Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego

  • Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego od 1990 roku aktywnie wspiera działalność wykopaliskową i konserwatorsko-rekonstrukcyjną Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Środki finansowe pozyskiwane od mecenasów oraz sponsorów prywatnych i instytucjonalnych przeznaczone są na realizację projektów badawczych przyczyniających się do odkrywania nieznanej historii świata i konserwowania zabytków wpisanych m.in. na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dzięki darczyńcom, od ponad dwudziestu lat udaje się wspierać wykopaliska w słynnej Aleksandrii, w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, a także na blisko dwudziestu innych stanowiskach w kręgu kultury śródziemnomorskiej.

Założone przez prof. Kazimierza Michałowskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 50 lat prowadzi badania archeologiczne na terenie basenu Morza Śródziemnego. Są to lata wielkich odkryć, które przyniosły zmiany w podręcznikach historii starożytnej. Dotyczy to w szczególności działań Profesora Michałowskiego w Egipcie. Badania wykopaliskowe Centrum dotyczące okresów od prehistorii po czasy średniowiecza prowadzone są także na terenie Cypru, Syrii, Libanu, Iraku, Sudanu, a ostatnio w Kuwejcie i w Iranie. Poza pracami wykopaliskowymi oraz projektami konserwatorsko-rekonstrukcyjnymi Centrum od początku uczestniczyło w międzynarodowych programach ratunkowych, chroniących unikatowe zabytki przed zagładą spowodowaną działalnością człowieka i natury.

Jeśli zechcielibyście Państwo znaleźć się w zaszczytnym gronie mecenasów kultury i przyczynić się do wielkich odkryć starożytnych cywilizacji, zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
fundacja.km@uw.edu.pl
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Konto fundacji:
PNP Paribas
Konto główne (PLN): 10 1600 1462 0006 4916 5645 1001
NIP: 525-20-73-567

DLA DOTACJOBIORCÓW:

  • Do wypełnienia przed wyjazdem:

wniosek (wzór)
plan kosztów (wzór)
plan uruchomienia środków (wzór)

  • Do wypełnienia po powrocie z badań:

wykaz wykorzystania środków (wzór)
sprawozdanie z realizacji projektu (wzór)

  • Uchwała i umowa – wypełnia Fundacja:

uchwala Fundacji (wzór)
umowa (wzór)