Dyrekcja

P.O. Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Dyrektor Stacji Badawczej w Kairze

Dr Artur Obłuski
e-mail: a.obluski(at)uw.edu.pl
tel.: (+20 2) 2415 62 78
fax: (+20 2) 2290 44 59
(Kair-Heliopolis, ul. Mahalla 11)

e-mail: director.pcma(at)uw.edu.pl
tel.: (+48) 22 553 13 29
(ul. Nowy Świat 4, II piętro, pokój 213)

Dyrektor Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
e-mail: mahmoudeltayeb(at)hotmail.com

Kierownik biura w Warszawie
Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
e-mail: j.k.szczepkowska(at)uw.edu.pl
tel.: (+48) 22 826 52 16, (+48) 22 553 13 28
(ul. Nowy Świat 4, II piętro, pokój 213)