Granty

Przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW realizowanych jest wiele grantów finansowanych przez różne instytucje, w tym prestiżowy grant European Research Council oraz liczne granty Narodowego Centrum Nauki.

Warto podkreślić, że w opiniach recenzentów NCN powtarza się stwierdzenie, że wybór Centrum jako jednostki wnioskującej o grant gwarantuje realizację postawionych zadań. Zagraniczni partnerzy nowych projektów również wskazują Centrum jako wiarygodnego partnera badań. Kilkadziesiąt grantów badawczych NCN realizowanych poza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzonych jest w oparciu o badania terenowe Centrum oraz wsparcie naukowe i logistyczne naszych Stacji Badawczych.