Grant ERC


  • W 2017 Europejska Rada ds. Badań przyznała ERC Starting Grant na projekt:

    „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”
    Kierownik: dr Artur Obłuski

    Przyznana kwota: 1 500 000 Euro

Dr Artur Obłuski kieruje Stacją Badawczą CAŚ UW w Kairze. – Mój doktorat był poświęcony powstawaniu królestw w średniowiecznej Nubii. Teraz będę zajmował się upadkiem tych królestw i powstawaniem nowych społeczności. Po upadku Makurii, która była jednym z największych państw terytorialnych w średniowieczu, obejmującym terytorium wielkości Hiszpanii i Francji razem wziętych, na terenie jej stolicy powstało niewielkie królestwo, które prowadziło ożywione kontakty handlowe zarówno z Dalekim Wschodem, jak i z Europą – opowiada. – Będę śledził nie tylko rozpad jednej państwowości i tworzenie nowego organizmu społecznego, ale także zmianę religijną. Średniowieczne państwa nubijskie były państwami chrześcijańskimi. Nowe królestwo w Dongoli była społecznością muzułmańską.

Dongola leży na terenie dzisiejszego Sudanu. Swój rozkwit jako stolica Makurii przeżywała między IX a XIII w. Później, na początku XV w. ciągle zamieszkiwało ją kilkanaście, a może nawet nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W swoim projekcie postawiłem tezę, że pomimo iż dwór królewski wyprowadził się ze stolicy w 1364 r, to część społeczności została i weszła w interakcję ze zislamizowanymi plemionami arabskimi, które napływały na ten teren. Chciałbym zbadać naturę tej interakcji: czy to był konflikt, czy porozumienie, dzięki któremu nowe państwo mogło powstać tak szybko – bo w ciągu 100 lat – i osiągnąć wysoki poziom rozwoju – tłumaczy dr Artur Obłuski.

Badania „Umma” mają interdyscyplinarny charakter. Zespół naukowy dr. Obłuskiego będzie korzystał z najnowocześniejszych metod badawczych łączących takie dziedziny jak archeologia, fizyka, biologia i chemia. Badania geofizyczne czy badania izotopów stałych będą służyły poznaniu historii ludzkości.

Zespół grantu ERC

Dr hab. Anna Wodzińska
Dr Dorota Dzierzbicka
Mgr Adrian Chlebowski
Mgr Katarzyna Danys
Mgr Agata Deptuła
Mgr Szymon Maślak
Mgr Maciej Wyżgoł

Obsługa administracyjna: Mgr Anna Brzozowska