Dawid F. Wieczorek

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia starożytnego Egiptu i Nubii
  • Architektura i technologia obróbki budulca kamiennego
  • Architektura i dekoracja założeń sakralnych
  • Materiał inskrybowany: egipskie teksty hieroglificzne i hieratyczne, inskrypcje meroickie – inskrypcje naskalne i graffiti
  • Język egipski i meroicki
  • Archeologiczne techniki dokumentacji terenowej
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2022 Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Myśliwca, zatytułowanej: „Dipinti budowlane w świątyniach Hatszepsut i Totmesa III w Deir el-Bahari w świetle technologii obróbki kamienia budowlanego”

2008–2013 Studium doktoranckie na Wydziale Historycznym w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

2005–2007 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Praca magisterska w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Myśliwca, zatytułowana: „Dipinti budowlane w Świątyni Królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari”

2002–2005 Studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Praca licencjacka w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii pod kierunkiem dr. hab. Kamila O. Kuraszkiewicza, zatytułowana: „Korespondencja królewska w okresie Starego Państwa”

Stanowiska i funkcje

2019–2021 pracownik inżynieryjno-techniczny w Dziale archiwizacji dokumentacji w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

2015–2016 Asystent Dyrektora Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze;

2013–2015 Asystent w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

2005–2006 Półroczny staż naukowy w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty badawcze

od 2023 Projekt UMMA: Przemiany Urbanistyczne społeczności średniowiecznej afrykańskiej stolicy w Starej Dongoli (CAŚ UW) (Sudan), Kierownik badań prof. dr hab. Artur Obłuski; jako egiptolog i archeolog terenowy – kierownik odcinka badawczego.

2022-2023 Polska Ekspedycja Archeologiczna w Mustis (el-Krib) (CAŚ UW) (Tunezja); Kierownik badań prof. dr hab. Tomasz Waliszewski; jako archeolog terenowy – kierownik odcinka badawczego.

2020-2021 projekt inwentaryzacji bloków dekorowanych w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: realizowany w ramach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (CAŚ UW) (Egipt); jako koordynatora projektu.

2019–2022 Polska Misja Archeologiczna w Marea (CAŚ UW) (Egipt); Kierownik badań prof. dr hab. Tomasz Derda i dr Krzysztof Babraj; jako archeolog terenowy – kierownik odcinka badawczego.

od 2016 badania nad technologią obróbki kamiennego materiału budowlanego w świątyniach Hatszepsut i Thutmose III w Deir el-Bahari: realizowane w ramach Polsko-Egipskiej Ekspedycji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (CAŚ UW) (Egipt); jako wykonawca projektu.

od 2014 projekt dokumentacji graffiti w Gebelein, badania realizowane w ramach Gebelein Archaeological Project (Egipt), w roli wykonawcy projektu;

od 2012 badania nad rekonstrukcją programu dekoracyjnego i architektonicznego Stacji na Barkę Amona Kompleksu Świątyni Hatszepsut (Egipt), w roli wykonawcy projektu;

2011–2013 badania wykopaliskowe na terenie Dolnego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut (Egipt), w roli koordynatora projektu;

2006–2016 projekt dokumentacji dipinti budowlanych na terenie świątyń Hatszepsut i Totmesa III w Deir el-Bahari (Egipt), w roli wykonawcy projektu.

Inne badania archeologiczne

2018 Polska Misja Archeologiczna na terenie Świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari, Egipt (CAŚ UW): archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Kaplicy Hathor Środkowego Tarasu Świątyni; nadzór archeologiczny, archeolog terenowy;

2010 Pasym (Pracownia Archeologii Terenowej), badania na stanowisku osadniczym późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; jako kierownik archeologicznych badań wykopaliskowych;

2010 Kobylniki (Pracownia Archeologii Terenowej), stanowisko osadnicze okresu wpływów rzymskich; jako kierownik archeologicznych badań wykopaliskowych;

2010 Brwinów (Samodzielna Katedra Archeologii Terenowej), stanowisko osadnicze wczesnej epoki brązu; jako archeolog terenowy, dokumentalista;

2009 Chrzanów (Archeo-Invest), stanowisko osadnicze okresu wpływów rzymskich; jako archeolog terenowy, dokumentalista;

2009 Brwinów/Faszczyce (Archeogatos), stanowiska osadnicze okresu wpływów rzymskich; jako archeolog terenowy;

2008–2009 Wolica (Samodzielna Katedra Archeologii Terenowej), stanowisko osadnicze okresu neolitu i wczesnej epoki brązu; jako archeolog terenowy, dokumentalista;

2007 Polska Misja Archeologiczna w Marea (CAŚ UW) (Egipt); Kierownik badań dr hab. Hanna Szymańska; jako archeolog terenowy, dokumentalista, geodeta;

2005 Reguły (IA UW), stanowisko osadnicze okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; studenckie praktyki terenowe, jako archeolog terenowy, dokumentalista;

2004–2006 Ząbie (IA UW), stanowisko osadnicze okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; studenckie praktyki terenowe, jako archeolog terenowy, dokumentalista;

Stypendia naukowe, granty, nagrody

2013–2015 Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 2012, zatytułowany: “Opracowanie dokumentacji terenowej dipinti budowlanych odkrytych na terenie Świątyń Hatszepsut i Tuthmosisa III w Deir el-Bahari” (decyzja nr DEC-2012/05/N/HS3/01391) (IKŚiO PAN, Warszawa);

2010–2011 Stypendysta Programu START za rok 2010 Fundacji na rzecz Nauki w Polsce (Warszawa);

2009 Stypendysta Mazowieckiego Stypendium dla Doktorantów (Warszawa);

2007 Uzyskując dyplom magistra z wynikiem bardzo dobry uhonorowany DIPLOMA HONORIFICUM UW.

2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Stacji Badawczej w Kairze, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

w druku Wieczorek D.F., Hieratic dipinti in the Hathor Shrine Sanctuary of the Thutmose III Temple Complex at Deir el-Bahari, w: N. Beaux, in cooperation with D.F. Wieczorek et alii, La Chapelle D’Hathor. Temple de Thoutmosis III à Deir el-Bahari (MIFAO), Caire.

2023 Wieczorek D.F., Pharaonic rock-inscriptions on the Eastern Mountain of Gebelein – results of the current epigraphic works, w: Chloé Ragazzoli & Khaled Hassan (eds.), Graffiti, Secondary Epigraphy and Rock Inscriptions from Ancient Egypt (Clamour from the Past), IFAO (Bd’E 182), Cairo, 99-118.

2015 Wieczorek D.F., Building dipinti in the Hatshepsut and Thutmose III Temples at Deir el-Bahari: Summarising four seasons of work (2006, 2008, 2009, 2011), w: J. Budka, F. Kammerzell & S. Rzepka (eds.), Non-textual marking systems in Ancient Egypt (and elsewhere), Lingua Aegyptia – Studia Monographica 16, Hamburg, 49–57.

2010 Wieczorek D.F., Building dipinti in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Preliminary observations 2006–2008”, w: M. Dolińska, H. Beinlich (red.) 8. Ägyptologische Tempeltagung: Interconnections between Temples. Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen. Wiesbaden, 213–220.

2009 Wieczorek D.F., Some remarks on dates in the building-dipinti discovered in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, w: Popielska-Grzybowska J., Iwaszczuk J. (eds.), Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22–24 June 2009, Acta Archaologica Pultuskiensia 2, 207–211.

Artykuły naukowe:

2020 Ejsmond, W., Chyla, J.M., Witkowski, P., Wieczorek, D.F., Takács, D., Ostasz, A., Ostasz, E., Tambs, L., Buławka, S., Oeters, V., Farag Abdelhay, F., Gebelein Archaeological Project 2019: Pathyris and the cemeteries in East Gebelein and the Chert Survey in West Gebelein, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, 227–250.

2018 Beaux, N., Caban, M., Wieczorek, D.F., New foundation deposits in the Hathor Shrine of Tuthmosis III at Deir el-Bahari, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/2, 51–69.

2018 Ejsmond, W., Wieczorek, A., Wieczorek, D.F., Gebelein Archaeological Project 2018: Temple and fortress area on the Eastern Mountain, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 235–244. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2002

2018 Wieczorek, D.F., The building dipinti documentation project in the Temples of Hatshepsut and Thutmose III at Deir el-Bahari. Documentation method, Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion 254, 139–147.

2017 Ejsmond, W., Chyla, J.M., Witkowski, P., Wieczorek, D.F., Takacs, D., Xu-Nan, L., Oeters, V., Kuronuma, T. and Grylak, A., Report on the archaeological survey at Gebelein in the 2014, 2015 and 2016 seasons, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 239–268.

2015 Wieczorek, D.F., A rock inscription of Ramesses IV at Gebelein. A previously unknown New Kingdom expedition, Études et Travaux 28, 217–229.

2015 Ejsmond, W., Chyla, M.J., Witkowski, P., Wieczorek, D.F., Comprehensive field survey at Gebelein: preliminary results of a new method in processing data for archaeological site analysis,  Archaeologia Polona 53, 617–621.

2014 Wieczorek, D.F., Preliminary documentation of building dipinti from the Temple of Tuthmosis III (2010/2011 season), Polish Archaeology in the Mediterranean 23, 199–206.

2011 Wieczorek, D.F., Building dipinti in the Temple of Hatshepsut, Documentation work, season 2007/2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 203–211.

2009 Wieczorek, D.F., Building dipinti from the Temple of Hatshepsut, Preliminary remarks, 2005/2006, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 285–289.

Inne:

2019 Wieczorek, D.F., Hieratic inscriptions in the Thutmose III Hathor Shrine Sanctuary at Deir el-Bahari, The Luxor Times Magazine 2, February 2019, 56–61.

 2018 Wieczorek, D.F., Ejsmond, W., Anbetungen in Stein – die ältesten Zeugnisse persönlicher Frömmigkeit, w: Antike Welt, Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 4/18, 4.

Konferencje

Czynny udział:

2023 „Polacy nad Nilem – sezon 2022-2023”, Warszawa
Referat prezentujący rozprawę doktorska, pt.: „Duilding dipinti in the temples of Hatshepsut and Thutmose III at Deir el-Bahari in the light of the building stone dressing technology”

2019  Konferencja „Clamour From the Past – Graffiti, Rock Inscriptions and Secondary Epigraphy from Ancient Egypt”, Kair
Referat: „Pharaonic graffiti on the Eastern Mountain of Gebelein – results of the current epigraphic works.”

2018 “Current Research in Egyptology”, Praga
Referat: „Hieratic dipinti in the Thutmose III Hathor Shrine Sanctuary at Deir el-Bahari”

2018 „Polacy nad Nilem – sezon 2017–2018”, Warszawa
Referat: „Faraońskie graffiti na wschodnim wzgórzu w Gebelein – wstępne wyniki prac epigraficznych”

2018 Seminarium PCMA: „Programy badawcze w Deir el-Bahari 2018”, Warszawa
Referat: “Stacja na Barkę Kompleksu Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari – jej pozostałości i ich ponowne odkrycie”

2017 „IV Sympozjum Młodych Egiptologów”, Wrocław
Referat: „Dipinti hieratyczne w Sanktuarium Kaplicy Hathor Świątyni Thutmose III w Deir el-Bahari“

2014 „I Sympozjum Młodych Egiptologów”, Wrocław
Referat: „Ramessydzkie graffito w Gebelein. Nieznana ekspedycja Ramzesa IV”

2011 International Conference “Non-Textual Marking Systems in Ancient Egypt”, Warszawa
Referat: „Building dipinti in The Hatshepsut and Tuthmosis III Temples at Deir el-Bahari: Summarising four seasons of work (2006, 2008, 2009, 2011)”

2009 “5th Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research”,
Referat: „Some remarks on dates in the building dipinti discovered in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari”

2008 International Egyptological Conference 8th Tempeltagung, Warszawa
Referat: „Building dipinti in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, preliminary observations 2006–2008”

Inne

2010 Praktyka dydaktyczna w Instytucie Archeologii UW w Warszawie w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym UW.

Polecane linki