Logo CAŚ UW

Nowy logotyp Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego został oparty na wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków odkrytych przez misje CAŚ UW – płaskorzeźbie lwa z Palmyry.

Lew jest powszechnym symbolem siły i godności. Pojawia się w podobnym znaczeniu na całym obszarze, gdzie prowadzi badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, niezależnie od rejonu czy okresu. Misje CAŚ UW odkryły wiele rozmaitych przedstawień lwów – w inskrypcjach hieroglificznych z Kaplicy Hatszepsut w Deir el-Bahari, na islamskiej ceramice glazurowanej w Aleksandrii (Egipt), na malowidłach w mitreum w Hawarte, pieczęciach cylindrycznych z Tell Arbid (Syria), mozaikach ze Chhim i Jiyeh (Liban), a nawet na rzeźbionych podstawach ławy w budynku pałacowym w Dongoli (Sudan).

Lew z Palmyry jest z nich wszystkich nie tylko najbardziej monumentalny, ale także najbardziej wyjątkowy. Chociaż wygląda groźnie, ma wyszczerzone zęby i potężną budowę, to pomiędzy jego łapami spokojnie leży mała gazela. Nie boi się lwa, gdyż wyryty na jego łapie napis przestrzega przed rozlewem krwi. Ma też wyjątkową historię, silnie związaną z naszą instytucją. Został odkryty w Palmyrze, na stanowisku, gdzie prace rozpoczął w 1959 roku Kazimierz Michałowski, założyciel i patron Centrum. Odkrycie, konserwacja i ekspozycja płaskorzeźby to dzieło specjalistów współpracujących z Centrum. Jak w soczewce, skupiają się w nich działania, które wchodzą w zakres prac naszych misji: odkrycie podczas wykopalisk archeologicznych, konserwacja, ekspozycja w miejscu, gdzie został znaleziony, publikacja naukowa, wreszcie dalsza opieka konserwatorska.

Jest to zabytek, który zyskał międzynarodową rozpoznawalność i przyczynił się do wpisania Palmyry na listę UNESCO. Mimo swej monumentalności i symbolizowanej przez lwa siły, padł ofiarą ideologii i współczesnej polityki, pokazując, jak kruche może być dziedzictwo kulturowe stanowiące obiekt badań archeologicznych – i jak ważna dla jego zachowania jest działalność instytucji takich, jak Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Stosowanie logotypu

Wersja podstawowa znaku to logotyp z pomarańczowym lwem na białym tle. Dopuszczalne jest też użycie tego znaku w negatywie (tzn. białe napisy i pomarańczowy lew na czarnym/ciemnym tle). W druku czarno-białym można stosować wersje w skali szarości. Logotyp występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej. W materiałach polskojęzycznych należy używać logotypu z polskimi nazwami instytucji, zaś w materiałach przygotowanych w innym języku i w wersjach wielojęzycznych należy używać angielskiej wersji językowej logotypu.

Ponieważ częścią logotypu jest logo UW, konieczne jest zachowanie zasad wymaganych w księdze znaku UW. Przede wszystkim należy zachować pole ochronne o szerokość litery „W” w słowie „uniwersytet” wokoło całego logotypu i umieszczać go na jednolitym tle.

Logo CAŚ UW wersja PL jasne tło


Wersje: jpg, png, pdf

Logo CAŚ UW wersja ENG jasne tło


Wersje: jpg, png, pdf

Logo CAŚ UW wersja PL ciemne tło


Wersje: jpg, png, pdf

Logo CAŚ UW wersja ENG ciemne tło


Wersje: jpg, png, pdf