Zadania Stacji w Sudanie

Rokrocznie w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób. Stacja Badawcza w Sudanie CAŚ UW (ang. Research Centre in Sudan of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw) ma na celu wspieranie ich działań i wspomaganie ich pracy – zarówno od strony organizacyjnej, jak i naukowej.

Zadania Stacji Badawczej w Sudanie CAŚ UW:

• Prowadzenie badań naukowych na terenie Sudanu, w szczególności w zakresie badań archeologicznych.
• Obsługa logistyczna polskich misji naukowych w Sudanie, w szczególności misji Uniwersytetu Warszawskiego.
• Obsługa formalna polskich misji pracujących w Sudanie: wizy, rejestracja członków misji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zezwolenia/koncesje na prowadzenie misji w Departamencie Starożytności (National Corporation for Antiquities and Museums, NCAM).
• Wsparcie NCAM oraz administracji odpowiedzialnej za kulturę i badania naukowe w zakresie budowania kompetencji pracowników, standardów realizacji usług publicznych, realizowania projektów archeologicznych i konserwatorskich przygotowujących stanowiska archeologiczne do zwiedzania oraz projektów muzealnych, m.in. poprzez wspólne realizowanie projektów usprawniających zarządzanie, organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.
• Popularyzacja polskiej działalności archeologicznej w Sudanie: wystawy, wykłady, pokazy filmowe, odwiedzanie stanowisk badanych przez misje CAŚ UW, kontakt z mediami sudańskimi.
• Zacieśnianie współpracy z zagranicznymi misjami archeologicznymi w Sudanie.