Studia Palmyreńskie

 • Studia Palmyreńskie

  Seria monograficzna (w latach 1966–2013 czasopismo nieregularne). Prezentuje archeologię Palmyry, zarówno starożytnego miasta, jak i otaczającego je regionu. Zakres tematyczny tytułu obejmuje nie tylko odkrycia archeologiczne, ale także historię miasta, jego religię, sztukę i epigrafikę. Teksty publikowane są w językach kongresowych.

 • Seria monograficzna Studia Palmyreńskie (od 2014 roku)
  Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
  Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
  Redaktor serii: Michał Gawlikowski
  Redaktor prowadzący: Grzegorz Majcherek
 • (1966–2013) Czasopismo Studia Palmyreńskie
  ISSN 0081-6787
  Wydawca:
  – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski (tomy XI i XII);
  – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski (tomy IX i X);
  – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (tomy I–VIII).
  Dyscyplina: Archeologia, konserwacja i pokrewne
  Redaktor naczelny: Michał Gawlikowski

Kontakt do redakcji:
Redakcja wydawnictw CAŚ UW
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 13
tel. (+48) 22 55 31 310
e-mail: pam.pcma(at)uw.edu.pl

Redaktor prowadzący, dr hab. Grzegorz Majcherek:
e-mail: g.majcherek(at)uw.edu.pl