Założenia i kierunki badawcze

Badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzone są w ramach kierunków badawczych odzwierciedlających zainteresowania kadry naukowej Centrum, jak również historyczne kierunki badań realizowanych od 1959 roku przez Stację Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.

  • Społeczeństwo i gospodarka w okresie późnoantycznym i średniowiecznym w dolinie Nilu (Egipt i Nubia)
  • Interakcje wielkich cywilizacji – środowisko, procesy urbanizacyjne i społeczeństwo od prehistorii po średniowiecze na terenie Bliskiego Wschodu, Afryki północnowschodniej i wschodniego basenu Morza Śródziemnego: prehistoria, neolit, brąz, żelazo, Egipt faraoński, świat klasyczny
  • Handel na starożytnych szlakach morskich: porty i ich zaplecze, wymiana handlowa
  • Archeologia śmierci – człowiek, architektura, rytuały grobowe
  • Produkcja i dystrybucja ceramiki we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od epoki brązu do średniowiecza
  • Kultura materialna i jej użytkownik: kwestie technologiczne, wzorce kulturowe, społeczne i ekonomiczne
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, metody i sposoby prezentacji stanowisk archeologicznych i zabytków ruchomych
  • Dokumentacja i interpretacja archeologiczna — cyfrowa humanistyka, nowoczesne techniki
  • Dziedzictwo polskiej archeologii śródziemnomorskiej