O nas

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się prowadzeniem i koordynacją badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie, Cyprze, Półwyspie Arabskim i Zakaukaziu.

Prace są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od prehistorii, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji i późny antyk aż po średniowiecze. Pracami misji Centrum kierują naukowcy reprezentujący placówki badawcze z całego kraju, często we współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Centrum organizuje też i wspiera udział polskich specjalistów w międzynarodowych akcjach ratowania zagrożonych zabytków.

Do zadań Centrum należy także kompleksowa dokumentacja znalezisk, archiwizacja tej dokumentacji oraz podejmowanie działań w celu rzetelnej publikacji wyników badań w formie, która udostępni je międzynarodowemu środowisku naukowemu. Centrum stara się również o upowszechnianie wyników badań wśród polskiego społeczeństwa.

Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze oraz Polskim Ośrodkiem Archeologicznym w Chartumie, które czuwają nad sprawnym przebiegiem prac archeologicznych i konserwatorskich Centrum, a także reprezentują środowisko polskich badaczy, archeologów i konserwatorów wobec władz odpowiedzialnych za starożytności w Egipcie i Sudanie. W pozostałych krajach Centrum realizuje swoje zadania we współpracy z instytucjami zarządzającymi starożytnościami w danym państwie.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, jako samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego istnieje pod obecną nazwą od 1990 roku. Jest przedłużeniem działalności Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, założonej w 1959 r. przez wybitnego archeologa i egiptologa, prof. Kazimierza Michałowskiego.