Struktura

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego jest podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektora Centrum powołuje na czteroletnią kadencję Rektor, na podstawie wyniku konkursu, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich UW. W Centrum działa Rada Naukowa składająca się z dziewięciu członków, samodzielnych pracowników naukowych o znaczącym dorobku: czterech członków z Uniwersytetu Warszawskiego, trzech członków spoza Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektora Centrum i jego zastępcy.

W Centrum zatrudnionych jest ponad 40 pracowników, w tym osoby pracujące w Stacji Badawczej w Kairze i Polskim Ośrodku Archeologicznym w Chartumie. Spośród pracowników etatowych pracę naukową prowadzi ponad 20 osób, łącząc ją z obowiązkami administracyjnymi. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach naukowo-technicznych, administracyjnych i technicznych.

Centrum działa na bazie regulaminu uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego.