Agnieszka Szymczak

Zainteresowania badawcze

 • ekspansja kultury Ubaid w kierunku Zatoki Perskiej
 • prehistoria Półwyspu Arabskiego
 • gliniane ‘tokeny’ jako nośniki informacji
 • Lewant w późnej Epoce Żelaza
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1995–2002 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Starożytnego Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Archeologiczne pozostałości obecności nowoasyryjskiej na terenie Transjordanii i Filistii”

2000–2007 Studia asyriologiczne w Zakładzie Filologii Wschodu Starożytnego w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem absolutorium.

Stanowiska i funkcje

od 2009 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; – popularyzacja badań Centrum, redakcja i prowadzenie strony internetowej; (do 2016 r:  praca w redakcji wydawnictw: sekretarz redakcji czasopisma PAM)

2004–2010 dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, „Dziennika Polska Europa Świat” (dział Nauka), miesięcznika „Samo Zdrowie”; specjalista ds. współpracy z zagranicą w wydawnictwie Arkady

Projekty badawcze

2016–2019, 2021  badania archeologiczne w dolinie Qumayrah w Omanie; stanowisko QA 2 (2016, 2017), QA 1 (2018), QA 3 (2019), QA 21 (2021) (jako archeolog)

2009–2013, 2015–2019  polsko-kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1 (kierownik wykopu; topograf i rejestrator; stworzenie i nadzór nad dokumentacją polową; redaktor raportów wykopaliskowych)

2015  wykopaliska archeologiczne na stanowisku Chhim w Libanie (kierownik odcinka)

2013, 2014  wykopaliska archeologiczne na stanowisku Jiyeh w Libanie (kierownik odcinka)

2001–2003, 2007, 2009, 2010  polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria) (rysownik, studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu)

Inne doświadczenia archeologiczne

1998, 1999  polska misja archeologiczna w Seraksie i Mele Hairam, Turkmenistan; obowiązki: studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu

1996  studencka praktyka wykopaliskowa w Płocku

1995  studencka praktyka wykopaliskowa w Parku Archeologicznym w Xanten (Niemcy)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2016  Szymczak, A., A brief guide to the documentation system, w: P. Bieliński, M. Białowarczuk, A. Reiche, A. Smogorzewska, A. Szymczak, Bahra 1, Excavations in 2014 and 2015. Preliminary Report on the Sixth and Seventh Seasons of Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations, Warsaw–Kuwait: PCMA–NCCAL, 167–176

2015  Reiche, A., Szymczak, A., Excavations in Houses 1 and 2, w: P. Bieliński, M. Białowarczuk, H. Kiersnowski, J. Piątkowska-Małecka, A. Reiche, A. Smogorzewska, A. Szymczak, Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw: PCMA–NCCAL, 41–60

2015  Szymczak, A., Appendix:  Additional information on field activities and documentation, w: P. Bieliński et alii, Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw: PCMA–NCCAL, 157–173

2014  Szymczak, A., Khabur Ware period objects of unbaked clay from Tell Arbid: a short note on the second set of finds, w: P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, II, Excavation and Progress Reports. Posters, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 757–764

Artykuły naukowe

2020 Białowarczuk, M., Szymczak, A., New Neolithic sites in the western al-Hajar mountains. Arabian Archaeology and Epigraphy, 31: 50– 62. https://doi.org/10.1111/aae.12132

2019 Białowarczuk, M., Szymczak, A., An overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Sultanate of Oman, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 49, 25–31 (Open Access)

2018 Białowarczuk, M., Szymczak, A., Second season of prehistoric investigations in the Qumayrah Valley, Oman, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 445–463 (DOI:10.5604/01.3001.0013.2009)

2015  Waliszewski, T., Antos, M., Jaworski, P., Makowski, P., Romaniuk, M., Solecki, R., Szymczak, A., Preliminary report on the 2012 and 2013 excavation seasons at Jiyeh (Porphyreon): Work in Sector D (Residential Quarter), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 453–474 (DOI: 10.5604/01.3001.0010.0087)

2013  Szymczak, A., Set of second millennium BC unbaked clay objects from Tell Arbid, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 387–420 (Open Access)

Inne

2016  Szymczak, A., Rutkowski, Ł., Archeolodzy na Bliskim Wschodzie, Uniwersytet Warszawski 2/77, 19

Redakcja

2016  Bieliński, P., Szymczak, A., (red.), Bahra 1, Excavations in 2014 and 2015. Preliminary Report on the Sixth and Seventh Seasons of Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations, Warsaw–Kuwait: PCMA, NCCAL

2015  Bieliński, P., Szymczak, A., (red.), Bahra 1, Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Warsaw–Kuwait: PCMA, NCCAL

Inne prace redakcyjne

 • współpraca przy redakcji „Raportu Rocznego CAŚ UW 2015”
 • redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean od tomu 19 do 23
 • współpraca przy pozostałych publikacjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (od 2009)
 • redakcja raportów polowych Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej z lat 2009–2015
Konferencje

Czynny udział

2022 55th Seminar for Arabian Studies, Berlin
Poster: „Qumayrah Valley, Northern Hajjar Mountains, Oman: Late Islamic-period remains in the archaeological record”

2022  Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2022”, Warszawa
Referat (z M. Iskrą): „An Iron Age II village in the Hajar Mountains: the first results of excavations at QA 21, Qumayrah Valley (Oman)”

2021 2. konferencja Wydziału Archeologii UW: ‘Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!’, Warszawa (online)
Referat (z M. Białowarczukiem): „Neolit obszarów wyżynno-górskich północnego Omanu z perspektywy badań w dolinie Qumayrah”

2021  Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2021”, Warszawa (on-line)
Referat (z M. Białowarczukiem i H. Kiersnowskim): „Geneza osadnictwa późnoneolitycznego w dolinie Qumayrah (Oman) w świetle badań w sezonie 2019

2019 Konferencja „53rd Seminar for Arabian Studies”, Leiden
Poster: „Re-worked potsherds at the Ubaid-related site of Bahra 1 (Kuwait)”

2019  Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018″, Warszawa
Referat (z M. Białowarczukiem): „Qumayrah Archaeological Project – dwa sezony badań powierzchniowych”

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018″, Warszawa
Referat: „Wtórne użycie ceramiki ubaidzkiej na stanowisku Bahra 1 w Kuwejcie”

2018  Konferencja „52nd Seminar for Arabian Studies”, Londyn
Poster (z M. Białowarczukiem):  „Overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Oman”

2018  Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018″, Warszawa
Referat (z M. Białowarczukiem): „Osadnictwo neolityczne doliny Qumayrah w północnym Omanie”

2016  Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Udział w projektach w 2015 roku”

2015  Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa
Referat: „Wyniki badań w sondażu w pomieszczeniu D23 na stanowisku Jiyeh – Sezon 2014”

2012  8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Poster: “A set of 2nd millennium BC clay objects from Tell Arbid”

Organizacja

2019 Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa (on-line)

2019 Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2018 Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2016  Konferencja: „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2015  Konferencja: „Polacy w Libanie”, Warszawa

Działalność popularyzatorska
 • Przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie Centrum i tworzenie treści do wszystkich działów tej strony
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mediów na temat badań Centrum
 • Prace organizacyjne, redakcyjne i promocyjne podczas przygotowywanie wystawy „W cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW” (Warszawa, kwiecień 2016)
 • Nadzór merytoryczny i redakcyjny nad stroną internetową heritage.pcma.uw.edu.pl
 • Prace organizacyjne, redakcyjne i promocyjne podczas przygotowywanie wystawy „10 lat badań kuwejcko–polskiej misji archeologicznej” (Kuwejt, Muzeum Narodowe, listopad–grudzień 2016)
 • Praca jako koordynator wydziałowy podczas obchodów 200-lecia UW
 • Organizacja stoiska CAŚ UW podczas pikniku Odkryj UW (2016)
 • Redakcja i tworzenie Newsletterów PCMA, m.in.: Newsletter 2010: Fifteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; The fifth season of Kuwaiti-Polish archaeological explorations in Northern Kuwait – autumn 2010. The Bahra 1 Settlement Site; Newsletter 2009: Fourteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Third season of work in As-Sabbiya, Kuwait; Newsletter 2008: Thirteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Al-Sabiyah, Mugheira (Kuwait)
 • Prowadzeniu profilu CAŚ UW na FB
 • Współtworzenie strony Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Arbid prezentującej rezultaty badań i aktualny stan publikacji stanowiska oraz prowadzenie profilu misji w serwisie Academia.edu
 • Współorganizacja stoiska CAŚ UW podczas 13. i 20. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2009, 2016)

Polecane linki