Agnieszka Szymczak

Zainteresowania badawcze

 • ekspansja kultury Ubaid w kierunku Zatoki Perskiej
 • prehistoria Półwyspu Arabskiego
 • gliniane ‘tokeny’ jako nośniki informacji
 • Lewant w późnej Epoce Żelaza
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1995–2002 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Starożytnego Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Archeologiczne pozostałości obecności nowoasyryjskiej na terenie Transjordanii i Filistii”

2000–2007 Studia asyriologiczne w Zakładzie Filologii Wschodu Starożytnego w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem absolutorium.

Stanowiska i funkcje

od 2009 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;- popularyzacja badań Centrum, praca w redakcji wydawnictw: sekretarz redakcji czasopisma PAM

2004–2010 dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, „Dziennika Polska Europa Świat” (dział Nauka), miesięcznika „Samo Zdrowie”; specjalista ds. współpracy z zagranicą w wydawnictwie Arkady

Projekty badawcze

2016, 2017  badania archeologiczne w dolinie Qumayrah w Omanie; stanowisko Qumayrah-Ayn 2 (archeolog)

2009–2013, 2015–2017  polsko-kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1 (kierownik wykopu; topograf i rejestrator; stworzenie i nadzór nad dokumentacją polową; redaktor raportów wykopaliskowych)

2015  wykopaliska archeologiczne na stanowisku Chhim w Libanie (kierownik odcinka)

2013, 2014  wykopaliska archeologiczne na stanowisku Jiyeh w Libanie (kierownik odcinka)

2001–2003, 2007, 2009, 2010  polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria) (rysownik, studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu)

Inne doświadczenia archeologiczne

1998, 1999  polska misja archeologiczna w Seraksie i Mele Hairam, Turkmenistan; obowiązki: studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu;

1996  studencka praktyka wykopaliskowa w Płocku;

1995  studencka praktyka wykopaliskowa w Parku Archeologicznym w Xanten (Niemcy)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2016  Szymczak, A., A brief guide to the documentation system, w: P. Bieliński et alii, Bahra 1, Excavations in 2014 and 2015. Preliminary Report on the Sixth and Seventh Seasons of Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations, Warsaw–Kuwait: PCMA–NCCAL, 167–176

2015  Reiche, A., Szymczak, A., Units 1 and 2 –  work in the 2013 season, w: P. Bielińskiet alii, Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw: PCMA–NCCAL, 41–60

2015  Szymczak, A., Appendix:  Additional information on field activities and documentation, w: P. Bieliński et alii, Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw: PCMA–NCCAL, 157–173

2014  Szymczak, A., Khabur Ware period objects of unbaked clay from Tell Arbid: a short note on the second set of finds, w: P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, II, Excavation and Progress Reports. Posters, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 757–764

Artykuły naukowe

2015  Waliszewski, T., Antos, M., Jaworski, P., Makowski, P., Romaniuk, M., Solecki, R., Szymczak, A., Preliminary report on the 2012 and 2013 excavation seasons at Jiyeh (Porphyreon): Work in Sector D (Residential Quarter), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 453–474

2013  Set of second millennium BC unbaked clay objects from Tell Arbid, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 387–420

Inne

2016  Szymczak, A., Rutkowski, Ł., Archeolodzy na Bliskim Wschodzie, Uniwersytet Warszawski 2/77, 19

Redakcja

2016  Bieliński, P., Szymczak, A., (red.), Bahra 1, Excavations in 2014 and 2015. Preliminary Report on the Sixth and Seventh Seasons of Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations, Warsaw–Kuwait: PCMA, NCCAL

2015  Bieliński, P., Szymczak, A., (red.), Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Warsaw–Kuwait: PCMA, NCCAL

Inne prace redakcyjne

 • współpraca przy redakcji „Raportu Rocznego CAŚ UW 2015”
 • redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean od tomu 19 do 23
 • współpraca przy pozostałych publikacjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (od 2009)
 • redakcja raportów polowych Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej z lat 2009–2013
Konferencje

Wystąpienia

2018  Konferencja „52nd Seminar for Arabian Studies”, London
Poster (z M. Białowarczukiem):  „Overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Oman”

2018  Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018″, Warszawa
Referat (z M. Białowarczukiem): „Osadnictwo neolityczne doliny Qumayrah w północnym Omanie”

2016  Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Udział w projektach w 2015 roku”

2015  Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa
Referat: „Wyniki badań w sondażu w pomieszczeniu D23 na stanowisku Jiyeh – Sezon 2014”

2012  8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Poster: “A set of 2nd Millennium BC Clay Objects from Tell Arbid”

Organizator

2018 Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2016  Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2015  Konferencja: „Polacy w Libanie”, Warszawa

Działalność popularyzatorska
 • Przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie Centrum
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mediów na temat badań Centrum
 • Prace organizacyjne, redakcyjne i promocyjne podczas przygotowywanie wystawy „W cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW” (Warszawa, kwiecień 2016)
 • Nadzór merytoryczny i redakcyjny nad stroną internetową heritage.pcma.uw.edu.pl
 • Prace organizacyjne, redakcyjne i promocyjne podczas przygotowywanie wystawy „10 lat badań kuwejcko–polskiej misji archeologicznej” (Kuwejt, Muzeum Narodowe, listopad–grudzień 2016)
 • Praca jako koordynator wydziałowy podczas obchodów 200-lecia UW
 • Organizacja stoiska CAŚ UW podczas pikniku Odkryj UW (2016)
 • Redakcja i tworzenie Newsletterów PCMA, m.in.: Newsletter 2010: Fifteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; The fifth season of Kuwaiti-Polish archaeological explorations in Northern Kuwait – autumn 2010. The Bahra 1 Settlement Site; Newsletter 2009: Fourteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Third season of work in As-Sabbiya, Kuwait; Newsletter 2008: Thirteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Al-Sabiyah, Mugheira (Kuwait)
 • Prowadzeniu profilu CAŚ UW na FB
 • Współtworzenie strony Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Arbid prezentującej rezultaty badań i aktualny stan publikacji stanowiska oraz prowadzenie profilu misji w serwisie Academia.edu
 • Współorganizacja stoiska CAŚ UW podczas 13. i 20. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2009, 2016)

Polecane linki