieku n.e., pozostał w użyciu co najmniej do ostatnich dekad wieku […]

  • Drugi grant DIALOG dla Centrum

   Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymało finansowanie w wysokości prawie 2 mln złotych w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DIALOG 0298/2018) na projekt: „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” Dzięki uzyskanemu w programie grantowi CAŚ UW kontynuuje formowanie archeologicznego centrum doskonałości naukowej – nowoczesnej instytucji badawczej o interdyscyplinarnym i międzynarodowym charakterze. Cele projektu realizowane […]

 • Badania w Sudanie

  Historia badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie Sudanu sięga połowy XX. wieku i rozpoczyna się wraz z tzw. pierwszą Akcją Nubijską, prowadzoną z ramienia UNESCO.  To wtedy misja prof. Michałowskiego odkryła słynną wczesnochrześcijańską katedrę w Faras, której malowidła trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Chartumie. Obecnie, co roku w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób.

  Więcej