Studia Palmyreńskie

 • Studia Palmyreńskie

  czasopismo, wydawane w latach 1966–2013, od 2014 roku przekształcone w serię monograficzną. Prezentuje archeologię Palmyry, zarówno starożytnego miasta, jak i otaczającego je regionu. Zakres tematyczny tytułu obejmuje nie tylko odkrycia archeologiczne, ale także historię miasta, jego religię, sztukę i epigrafikę. Teksty w Studiach Palmyreńskich mogą być publikowane w językach angielskim i francuskim.

 • Seria monograficzna Studia Palmyreńskie (od 2014 roku)
  Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
  Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
  Redaktor prowadzący: Grzegorz Majcherek
 • Czasopismo Studia Palmyreńskie (w latach 1966–2013)
  ISSN 0081-6787
  Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (tomy I–VIII), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski (tomy IX i X); Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski (tomy XI i XII)
  Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
  Redaktor naczelny: Michał Gawlikowski

Redakcja wydawnictw CAŚ UW
Procedury recenzowania i zespół recenzentów
Wytyczne dla autorów

Kontakt:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 55 31 309, (+48 22) 55 31 310
fax (+48 22) 628 45 23
e-mail: studiapalmyrenskie(at)uw.edu.pl ; pam.pcma(at)uw.edu.pl