Dyrekcja

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Dr hab. Artur Obłuski, prof. UW
e-mail: a.obluski(at)uw.edu.pl
e-mail: director.pcma(at)uw.edu.pl
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 3

Kierownik Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW
Dr hab. Anna Wodzińska
e-mail: annawodzinska(at)uw.edu.pl
tel.: (+20 2) 2415 62 78
fax: (+20 2) 2290 44 59
(Kair-Heliopolis, ul. Mahalla 11)

Kierownik Stacji Badawczej w Sudanie CAŚ UW
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
e-mail: mahmoudeltayeb(at)uw.edu.pl

Kierownik Stacji Badawczej na Cyprze CAŚ UW
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
e-mail: e.papuci-wlady(at)uw.edu.pl

Kierownik administracyjny CAŚ UW
Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
e-mail: j.k.szczepkowska(at)uw.edu.pl
tel.:  (+48) 22 553 13 28
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 5