Redakcja wydawnictw CAŚ UW

Publikacje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego to:

  • monografie poświęcone rezultatom badań wykopaliskowych oraz prac restauracyjno-konserwatorskich; podzielone są na kilka serii wydawniczych (patrz poniżej);
  • Miscellanea (publikacje o charakterze naukowym, m.in. księgi jubileuszowe i pamiątkowe czy katalogi wystawowe) i popularno-naukowe książki i foldery popularyzujące wyniki badań Centrum;
  • czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean.
Serie wydawnicze

PAM Monograph Series – publikacje rezultatów szczegółowych opracowań materiału z obecnych i archiwalnych badań wykopaliskowych.
Seria istnieje od 2009 r. (wcześniej: PAM Supplement Series).
Współwydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Polish Publications in Mediterranean Archaeology – publikacje wyników badań wykopaliskowych, przede wszystkim z bieżących dużych projektów finansowanych z grantów polskich i zagranicznych (np. Narodowego Centrum Nauki i European Research Council). Pierwsze pozycje współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach działań zmierzających do umiędzynarodawiania nauki polskiej.
Seria powstała w 2020 r.
Wydawca: Peeters Publishers.

Warsaw Studies in Archaeology – seria tworzona wspólnie z Wydziałem Archeologii UW celem publikacji recenzowanych, oryginalnych wyników badań archeologicznych prowadzonych przez lub we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Seria powstała w 2021 r.
Wydawca: Brepols Publishers.

PCMA Excavation Series – opracowania, zwykle wieloautorskie, z określonych etapów prac terenowych; wyniki badań archeologicznych, sprawozdania z prac konserwatorskich czy rekonstrukcyjnych oraz rezultaty badań interdyscyplinarnych, takich jak archeozoologia, archeobotanika, topografia, geofizyka itp.
Seria powstała w 2011 r.
Współwydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia Palmyreńskie – opracowania monograficzne dotyczące badań w syryjskiej Palmyrze.
W latach 1966–2013 czasopismo wychodzące nieregularnie; w 2014 r. przekształcone w serię monograficzną.
Współwydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

PCMA Archaeological Guides – bogato ilustrowane i przystępnie napisane przewodniki opisujące zabytki i historię danego stanowiska ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych odkryć archeologicznych, lub dające wprowadzenie do tematyki współczesnych badań archeologicznych danego regionu. Przeznaczone zarówno dla studentów i entuzjastów archeologii, jak i specjalistów.
Seria powstała w 2013 r.
Współwydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja

Redakcja czuwa nad procesem wydawniczym większości publikacji prezentujących wyniki badań CAŚ UW i ukazujących się w ramach serii wydawniczych CAŚ UW.

Redaktor naczelna
Dr Dorota Dzierzbicka

Redaktor prowadzący serii Studia Palmyreńskie
Dr hab. Grzegorz Majcherek

Zespół redakcyjny czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean
Redakcja PAM Journal

Redakcja językowa
Jęz. angielski: Dr Agata Czamara, Mgr Ewa Balcerzyk
Jęz. francuski: Mgr Katarzyna Bartkiewicz

Redakcja bibliograficzna
Mgr Aleksandra Zych

Archiwizacja publikacji
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska

Wymiana biblioteczna i dystrybucja
Dr Agnieszka Pieńkowska

Biuletyn informacyjny Redakcji wydawnictw CAŚ UW

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 13
tel. (+48) 22 55 31 310
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl