Nowości wydawnicze

 • PAM 29/1 – więcej czasu na nadsyłanie artykułów o ceramice

  Przedłużono termin naboru tekstów do tematycznego fascykułu kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. Można je będzie nadsyłać do 27 lipca. Dotyczy to fascykułu tematycznego, poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu (PAM 29/1). Publikacja obu fascykułów przewidziana jest jeszcze na 2020 rok. Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Czasopismo Polish […]

 • PAM 29 – zapraszamy do nadsyłania artykułów

  Rozpoczął się nabór tekstów do kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. PAM 29 będzie składał się z dwóch fascykułów. Odwrotnie niż dotychczas fascykuł tematyczny będzie opatrzony numerem pierwszym. Tym razem będzie on poświęcony rzymskiej i bizantyńskiej ceramice z terenów Lewantu. Drugi fascykuł będzie zawierać artykuły na temat badań terenowych, opracowań różnych kategorii materiału […]

 • Czekamy na teksty o ceramice z Lewantu

  Zapraszamy do nadsyłania artykułów do tematycznego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu. Badania nad ceramiką rzymską i bizantyjską w Lewancie nabierają tempa wraz z rosnącą liczbą badaczy zajmujących się kwestiami typologicznymi i chronologicznymi dotyczącymi zarówno ceramiki użytkowej, jak i luksusowej. Planowany tom tematyczny czasopisma Polish Archaeology […]

 • Nowa publikacja: „Lampes antiques, byzantines et islamiques”

  Ukazała się najnowsza publikacja PCMA, poświęcona opracowaniu lampek oliwnych z kolekcji Maurice’a Bouviera: „Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à l’Oronte. La Collection Bouvier” autorstwa Laurenta Chrzanovskiego. Kolekcja Bouviera obejmuje prawie 800 glinianych lampek oliwnych pochodzących z Egiptu i starożytnego Bliskiego Wschodu. Znajdującą się dziś w Szwajcarii prywatną kolekcję zgromadził podczas wieloletniego pobytu w […]

 • Tell Arbid: publikacja dr Anny Smogorzewskiej

  Dziewiątą publikacją w ramach PAM Monograph Series jest książka dr Anny Smogorzewskiej „Tell Arbid. House and Household in a Changing Town”. Dom i gospodarstwo domowe – jako podstawa życia każdej społeczności – stanowią jednostkę społeczno-ekonomiczną, która przeanalizowana pod kątem budownictwa mieszkalnego, wyposażenia domów oraz kultury materialnej pozwala nakreślić obraz życia codziennego dawnych społeczeństw. W drugiej […]

 • Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Bielińskiemu

  W piątek, 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej profesorowi Piotrowi Bielińskiemu. Wzięło w niej udział ponad sto osób, w tym Rektor UW dr hab. Marcin Pałys, przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich UW i reprezentanci innych instytucji naukowych, a także liczni współpracownicy, przyjaciele i wychowankowie Profesora. Podczas uroczystości laudacje na cześć Jubilata […]

 • PAM 28 – przedłużenie terminu i nowa punktacja czasopisma

  Jeszcze przez dwa tygodnie można nadsyłać artykuły do najbliższego numeru czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” (PAM). Termin składania artykułów został przesunięty do 31 sierpnia. Zgodnie z nową listą czasopism naukowych MNiSW artykułom publikowanym w naszym roczniku przyznano 70 punktów. Tematem przewodnim specjalnego fascykułu tomu 28 będzie szeroko pojęte zagadnienie oświetlenia w starożytności, jego źródeł […]

 • Książka „Dongola 2015–2016” dostępna online

  Najnowsza książka w serii PCMA Excavation Series została opublikowana w wolnym dostępie. Jest to tom poświęcony badaniom w Dongoli w latach 2015–2016. Dongola była politycznym i gospodarczym centrum Makurii, średniowiecznego królestwa chrześcijańskiego w Nubii. Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego pracuje w Starej Dongoli od ponad 50 lat. Niniejszy tom zawiera drugi raport polowy z prac wykopaliskowych […]

 • Nowa publikacja: Glass bead trade in Northeast Africa

  Ukazała się właśnie dziesiąta publikacja w ramach PCMA Monograph Series, zatytułowana „Glass bead trade in Northeast Africa. The evidence from Meroitic and post-Meroitic Nubia”. Autorką monografii na temat handlu szklanymi paciorkami w Afryce Północno-Wschodniej jest dr Joanna Then-Obłuska. Sznury kolorowych, szklanych paciorków były popularnym towarem, którym handlowano w całej starożytnej Nubii w pierwszej połowie I […]

 • The Monasteries and Monks of Nubia – nowa książka dr. Artura Obłuskiego

  Monografia została wydana w serii „Journal of Juristic Papyrology Supplements” i jest w całości dostępna w Open Access. Celem książki jest systematyczna prezentacja materialnych pozostałości monastycyzmu nubijskiego oraz analiza porównawcza tego zjawiska w szerokim kontekście chrześcijańskiej oikumene. Książka porusza kilka fundamentalnych kwestii, takich jak obecność rozmaitych form monastycyzmu (eremy, laury i klasztory cenobityczne) w Nubii […]

 • Zaproszenie do nadsyłania artykułów do PAM 28

  Redakcja czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” rozpoczyna przyjmowanie artykułów do kolejnego tomu czasopisma, który ukaże się w 2019 r. Serdecznie zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów, zarówno do fascykułu ogólnego, jak i tematycznego. Tematem przewodnim specjalnego fascykułu tomu 28 będzie szeroko pojęte zagadnienie oświetlenia w starożytności, jego źródeł oraz rozmaitych urządzeń i sposobów rozświetlania mroku, […]

 • Nadano identyfikatory DOI dla artykułów publikowanych w PAM

  Każdy z artykułów publikowanych w Polish Archaeology in the Mediterranean ma teraz swój identyfikator DOI. To ważna informacja dla piszących u nas autorów, a także wszystkich osób korzystających z artykułów w PAM-ach. Numer DOI to unikalny identyfikator dokumentu elektronicznego (digital object identifier), umożliwiający odnajdowanie źródeł elektronicznych wersji artykułów i informacji o nich: https://www.doi.org/ Identyfikatory zostały […]