Adrian Chlebowski

 • Mgr Adrian Chlebowski

  Pracownik badawczo-techniczny
  Zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city
  a.chlebowski.ERC(at)uw.edu.pl
  tel. (+48) 22 55 313 09
  (pokój 9)

  ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1015-7426

Zainteresowania badawcze:

 • Nubiologia
 • Archeologia ziem zachodnich Sudanu, ze szczególnym uwzględnieniem Kordofanu Północnego
 • Metodologia archeologii
 • Archeologia krajobrazu
 • GIS w archeologii
 • Cyfrowe metody dokumentacji badań archeologicznych
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2014–2015 studia podyplomowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Geoinformacja)

2011–2013 studia magisterskie w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat pracy: Badania archeologiczne w Kordofanie Północnym (Sudan): dorobek i perspektywy. (spec. archeologia orientalna i antyczna oraz dziedzictwo archeologiczne; obrona w 2014)

2008–2011 studia licencjackie w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, temat pracy: Świątynie napatańskie w Sudanie Północnym. (spec. archeologia orientalna i antyczna)

Projekty badawcze

2015–2018 „Ghazali Archaeological Site Presentation”, Wadi Abu Dom (Sudan)

2017 Badania powierzchniowe w Pojejenie (Rumunia)

2016 Badania archeologiczne  w Novae (Bułgaria)

2016 Projekt archeologiczny “Tibiscum”, Jupa (Rumunia)

2011–2012 Polsko-sudańska ekspedycja „Fortece Sudanu” i „Archeologiczny Survey regionu Sodiri”, V–VI Katarakta/Kordofan Północny (Sudan)

2010 Polska Ekspedycja do wschodniej Delty Nilu, Tell el-Farcha (Egipt)

2009 Polsko-ukraińska ekspedycja archeologicznej, Chersonez Taurydzki (Ukraina)

Stypendia

2017–2018 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2017 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2012–2013 Stypendium w ramach programu Erasmus, University of Sheffield

2012 Staż w Archaeology Data Service, University of York

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Chlebowski, A. & Drzewiecki, M. (w druku). Recent Research Work at the Western and Southern Fringes of Nubia. In D. Raude (Ed.), Handbook of Ancient Nubia. Walter De Gruyter Printhouse

Chlebowski, A. (2015). Kordofan Północny w perspektywie badań archeologicznych. In J. Różański & M. Ząbek (Eds.), Sudan: archeologia i historia (pp. 73–103). Warszawa: Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Chlebowski, A. (2015). Zarys historii badań archeologicznych i rozwoju metod badawczych w Kordofanie Północnym. In W. Cisło, J. Różański &; M. Ząbek (Eds.), Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości (pp.113–143). Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW.

Maliński, P. & Chlebowski, A., Ali Elmirghani Ahmed (2013). Polskie badania nad ludami i kulturami Kordofanu – historia, najnowsze wyniki i przyszłe perspektywy. In W. Cisło, J. Różański & M. Ząbek (Eds.), Bilad as-Sudan – kultury i migracje (pp. 221–247). Warszawa: PTAfr, MCDMiM UKSW, IEiAK UW (zobacz w serwisie Academia.edu).

Konferencje

Czynny udział

2015 Konferencja: Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości.
Tytuł wystąpienia: „Zarys historii badań archeologicznych i rozwoju metod badawczych w Kordofanie Północnym”.

2015 Konferencja: Sudan: archeologia i historia.
Tytuł wystąpienia: „Kordofan Północny w perspektywie badań archeologicznych”.

2013 Konferencja: Bilad as-Sudan – kultury i migracje.
Tytuł wystąpienia: „Polskie badania nad ludami i kulturami Kordofanu – historia, najnowsze wyniki i przyszłe perspektywy”.

2013 Warsztaty AARG w Amersfoort z zakresu zastosowania fotogrametrii w archeologii

2012 Konferencja: Polacy nad Nilem.
Tytuł wystąpienia: „Polsko-sudański projekt Fortece Sudanu. Badania w sezonie 2012”.

2012 Warsztaty AARG/UAM: Potential of satellite images and hyper/multi-spectral recording in archaeology, Poznań

Organizacja

2012 Warsztaty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu archeologii krajobrazu, pozyskiwania danych przestrzennych, Muzeum Narodowe w Chartumie.

2011 International Aerial Archaeology Conference AARG 2018: AMBITIONS AND REALITIES. Remote Sensing for Archaeology, Research and Conservation, Poznań

Działalność popularyzatorska

2009 Udział w Dniach Egipskich w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.