Zadania Ośrodka w Chartumie

Rokrocznie w Sudanie pracuje kilka misji archeologicznych pod auspicjami CAŚ UW oraz z innych polskich ośrodków naukowych, w których uczestniczy ok. 100 osób. Polski Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW (ang. Polish Archaeological Unit in Khartoum of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw) ma na calu wspieranie ich działań i wspomaganie ich pracy – zarówno od strony organizacyjnej, jak i naukowej.

Zadania Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie

• Prowadzenie badań naukowych na terenie Sudanu, w szczególności w zakresie badań archeologicznych.
• Obsługa logistyczna polskich misji naukowych w Sudanie, w szczególności misji Uniwersytetu Warszawskiego.
• Obsługa formalna polskich misji pracujących w Sudanie: wizy, rejestracja członków misji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zezwolenia/koncesje na prowadzenie misji w Departamencie Starożytności (National Corporation for Antiquities and Museums, NCAM).
• Wsparcie NCAM oraz administracji odpowiedzialnej za kulturę i badania naukowe w zakresie budowania kompetencji pracowników, standardów realizacji usług publicznych, realizowania projektów archeologicznych i konserwatorskich przygotowujących stanowiska archeologiczne do zwiedzania oraz projektów muzealnych, m.in. poprzez wspólne realizowanie projektów usprawniających zarządzanie, organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.
• Popularyzacja polskiej działalności archeologicznej w Sudanie: wystawy, wykłady, pokazy filmowe, odwiedzanie stanowisk badanych przez misje CAŚ UW, kontakt z mediami sudańskimi.
• Zacieśnianie współpracy z zagranicznymi misjami archeologicznymi w Sudanie.