Dział IT

Koordynacja działań IT
Dr Robert Mahler

Obsługa informatyczna
Dariusz Wolski

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
VI piętro, pokój 11
tel (+48) 22 55 31 330