Dorota Dzierzbicka

Zainteresowania badawcze:

  • Historia gospodarcza doliny Nilu i basenu Morza Śródziemnego
  • Osadnictwo w dolinie Nilu od III w. p.n.e. do czasów nowożytnych
  • Egipt grecko-rzymski
  • Nubia chrześcijańska i islamska
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2011 Obrona rozprawy doktorskiej summa cum laude na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. prof. UW Tomasz Derda, tytuł pracy: „Wine in Graeco-Roman Egypt”

2007-2011 Dzienne studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

2005 Obrona pracy magisterskiej „Winiarnie w Egipcie od Aleksandra Wielkiego do ekspansji arabskiej na podstawie źródeł archeologicznych i dokumentów papirusowych”, promotor: prof. Ewa Wipszycka-Bravo, ukończenie studiów z wyróżnieniem

2003-2005 Studia magisterskie uzupełniające w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

2003 Obrona pracy licencjackiej „Przedstawienia latarni na Faros w sztuce antycznej” z wynikiem celującym, promotor: dr hab. prof. UW Adam Łajtar

2000-2003 Studia licencjackie w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Stanowiska

Od 2022 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2014-2022 adiunkt w Katedrze Archeologii Egiptu i Nubii, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

2013-2014 adiunkt w Zakładzie Papirologii, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

2012-2013 Visiting Research Scholar in Institute for the Study of the Ancient World, New York University

Inne funkcje

Od 2021 Redaktor prowadząca serii wydawniczej Warsaw Studies in Archaeology wydawanej przez Wydział Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w wydawnictwie Brepols


Projekty badawcze

Od 2018 udział w projekcie ERC Starting Grant UMMA. Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city (umowa nr 759926). Kierownik projektu: dr hab. Artur Obłuski. Funkcja w projekcie: kierownik badań terenowych

2018 Projekt „Opracowanie zatyczek mułowych z Kurgus (Sudan)” – projekt własny we współpracy z British Museum

2014-2017 Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA 6 (umowa nr 2013/11/HS3/02461): „Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.” (kierownik grantu)

2014-2016 udział w projekcie „Old Dongola – Monastery: excavations and restoration” finansowanym przez Qatar-Sudan Archaeological Project (QSAP no 31), kierownik grantu: Włodzimierz Godlewski (funkcja w projekcie: kierownik badań terenowych)

2015 udział w projekcie „Conservation of the Wall Paintings at Amheida, Dakhleh Oasis: Preliminary Survey and Assessment Test Project” finansowanym przez American Research Centre in Egypt (Antiquities Endowmment Fund) w ramach wykopalisk New York University na stanowisku Amheida w Oazie Dachla pod kierownictwem prof. Rogera Bagnalla (funkcja w projekcie: senior archaeologist).

2010-2011 grant promotorski przyznany przez MNiSW w XXXVIII konkursie badawczym (N N109 179038)

Inne badania archeologiczne

Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie i Sudanie

od 2018 Stara Dongola (Sudan) pod kierownictwem dra hab. Artura Obłuskiego
2013–2017 Stara Dongola (Sudan) pod kierownictwem prof. Włodzimierza Godlewskiego
2004–2012 Naqlun (Egipt), pod kierownictwem prof. Włodzimierza Godlewskiego
2004–2007 Marea (Egipt), pod kierownictwem dr hab. Hanny Szymańskiej

Badania archeologiczne Dakhleh Oasis Project i New York University w Egipcie

2012 Amheida (Egipt) pod kierownictwem prof. Rogera Bagnalla
2007–2009 Ain el-Gedida (Egipt) pod kierownictwem prof. Rogera Bagnalla
2006 Amheida (Egipt) pod kierownictwem prof. Rogera Bagnalla


Stypendia, granty, nagrody

2019 Nagroda Clio III klasy w kategorii „Monografie i Syntezy” Przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię Oinos. Production and Import of Wine in Graeco-Roman Egypt [JJP Suppl. 31], Warszawa: UW 2018 (ISBN 978-83-946848-1-5)

2014 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START 2014 (27/2014)

2010,2011 Miesięczne pobyty na Wydziale Nauk Humanistycznych Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) jako Visiting Scholar

2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie na pokrycie kosztów badań w roku akademickim 2008/2009

2005–2006 Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki w Stacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego w Kairze


Bibliografia naukowa

Monografie

Dzierzbicka, D.(2018) Oinos. Production and Import of Wine in Graeco-Roman Egypt [JJP Suppl. 31], Warszawa: UW (ISBN 978-83-946848-1-5)

Tomy pod redakcją

Obłuski, A., Dzierzbicka, D. (eds) (w druku). Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 2. Material Studies (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 6), Leuven: Peeters

Obłuski, A., Dzierzbicka, D. (eds)(2021). Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leuven: Peeters (ISBN: 978904294540-1)

Godlewski, W, Dzierzbicka, D., Łajtar, A. (eds)(2018). Dongola 2015-2016. Fieldwork, conservation and site management (PCMA Excavation Series 5) Warsaw: PCMA UW / WUW (ISBN: 9788323534877) doi: 10.31338/uw.9788323534877

Godlewski, W., Dzierzbicka, D. (eds) (2015), Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management (PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe

Dzierzbicka D. (2023), Monastic Vintages: The Economic Role of Wine in Egyptian Monasteries in the Sixth to Eighth Centuries, w: Monastic Economies in Late Antique Egypt and Palestine, Cambridge University Press, 129-151

Dzierzbicka D. (2023), Food in Courtyard A at the Monastery on Kom H in Old Dongola, Sudan, w: Food and Drink in Egypt and Sudan Selected Studies in Archaeology, Culture, and History. Mennat-Allah El Dorry (ed.), 271 – 284

Obłuski, A., Dzierzbicka, D. (2021), Starting anew at Old Dongola, Sudan & Nubia 25, pp. 67–81

Dzierzbicka, D., Danys, K. (2021), Radiocarbon dates from the monastery on Kom H in Old Dongola (Sudan) and the chronology of medieval Nubian pottery, Radiocarbon 63.2, April 2021, pp. 439–459 DOI: 10.1017/RDC.2021.4

Dzierzbicka, D. Methodology, in: A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds)(2021), Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1) (pp. 11–14). Leuven: Peeters 2021 (ISBN: 978904294540-1)

Dzierzbicka, D. Phasing and chronology, in: A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds)(2021), Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1) (pp. 225–236). Leuven: Peeters (ISBN: 978904294540-1)

Obłuski, A., Dzierzbicka, D., Maślak, S. Conclusions, in: A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds)(2021), Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1) (pp. 237–249). Leuven: Peeters (ISBN: 978904294540-1)

Depauw, M., Dzierzbicka, D. (2019), Modern scholars at work in a digital and multidisciplinary setting, in: K. Vandorpe (ed.), A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt (pp. 15–31). Maden: Wiley-Blackwell (ISBN 9781118428474)

Dzierzbicka, D. (2019), Small finds from Ain el-Gedida. Other categories, in: N. Aravecchia (ed.), Ain el-Gedida. 2006–2008 Excavations of a Late Antique Site in Egypt’s Western Desert (pp. 539–592). New York: NYU Press (ISBN 9781479803019)

Dzierzbicka, D., Bagnall, R.S. (2019), Ostraka and Graffiti, in: N. Aravecchia (ed.), Ain el-Gedida. 2006–2008 Excavations of a Late Antique Site in Egypt’s Western Desert (pp. 507-538). New York: NYU Press (ISBN 9781479803019)

Dzierzbicka, D. (2019), Wine dealers and their networks in Roman and Byzantine Egypt: some remarks, in: Nodar A, Torallas Tovar S (eds). Proceedings of the 28th Congress of Papyrology; 2016 August 1-6; Barcelona (p.510-524). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Universitat Pompeu Fabra (ISBN 9788491910794)

Dzierzbicka, D., Deptuła, A. (2018), Courtyard A at the Monastery on Kom H in Dongola. Fieldwork in 2014–2016, in: Dongola 2015–2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 79–100), W. Godlewski, D. Dzierzbicka & A. Łajtar (eds) (PCMA Excavation Series 5), Warsaw: PCMA UW; WUW (ISBN 9788323534792)

Dzierzbicka, D. (2017), Local Amphora Stoppers from Old Dongola as Sources in the Study of Toponyms, Dotawo. A Journal of Nubian Studies 4, pp. 213-224

Dzierzbicka, D. (2016), Wine consumption and usage in Egypt’s monastic communities”, in: A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (eds), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday (pp. 99-112), Warsaw: PCMA UW

Godlewski, W., Dzierzbicka, D. (2015-2016), Dongola, Sudan. Season 2015-2016, Światowit 13-14/54-55, pp. 403-412

Dzierzbicka, D. (2015), Amphora stoppers of the 7th century from Old Dongola, in: W. Godlewski & D. Dzierzbicka (eds.), Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management [PCMA Excavation Series 3] (pp. 153–168), Warsaw: PCMA UW

Dzierzbicka, D. (2015), Import of Wine to Egypt in the Graeco-Roman period, in: A. Diler, K. Şenol &
Ü. Aydinoglu (eds), Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity. International Symposium Proceedings 17-19 November 2011, URLA Turkey, Izmir, pp. 201–208

Aravecchia, N., Dupras, T.L., Dzierzbicka, D., Williams, L. (2015), The Church at Amheida (ancient Trimithis) in the Dakhleh Oasis, Egypt: A bioarchaeological perspective on an early Christian mortuary complex, Bioarchaeology of the Near East, EID: 2-s2.0-84956484629

Dzierzbicka, D. (2014), Refuse dump in sector B in Naqlun: excavation report 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23.1 Research 2011, pp. 192–203

Dzierzbicka, D., Derda, T. (2012), Refuse dump in sector B in Naqlun: excavation report 2008–2009, Polish Archaeology in the Mediterranean 21 Reports 2009, pp. 208–216

Dzierzbicka, D., Ożarek, M. (2012), Two burials from the medieval Cemetery A at Naqlun: archeological and anthropological remarks, Polish Archaeology in the Mediterranean 21 Reports 2009, pp. 229–239

Dzierzbicka, D. (2010) Wineries of the Mareotic Region, in: L. Blue & E. Khalil (eds), Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region Held at Alexandria University, Egypt 5th-6th April 2008 (pp. 127–133). Oxford: Archaeopress

Dzierzbicka, D., Łajtar, A. (2006), P. Vrat. Inv. 2: A list of contributions in money, The Journal of Juristic Papyrology 36, pp. 35–42

Dzierzbicka, D. (2005), Wineries and their Elements in Graeco-Roman Egypt, The Journal of Juristic Papyrology 35, pp. 9–92

Popularyzacja

Obłuski, A., Dzierzbicka, D. (2022), Old Dongola – a wonder to behold, a challenge to preserve / Stara Dongola – uczta dla oczu, wyzwanie dla konserwacji, in: H. Paner, A. Obłuski & M. El-Tayeb, From Faras to Soba.60 years of Sudanese-Polish cooperation in saving the heritage of Sudan. Od Faras do Soba. 60 lat współpracy polsko-sudańskiej w ratowaniu dziedzictwa Sudanu, Warszawa: CAŚ UW. ISBN 978-83-953362-6-3


Konferencje

Konferencje międzynarodowe

2022 Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny. 29.08–4.09.2022. Warszawa (Polska)
Referat „Preliminary remarks on the economy of Old Dongola in the Funj period”

2021 Vine-growing and Wine-making in the Roman World. 27–29.10.2021. Rzym (Włochy).
Referat “Wine in Roman Egypt”

2021 Society of Africanist Archaeologists (SAfA) 25th Biennial Meeting. 4.09.2021.
Referat „An unusual intra-settlement burial in Funj-period Old Dongola” (współaut. R. S. Stark)

2019 L’Egypte et l’Economie Imperiale Romaine. Atelier thématique. 13-14.03.2019, Bordeaux (Francja)
Referat “Production of wine in Roman Egypt”

2018 XIV Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny, Paryż (Francja)
Referat “Courtyard cooking. Food preparation techniques in Courtyard A at the monastery on Kom H in Dongola”

2017 Międzynarodowy Kongres Mediewistyczny, Leeds (Wielka Brytania)
Referat “Networks of Merchants in Byzantine Egypt: A Geographical Perspective”

2016 XXIII Międzynarodowy Kongres Bizantynistyczny, Belgrad (Serbia)
Referat “The Egyptian Bazaar: A study of trade networks in Egypt from the 1st century BC to the 7th century AD”

2016 XXVIII Międzynarodowy Kongres Papirologiczny, Barcelona (Hiszpania)
Referat „Wine dealers. A case study in merchant networks of Roman and Byzantine Egypt”

2016 Konferencja Monastic Economies in Egypt and Palestine, 5th–10th centuries CE, Oksford (Wielka Brytania)
Referat “Monastic vintages. The social and economic role of wine in Egyptian monasteries in the 5th-7th centuries”

2015 VIII Dakhleh Oasis Project Conference: Archaeology of the Egyptian Western Desert: New Ideas and Concepts, Kraków (Polska)
Referat „The Funerary Crypt and Other Burials inside the Church of Amheida” (współaut. N. Aravecchia, T. Dupras & L. Williams)

2014 XIII Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny, Neuchatel (Szwajcaria)
Referat “7th century AD mud stoppers from Old Dongola”

2013 XXVII Międzynarodowy Kongres Papirologiczny, Warszawa
Referat „How Much Wine for the Wolf? Wine Supply for the Roman Army in Egypt”

2013 Monastic Economy Conference, Nowy Jork (USA)
Referat „Wine in Egypt’s Monastic Economy”

2011 Międzynarodowe Sympozjum „Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity”, Izmir (Turcja)
Referat „Import of Wine to Egypt in the Graeco-Roman Period”

2011 XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynistyczny, Sofia (Bułgaria)
Referat „Wine in Late Antique and Byzantine Egypt. Import and Local Production”

2010 Międzynarodowa konferencja „Deir el-Naqlun in the Monastic Landscape of Egypt”, Warszawa (Polska)
Referat „Beads from Cemetery A at Naqlun”

2008 Międzynarodowa konferencja „Lake Mareotis: reconstructing the past”, Aleksandria (Egipt)
Referat „The Wineries of the Mareotic Region”

Organizowanie konferencji, sympozjów i sesji naukowych

2022 15th International Conference for Nubian Studies, Warszawa, CAŚ UW (Członek komitetu organizacyjnego)

2022 ERC Starting Grant UMMA Workshop. New Perspectives on Old Dongola, Warszawa, CAŚ UW (współorganizator)

2021 Sudan under the rule of Sennar. Material culture perspectives on Nubian Society in the Funj Period. Sesja w ramach konferencji SAfA Biennial Meeting (współorganizator)

2019 ERC Starting Grant UMMA Workshop. A glimpse at an 18th-century African urban landscape. Dongola 2018–2019 season results, Warszawa, CAŚ UW (współorganizator).

2013 XXVIII Międzynarodowy Kongres Papirologiczny, Warszawa, UW (Członek komitetu organizacyjnego)

2010 Międzynarodowe Sympozjum “Deir el-Naqlun in the Monastic Landscape of Egypt” Warszawa, UW (Członek komitetu organizacyjnego)

Wykłady na zaproszenie

16 X 2018 American University in Cairo, Egipt. „Monastic Economies” (Department of Sociology, Anthropology and Archaeology)

14 V 2014 University of Oxford, Wielka Brytania. „Supplying our most noble soldiers’. Wine for the army in early Roman Egypt” (Roman Discussion Forum, School of Archaeology)

4 XII 2012 New York University, USA. „Supplying wine for the army in early Roman Egypt” (ISAW Public Lectures)


Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2020 Society of Africanist Archaeologists

Od 2018 Sudan Archaeological Research Society

Od 2014 International Society for Nubian Studies

Od 2010 Association Internationale de Papyrologie