Urszula Wicenciak

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Lewantu od epoki żelaza po okres bizantyjski
  • ceramika – produkcja, funkcja i dystrybucja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od epoki żelaza po okres bizantyjski
  • naczynia ceramiczne w kontekście starożytnej ekonomii w okresie rzymskim w Fenicji
  • Fenicja – historia, kultura materialna, szczególnie tradycja garncarska od starożytności po współczesność
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2013 Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW: „Ceramika okresu hellenistyczno-rzymskiego z obszaru Fenicji a wytwórczość garncarska warsztatów z Porphyreon/Jiyeh (Liban)”

2009–2013 Studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej Uniwersytetu Warszawskim

2001 Praca magisterska na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową (Sudan)”

Stanowiska i funkcje

2019–2020 Członek Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, UW

2019–2020 Członek komisji regulaminowej Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia, UW

od 2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

1.02–15.12.2018 Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, asystenta naukowego z doktoratem w ramach projektu MAESTRO Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych UMO-2014/14/S/HS3/00283

2001–2008 IMC Kariera; Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji; Studio Reklamy i Wydawnictw

Projekty badawcze

2019–2020 Analizy ceramologiczne i archeometryczne:
„Garncarstwo na terytorium Sydonu w okresie rzymskim. Identyfikacja lokalnej produkcji ceramicznej w kontekście produkcji i dystrybucji oliwy w antycznej osadzie Chhim w środkowym Libanie”; w kwietniu 2019 r. środki przyznane przez CAŚ UW na wykonanie analiz archeometrycznych ceramiki z Chhim oraz publikacje wyników; analizy przeprowadzane są obecnie w Fitch Laboratory, British School at Athens we współpracy z lab. Demokritosa, pod kierunkiem dr Edyty Marzec oraz Evangelio Kiriatzi

2019–2020 Współtworzenie Sekcji ceramologicznej w Pracownii Zaawansowanych Metod Dokumentacji;
finansowanie z MNiSW – dotacja ze środków na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w roku 2018–2019; ID wniosku: 416008; dotacja przyznana w grudniu 2018 r., realizowana od 1 marca 2019 do 1 marca 2020 roku; zadaniem Sekcji Ceramologicznej jest stworzenie narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych, referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, Zatoki Arabskiej, Egiptu i Sudanu pochodzącej z badań prowadzonych przez CAŚ UW; Kolekcja studyjna oraz baza referencyjna będzie rozbudowywana i aktualizowana o kolejne materiały z bieżących badań archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW i udostępniana ceramologom pracującym w ramach tych projektów

2019 Spanish-Lebanese Archaeological Project in Tyre (Liban), prace terenowe na Akropolu oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego od okresu hellenistycznego do bizantyjskiego; kierownicy: Prof. María Eugenia Aubet (Pompeu Fabra University, Barcelona), Dr Ali Badawi (DGA, Tyr), Dr hab. Francisco J. Núñez (CAŚ UW)

2019 prace studyjne: dokumentacja i opracowanie ceramiki typu „common ware” (użytkowej) z wykopalisk przeprowadzonych na terenie tak zwanego „domu hellenistycznego” na Maloutenie, Papfos (Cypr); kierownik: Dr Henryk Meyza (IKŚiO PAN)

2018–2019 projekt Kourion Amathous Gate Cemetery, Cypr, opracowanie amfor transportowych z projektu Danielle A. Parks (Brock University, Ontario) prowadzonego w latach 1995–2000; Badania, analizy i publikację finansuje fundacja White Levy Foundation; (obecny kierownik projektu: Michael Given, Uniwersytet w Glasgow)

2018 projekt MAESTRO Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych UMO-2014/14/S/HS3/00283; opracowanie amfor późnorzymskich (ok. IV–VII w. n.e.) (kierownik projektu prof. dr hab. E. Papuci-Władyka)

2004–2018 polsko-libańska misja w Jiyeh (Liban); prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

2017 projekt nr UMO-2016/21/B/HS3/00026, „Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy”; Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2017–2020; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowaniec)

2012–2014 Projekt nr 2011/03/B/HS3/00567, „Rzymski dom w greckim mieście Akrai” (Sycylia), Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2012–2015; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowaniec)

1999–2003, 2015–2018 polsko-libańska misja w Chhim (Liban), prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

Inne projekty archeologiczne

2008–2013, 2015–2017 kuwejcko-polska misja w rejonie Al-Subiyah/Mugheira i na stanowisku Bahra 1 (Kuwejt); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna (kierownik misji prof. P. Bieliński)

2005, 2014 polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. M. El Tayeb)

2009, 2010 polsko-amerykańska misja w Berenike (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji I. Zych, prof. S. Sidebotham)

2005, 2006, 2009, 2010 polsko-egipska misja na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr G. Majcherek)

2006 Marina Archaeological Site Project, Marina El-Alamain (Egipt), prowadzony przez American Research Center w Kairze; prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji A. Dobrowolska, I. Zych)

2005/2006 badania powierzchniowe w Górach Noba (Sudan), prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (kierownik misji dr M. El Tayeb)

2005 polsko-egipska misja w Marina El Alamain (Egipt); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. W.A. Daszewski)

2005 polsko-egipska misja w Peluzjum (Egipt); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. M. Gawlikowski, dr Krzysztof Jakubiak)

2005 polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr M. El Tayeb)

1999 Polska Połączona Ekspedycja do Doliny Nilu Środkowego (Sudan), badania powierzchniowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr B. Żurawski)

1997, 1998 badania archeologiczne w Stryczowicach (Polska); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

1997 badania archeologiczne w Krzemionkach Opatowskich (Polska) prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

Stypendia

Sierpień 2012 (Berlin) Stypendium Deutsche Archäologisches Institut (DAI) w Berlinie na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej służącej realizacji pracy doktorskiej

Luty 2012 (Ateny) Stypendium Konferencyjne przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie na udział w warsztacie ceramicznym First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution, Ateny 4-5 lutego 2012 (udział w tworzeniu internetowej bazy danych Ware Encyclopedia – http://levantineceramics.org/)

2009–2010 (Warszawa) Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na opracowanie i przygotowanie do publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska Jiyeh (Liban)

2007–2008 (Warszawa) Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na przygotowanie i opracowanie dokumentacji materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim, Jiyeh (Liban) oraz Peluzjum (Egipt)

2005 (Kair) Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na udział w badaniach w Egipcie (Aleksandria, Marina El Alamain, Peluzjum) oraz na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej niezbędnej do opracowania materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim i Jiyeh (Liban)

Bibliografia naukowa

Książki

2016 Porphyreon. Hellenistic and Roman Pottery Production in the Sidon Hinterland (=PAM Monograph Series 7), Warszawa: PCMA

Rozdziały w książkach

w druku Wicenciak, U., Hellenistic Vessels from the Phoenician Sanctuary in Chhim, (w:) Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, K. Jakubiak, A. Łajtar (red.),

w druku Wicenciak U., Transport Amphorae, w: City and Cemetery: Excavations at Kourion’s Amathous Gate Cemetery, Cyprus: The Excavations of Danielle A. Parks, red. M. Given, Ch. Mavromatis, R.S. Gabrieli, Annual of the American Schools of Oriental Research

2015 Wicenciak, U., Kitchen and Cooking wares in Akrai. First remarks (w:) R. Chowaniec (red.), Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Warszawa

2014 Wicenciak, U., Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon) (w:) B. Fischer-Genz, Y. Gerber, H. Hamel (red.), Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 3. Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade. Proceedings of the round table held in Berlin, 19-20 February 2010 (=BAR 88 2014), 103–124

2010 Wicenciak, U., Local Roman Coarse Wares from Chhim (Southern Lebanon) (w:) S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (red.), Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison Between Western and Eastern Mediterranean (LRCW3), (=BAR International Series 2185 II), 885–890

2005 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Region dongolanski – kolebka cywilizacji nubijskiej (w:) M. Ząbek (red.), Wokół IV katarakty, społeczność wiejska nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog“, 77–94

Artykuły naukowe

w druku Gwiazda M., Piątkowska-Małecka J., Barański T., Makowski P., Wicenciak U. Sidon’s/Ṣaydā Northern Hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research

w druku Gwiazda M., Wicenciak U., Rzeźnik S., Waliszewski T., Archaeological Works in Khalde (Qobbet Ech Choueifat) during 2017, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises

2018 Krueger, M., Wicenciak, U., Kowarska, Z., Niedzielski, P., Kozak, L., Krueger, M., Jakubowski, K., Proch, J., Mleczek, M., Waśkiewicz, A., First results of organic residue analysis on ceramic vessels (Jiyeh and Chhîm, Lebanon) by High Perfomance Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18(1), 2097–220.

2016 Wicenciak, U., Ceramic patchwork in Hellenistic to Byzantine Phoenicia: regionalisation and specialisation of vessel production, PAM 25, 617–690

2016 Badura, M., Rzeźnicka, E., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Plant remains from Jiyeh/Porphyreon, Lebanon (seasons 2009–2014): Preliminary results of archaeobotanical analysis and implications for future research, PAM 25, 487–510

2015 Waliszewski, T., Wicenciak, U., Jiyeh (Porphyreon) Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque hellénistique, TOPOI Suppl. 13

2015 Waliszewski, T., Wicenciak, U., Chhim. A Roman and Late Antique Village in the Sidon Hinterland, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEMAHS)

2012 Wicenciak, U., Local Hellenistic ‘Phoenician’-type amphora and other pottery vessels from the excavations in Jiyeh (Porphyreon) (seasons 2008–2009), PAM 21, 446–453

2012 Wicenciak, U., Frangié, D., Beyrouth et Jiyeh au sein des productions céramiques (w:) Les Dossiers d’Archéologie 350, 38–43

2009 Wicenciak, U., Zych, I. A. Obłuski, A., Marina El-Alamein. Site Presentation Project (ARCE/EAC). Preliminary archaeological report, PAM 18, 83–100

2009 Wicenciak, U., Roumié, M., Bakraj, E., Nsouli, B., PIXE characterization of Lebanese excavated amphorae from Jiyeh archeological site (w:) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 268.1, 87–91

2008 Wicenciak, U., Coarse pottery production at Jiyeh in Sector B1-B3 (w:) T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2008 Wicenciak, U., Local Coarse pottery material from well B4 at Jiyeh (w:) T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2008 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Section C – Jiyeh, 2005 season (w:) T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2007 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Juchniewicz, K., Jiyeh (Porphyreon) explorations 2005, PAM 17, 421–430

2006 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, T., Domżalski, K., Late Hellenistic and early Roman pottery production center at Jiyeh. Rescue excavations 2004, PAM 16, 429–439

2006 Wicenciak, U., Centres of the Amun Cult between the Third and Fourth Cataracts and the Coronation Journey of the Kushite Rulers, Gdansk Archaeological African Reports 3, 251–263

2004 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Waliszewski, Domżalski, K., Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5, fasc. A, 129–113, pls 71–84

2002 Wicenciak, U., Preliminary Information on the Local Pottery from Chhim, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 6 (2001), 62–76

Redakcja

2019 Redakcja naukowa publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska El-Zuma (Sudan), autorstwa Ewy Czyzewskiej-Zalewskiej. Publikacja ukaże się w wydawnictwie Brill

2019 Redakcja techniczna i naukowa części poświęconej ceramice publikacji wyników badań projektu Pafos Agora Project (grant Maestro)/ UJ Kraków, kierowanego przez prof. E. Papuci Władykę; publikacja 2019

Inne

2014 R. Chowaniec, z T. Więcek, U. Wicenciak, K. Domżalski, A. Gręzak, M. Wagner, M. Fitula, M. Rekowska, Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2013), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2012 Chowaniec R., z T. Więcek, M. Rekowska, R. Kucharczyk, M. Matera, U. Wicenciak, Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2012), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2005 Wicenciak, U., Jiyeh – ceramic industry centre in Hellenistic and Roman times in Lebanon. Paper presented during First Lebanese Pottery Workshop, Bejrut, (URL: http://www.ifporient.org/spip.php?article1349)

Konferencje

Czynny udział

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat (z M. Gwiazdą, S. Rzeźnikiem i K. Wójcik):Badania w Khalde (Liban) – sezon 2017

2017 Konferencja „Tyre, Sidon, Byblos. Three global harbours of the Ancient World”, Bejrut
Referat (z F.J. Núñezem): “Diachronic continuity of ceramic types in Central Levant: A case Study from Tyre and Sidon Territories”

2017 „6th Internationa Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archeometry”, Agrygent (Sycylia)
Poster: „Cooking Ware from Akrai. The South-Eastern Sicily Pottery Production”

2016 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Ceramika Fenicji hellenistyczno-rzymsko-bizantyjskiej – Uaktualnienie stanu badań 2015”, Warszawa

2015 „Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa
Referat (z prof. P. Niedzielskim UAM Poznań, dr. M. Kruegerem IP UAM, M. Bartkowiak IP UAM, Z. Kowarską OBA UW): “Wyniki wstępnych analiz pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych ze stanowisk Jiyeh I Chhim oraz perspektywy dalszych badań fizyczno-chemicznych”

2012 „European Conference on X-Ray Spectrometry”, Wiedeń
Referat (z M. Roumié, C. Atallah, B. Nsouli): “PIXE characterization of pottery production from the necropolis of Jiyeh archaeological site”

2012 „First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution”, Danish Institute of Archaeology, Ateny
Referat: “Jiyeh and Chhim – Hellenistic and Roman Wares”

2010 „Roman Pottery in the Levant: Local Production and Regional Trade. Round Table”, Berlin
Referat: “Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon)”

2008 Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa
Referat: „Bizantyjska ceramika z Chhim”

2008 „3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Comparison between Western and Eastern Mediterranean”, Parma / Piza
Poster: “Roman Coarse Ware from Chhim (Southern Lebanon)”

2005 „Premier atelier sur la céramique antique du Liban”, Bejrut
Referat: „El-Jiyha, Ceramic industry center in Hellenistic and Roman times“

2003 Sympozjum naukowe „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowych w Libanie“, Warszawa
Referat: „Raport wstępny poświęcony materiałowi ceramicznemu z badań archeologicznych w Chhim“

2002 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew
Referat: „Podróż koronacyjna władców XXV dynastii“

Organizacja

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2016 Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa

2015 „Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa

2012 The 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)

2003 Sympozjum naukowe. „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowch w Libanie“, Muzeum Narodowe, Warszawa

Działalność popularyzatorska

Prowadzenie konta czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean na portalu Academia.edu

2016 Piknik Rodzinny ODKRYJ UW – prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: pokaz „warsztat ceramologa”

2000, 2001, 2009, 2016 udział w organizacji „Pikniku Naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia”, prezentacja działalności Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2002 udział w organizacji wystawy „Banganarti”, Muzeum Narodowe w Warszawie

2002 udział w organizacji wystawy „Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur dun village antique du Liban”, Beit ed-Dine, Liban

2001 udział w organizacji wystawy „40-lecie polskich badań archeologicznych w Sudanie”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

2000 udział w organizacji inscenizacji Gniezno 2000, przygotowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

1997-1999 udział w organizacji festynów archeologicznych w Krzemionkach Opatowskich, Biskupinie, Warszawie przygotowywanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Inne
Dydaktyka:

2019 Recenzja pracy magisterskiej Macieja Sobczaka, Wydział Archeologii UAM w Poznaniu
Tytuł pracy magisterskiej: „Wykorzystanie ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do badań archeologicznych: wyniki analiz ceramiki z wykopu D44 z Jiyeh”, promotor: prof. Rafał Koliński

Styczeń-kwiecień 2012 Prowadzenie zajęć fakultatywnych w Instytucie Archeologii UW pt.: Ceramika we wschodnim Śródziemnomorzu: okres perski do omajadzkiego

Publikacje rysunków:

2014 (w:) Waliszewski, T., Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, (=PAM Monograph Series 6), Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, figs 2.5a-d, 2.6, 4.4, 4.5

2013 (w:) Rądkowska, J.K., Zych, I., Sidebotham, S.E., The Late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, PAM 22, 209–228; figs 2A, 8A

2013 (w:) Makowski, M., Tumulus Grave 49 (As-Sabbiya, Kuwait). Preliminary Report on the Investigations in 2009–2010, PAM 22, 518-527, Fig. 2

DTP:

2015 Bieliński, P., et alii, Bahra 1 Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth Season of Kuwaiti–Polish Archaeological Explorations, Kuwait–Warsaw

2014 Welc, F., Faiance Objects. Tell Atrib. 1985-1995 IV, (=PAM Monograph Series 5), Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2012 Abstracts. 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa: PCMA

Polecane linki