Anastasiia Stupko-Lubczynska

Zainteresowania badawcze

  • Kult zmarłych w starożytnym Egipcie
  • Architektura i dekoracja grobowców egipskich
  • Teksty religijne starożytnego Egiptu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2012 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Tytuł rozprawy doktorskiej: Sceny ofiarne w Kaplicy Hatszepsut (Deir el-Bahari). Diachroniczna analiza motywu. Promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec

2005 tytuł magistra w zakresie archeologii, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Tytuł pracy magisterskiej: „Zegary gwiezdne” jako element dekoracji sarkofagów Pierwszego Okresu Przejściowego i Średniego Państwa. Promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec

 1999–2004 studia magisterskie, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

2002 tytuł magistra w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Tytuł pracy magisterskiej: Niebo ziemiańskie. Wątki astronomiczne i astrologiczne w dziełach Jakuba Kazimierza Haura. Promotor: dr hab. Adam Karpiński

 1997–2002 studia magisterskie, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 Stanowiska i funkcje

od 2019 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego

2013–2019 adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Projekty badawcze

2013–2017 kierownik grantu „Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)”. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata (UMO-2012/05/D/HS3/03680), realizowany w IKŚiO PAN

od 2005 udział w pracach Polsko-Egipskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, Egipt

od 2006 prace dokumentacyjne i epigraficzne w Kompleksie Kultu Królewskiego (Kaplica Hatszepsut)

Inne doświadczenia archeologiczne (wybór)

2006–2007 udział w ratowniczych pracach wykopaliskowych w ramach projektu Merowe Damb Archaeological Salvage Project, Sudan.

2006 udział w pracach wykopaliskowych na terenie założenia pałacowego w Wilanowie, Warszawa

2004–2005 udział w ratowniczych pracach wykopaliskowych na stanowiskach objętych planem budowy  autostrady relacji Kraków–Tarnów.

20042005 udział w pracach wykopaliskowych i dokumetacyjnych w ramach Polskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji na Kom el-Dikka, Aleksandria, Egipt

Stypendia naukowe, granty

2013 grant Narodowego Centrum Nauki „Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)”, Sonata 5, UMO-2012/05/D/HS3/03680, realizowany w IKSiO PAN

2011 Stypendium dokumentacyjne im. Prof. K. Michałowskiego przyznane przez CAŚ UW

2006–2010 stypendium Prezesa PAN dla młodych naukowców

2004–2005 stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznane przez CAŚ UW na naukowy pobyt w Egipcie (5 miesięcy)

Bibliografia naukowa

Monografie

2016 Stupko-Lubczynska A., Offering scenes in the Chapel of Hatshepsut. Diachronic Development of their Composition and Content, [=Deir el-Bahari VII], IKŚiO PAN, Warsaw

Rozdziały w książkach

w druku Stupko-Lubczynska A., On the ‘Seven Sacred Oils’ in the Offering Ritual. A New (True?) Ritual Function, [in:] Dzierzbicka D., Rzepka S., Wodzińska A. (eds), Studies in Honour of Professor Andrzej Niwiński

w druku Stupko-Lubczynska A., All Good and Pure Things on which a God Lives. Toward a Study of Intericonicity in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari, [in]: Bryan B., Dorman P.  (eds.), Theban Wokshop: Tomb Decoration, Oriental Institute Publications

2016 Stupko-Lubczynska A., Iunmutef And Thoth In The Chapel Of Hatshepsut at Deir el-Bahari – an Unusual Motif Incorporated into Typical Offering Scenes, [in:] Ullmann M. (ed.), 10. Ägyptologische Tempeltagung: Ägyptische Tempel zwischen Normierung und Individualität. München, 29.–31. August 2014, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 129–154

Artykuły naukowe

2022 Stupko-Lubczynska A., Masters and apprentices at the Chapel of Hatshepsut: towards an archaeology of ancient Egyptian reliefs, Antiquity 96 no. 385, 85–102. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2021.103

2021 Stupko-Lubczynska A., What an artist saw: Tracing the local iconographic tradition for the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Polish Archaeology in the Mediterranean 30(1) (= Deir el-Bahari Studies 3), 187–214. DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam30.1.09

2021 Stupko-Lubczynska A., On the Antichambre carrée and the Sed-festival: Re-examining the issue, Ägypten und Levante, 31 451–472, DOI: 10.1553/AEundL31s451

2020 Stupko-Lubczynska A., Decorated burial chamber of Meru (TT 240) at North Asasif: some remarks on the layout, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 207–219. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.2083-537X.pam29.2.08

2018 Stupko-Lubczynska A., Inscribed Pot-stands Represented in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, PAM 27/2: Deir el-Bahari Studies II, 365–374

 2017 Stupko-Lubczynska A., Reading the Offering Procession in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Studien zur Altägyptischen Kultur 46, Helmut Buske Verlag, 223–246

2015 Stupko-Lubczynska A., On the Question of So-called Amun-vases: Observations from the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Etudes et Travaux 28, 158–189

2015 Stupko-Lubczynska A., A Third Intermediate Period Openwork Piece of Funerary Equipment from the Chapel of Hathepsut at Deir el-Bahari, PAM 24/2: Deir el-Bahari Studies I, 145–158

2014 Stupko-Lubczynska A., Inscribed Vessels Represented in the Chapel of Hatshepsut?, Etudes et Travaux 27, 405–420

2013 Stupko-Lubczynska A., The Chapel of Hatshepsut as an Inspiration for the Theban Tombs Decoration. The Case of TT 39 (Puyemre), Etudes et Travaux 26, 653–677

2010 Stupko A., Cranes in the Chapel of Hatshepsut at Deir el Bahari. Study on Representations, Etudes et Travaux 23, 157–178

2006 Stupko A., Third Intermediate Period Openwork Figures from the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari, PAM 18, 295–299

Redakcja naukowa monografii

2016 Białostocka O., Temples of Millions of Years in Light of Older Architectural Models. Hatshepsut’s Ḏsr-ḏsrw as the Temple of Rebirth of the Divine , Deir el-Bahari VIII, IKSiO PAN, Warszawa

Działalność edytorska

recenzja artykułu [w:] Chyla J., Dębowska-Ludwin A., Rosinska-Balik K.  (eds.), Current Research in Egyptology XVII, Kraków,  4–7 May 2016

Konferencje

Czynny udział

2022 10. Symposium zur ägyptischen Königsideologie/10th Symposium on Egyptian royal ideology „Rites, rituals and festivals as instruments of stability of the royal power”, Warszawa
Referat: „’Come to your body!’ On the question of the cult statue in the offering room”

2021 Polacy nad Nilem. Sezon 2020-2021, Warszawa
Referat: „Dekoracja komory grobowej Meru (TT 240). Dokumentacja i interpretacja”

2017 XI. “Ägyptologische Tempeltagung. Discourse Between Tomb and Temple”, Charles University, Prague
Referat “Entering the Akhet in the Pyramid Temple”

2016 „The Theban Workshop: Tomb Decoration”, Johns Hopkins University, Bartimore
Referat “Every Good and Pure Thing on which a God Lives. Some Remarks on the Offerings Represented in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari”

2016 „Projekty badawcze misji Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari”, sesja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat „Dokumentacja rysunkowa scen ofiarnych w Kaplicy Hatszepsut. Obecny stan prac”

2015 „XIth International Congress of Egyptologists”, Florencja

Referat “Reading the Offering Procession in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari”

2014 „X. Ägyptologische Tempeltagung: Ägyptische Tempel zwischen Normierung und Individualität“, Monachium
Referat “Iunmutef and Thoth in the Offering Chapel of Hatshepsut in the Temple at Deir el-Bahari – an Unusual Motif Incorporated into Typical Offering Scenes”

2014 „Polacy nad Nilem. Sezon 2013–2014”,Warszawa
Referat „Rekonstrukcja górnych partii ścian Kaplicy Hatszepsut w jej świątyni w Deir el-Bahari”

2012 „Polacy nad Nilem. Sezon 2011–2012”, Warszawa
Referat „Przedstawienia Junmutefa i Tota jako element scen ofiarnych w Kaplicy Hatszepsut w Deir el-Bahari”

2007 „Polacy nad Nilem. Sezon 2006–2007”, Warszawa
Referat „Badania archeologiczne w rejonie IV katarakty Nilu, sezon 2006–2007”

 

Członkostwo w organizacjach naukowych
  • International Association of Egyptologists (IAE)
Działalność popularyzatorska

2017 Festiwal Nauki w Jabłonnie, udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów „Spotkanie z archeologią i nie tylko…”, z ramienia IKŚiO PAN

2016 udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów poświęconych kulturze Starożytnego Egiptu towarzyszących wystawie „Tajemnice egipskich grobowców” w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. Opracowanie popularno-naukowej gry planszowej „Połknięte słońce. Nocna wędrówka boga Re”, pomysł i współudział w opracowaniu popularno-naukowej gry planszowej „Budujemy piramidę”

2016 XX Festiwal Nauki, udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów „Czytamy i piszemy hieroglify” poświęconych pismu egipskiemu, z ramienia IKŚiO PAN

2016 Noc Muzeów, udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów „Czytamy i piszemy hieroglify”, z ramienia IKŚiO PAN

2014 IAUW, wykład gościnny „Między tradycją a innowacją. Sceny ofiarne w Kaplicy Hatszepsut (Deir el-Bahari) – diachroniczna analiza kompozycji”

2014 CAŚ UW, Stacja Badawcza w Kairze, wykład gościnny „The Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. The Chapel of Hatshepsut – offering scenes”

Polecane linki