Ewdoksia Papuci-Władyka

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia Grecji
  • Archeologia Cypru, szczególnie okresu hellenistycznego i rzymskiego
  • Archeologia greckich kolonii północnych wybrzeży Morza Czarnego
  • Greckie malarstwo wazowe
  • Ceramika okresu hellenistycznego
  • Architektura i urbanistyka Pafos
  • Wiejskie zaplecze kolonii greckich północnego wybrzeża Morza Czarnego (Koszary w chorze Olbii i Zavetnoe w chorze Akry)
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2002 profesor tytularny
1995 doktor habilitowany w zakresie archeologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński
1986 doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
1977 magisterium, Uniwersytet Jagielloński (dyplom z wyróżnieniem)

Stanowiska i funkcje

od 2020 profesor wizytujący w CAŚ UW
od 2013 stanowisko profesora zwyczajnego, Uniwersytet Jagielloński
2003–2013 stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytet Jagielloński
od 2019 wicedyrektor Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach
od 2005 kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej, Instytut Archeologii Uniwersytet Jagielloński
od 2011 kierownik ekspedycji UJ Paphos Agora Project
1999–2010 Koordynator programu ERASMUS na Wydziale Historycznym UJ oraz w IA UJ

Projekty badawcze

2020-2022 (przedłużony do 2023) grant „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 18, nr. grantu 2019/35/B/HS3/02296

2015–2019 (przedłużony do 2020) grant MAESTRO Narodowego Centrum Nauki: „Pafos – Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych” UMO-2014/14/A/HS 3/00283

2011–2014 grant OPUS Narodowego Centrum Nauki: „Pafos (Cypr) – Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „ UMO-2011/01/B/HS3/01282

2011–2015 program UE THALIS „Sanktuarium Apollina oraz wczesno chrześcijańskie osadnictwo w Halasarna na Kos”, Kierownik modułu grantu – Zadanie: kierowanie zespołem opracowującym publikację ceramiki hellenistycznej z wykopalisk Uniwersytetu Ateńskiego; redakcja oraz napisanie dwóch rozdziałów do publikacji końcowej (kierownik prof. G. Kokkorou-Alevras)

2011–2012 grant promotorski (na A. Dobosz): Kontakty handlowe Cypru w okresie hellenistycznym w świetle odkryć amfor NCN nr rej. NN1090182540

2009–2010 Akra, Krym – kierownik polskiej części ekspedycji archeologicznej ukraińsko-rosyjsko-polskiej: badania antycznego stanowiska Zavetnoe-5 (VI–III w. p.n.e.), zaplecze wiejskie kolonii greckiej Akra

1998–2008 Koszary, Ukraina (dystrykt Odessa), Kierownik polskiej części Polsko-Ukraińskiej Ekspedycji archeologicznej: badania greckiej osady i nekropoli (IV–III w. p.n.e.), we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Odessie

2006–2009 Program Unii Europejskiej: The role of the Demos in the ancient world. The case of Halasarna on Kos: settlement remains, sanctuaries, cemeteries, political and trade relationships with other centers (dyrektor – prof. G. Kokkorou-Alevras University of Athens, ‘PYTHAGORAS: Reinforcement of Research Teams in the Universities’. Financed by EPEAEK and the EU) – wice-dyrektor oraz konsultantka ceramiki hellenistycznej i rzymskiej

1994–2000 członek grupy badawczej Groupement de recherches sur les céramiques hellénistico-romaines de Méditerranée orientale działającej przy Maison de l’Orient méditerranéen w Lyonie (kierownik J.-F. Salles)

1999–2001 grant KBN, Badania archeologiczne antycznego osiedla i nekropoli w Koszarach (Ukraina, obwód Odessa) – nr 1 H01H 010 16, kierownik

2004–2007 grant indywidualny MNiSW, kierownik, Badania archeologiczne antycznego osiedla i nekropoli w Koszarach (Ukraina, obwód Odessa) – kontynuacja (nr 1HO1H 002 27, nr umowy 0174/H01/2004/27)

2003–2004 grant promotorski KBN (na W. Machowskiego), kierownik

Badania archeologiczne

od 2011 badania UJ na Agorze w Pafos i innych miejscach Parku Archeologicznego, kierownik

2009–2010 Badania na stanowisku Zavetnoe, Akra, Krym, kierownik polskiej części ekspedycji

1998–2008 Badania na stanowisku Koszary (chora Olbii) na Ukrainie, kierownik polskiej części ekspedycji

1984, 1986, 1988–2008, 2010 Nea Paphos, Cypr, członek Polskiej Misji Archeologicznej (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW): nadzór nad odcinkami wykopalisk oraz opracowanie ceramiki hellenistycznej i rzymskiej

1995 starożytna Halasarna (na Kos w Grecji), wykopaliska Uniwersytetu Ateńskiego: studia nad ceramiką hellenistyczną, wykłady dla studentów w zakresie opracowania i dokumentowania ceramiki

Stypendia naukowe

Londyn (1977); Ateny (1984/85); Jena (1986); Padwa (1986); Lyon (1991); Paryż (1991); Lyon (1994); Ateny – stypendium Mellon Fundation w American School of Classical Studies (1996); Rzym (1998); Ateny – Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (1999); Rzym i pd. Italia oraz Sycylia (2014) Fundacja Lanckorońskich.

Wykłady w ramach grantów SOCRATES oraz ERASMUS (Teaching Staff):
Ateny, National and Kapodistrian University (2000, 2008); Komotini, Uniwersytet Demokryta (2010); Nikozja, Uniwersytet Cypryjski (2012); Uniwersytet w Alicante (2017).

Bibliografia naukowa

Książki

w druku E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków ISBN: 978-83-65080-96-7, ss. 530.

2018 E. Papuci-Władyka (red.), Pafos – Misterium Miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie / Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies, Miasto Kraków oraz Fundacja Archaeologica, ISBN 978-83-941010-1-5, Kraków, ss. 239.

2012 E. Papuci-Władyka, Corpus Vasorum Antiquorum, Poland 11, Cracow 1 (Jagiellonian University Institute of Archaeology 1 and Museum collections), Union Académique Internationale and Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków.

2001 E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, PWN Warszawa–Kraków.

1995 E. Papuci-Władyka, Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965–1991), Kraków.

1989 E. Papuci-Władyka, Corinthian and Italo-Corinthian pottery from the Polish collections, Warszawa–Kraków.

Rozdziały w książkach

2019 E. Papuci-Władyka, ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚA. Cypriot collection of antiquities in the Jagiellonian University Institute of Archaeology in Kraków, In: Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Adama Łajtara, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 251–258.

2019 E. Papuci-Władyka, Hellenistic Pottery and the daily life of Nea Paphos-Maloutena inhabitants: some reflections on historical and social changes, in A. Peignard-Giros (ed.), Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture During The Hellenistic Period, Proceedings of the 2nd Conference of International Association of Research on Pottery of the Hellenistic Period, Lyon, November 2015, 5th – 8th, Phoibos Verlag Vienna, 525–535.

2018 E. Papuci-Władyka, Wazy antyczne w kolekcji gołuchowskiej, w: I. Głuszek (red.), Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, ISBN 978-83-64080-56-2, Poznań, 74–85.

2018 E. Papuci-Władyka, E. Marzec, “Hellenistic Pottery from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011–2012 – First presentation”, in: 9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 05-09/12/2012, Archaeological Receipts Fund / ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ISBN 978-960-386-364-9, Athens, 881–888.

2018 E. Papuci-Władyka, An Essay on Recent Archaeological Research on the Northern Black Sea, in: M. Manoledakis, J. Xydopoulos, G. Tsetskhladze (eds.), Colloquia Antiqua 18: Black Sea volume, Wydawnictwo: Leuven/Paris/Bristol: Peeters, ISBN 978-90-429-3545-7, 279–339.

2016 E. Papuci-Władyka, W. Machowski, „Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011–2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations”, in: Claire Balandier (ed.), Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du Ier colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé par Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse & Department of Antiquities of Cyprus, Ausonius Editions, Mémoires 43, ISSN 1283-2995, ISBN 978-2-35613-163-8, Bordeaux, 67–77.

2016 E. Papuci-Władyka, Ł. Miszk, Nea Paphos and its harbours – gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research, in: M. Seifert, L. Ziemer (eds), West Meets East. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen III, acts of the conference in Hamburg, 15–17 March 2016, Aachen (publ. 2017), 1–16.

2014 E. Papuci-Władyka, Palestinian Dipper-juglet from Aphek-Antipatris in the Jagiellonian University Collection and its Egyptian Connections, in: M. Jucha, J. Dębowska-Ludwin and P. Kołodziejczyk (eds.), Aegyptus Est Imago Caeli. Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Kraków (publ.: 2015), 167–170.

2012 E. Papuci-Władyka, A Phoenician amphoriskos from Olbia in Kraków. Notes on our research in Ukraine, in: Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, W. Blajer (ed.), Kraków, 565–572.

2011 E. Papuci-Władyka, The contribution of archaeologists from Krakow to excavating Nea Paphos, the ancient capital of Cyprus, in: H. Meyza, I. Zych (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, PCMA UW, Warsaw, 413–424.

2011 E. Papuci-Władyka, Stosunki polsko-cypryjskie w obiektywie archeologicznym / Οι πολωνο-κυπριακες σχεσεις στον αρχαιολογικο φακο, w: J. Jeorgis, J. Kazamias (red.) POLSKA-CYPR Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe / ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Απο τη χωρα του Σοπεν στο νησι της Αφροδητης. Σχεσεις ιστοριας και πολιτισμου, Wydawnictwa En Tipis, Nikozja, 182–197.

2011 E. Papuci-Władyka, Pouring vessels from Paphos (Cyprus) and Koshary (Odessa province, Ukraine), in: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ`ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Λευκωσια 29 Απριλιου – 3 Μαιου 2008, ΤΟΜΟΣ Α`2 ΑΡΧΑΙΟ ΤΜΗΜΑ, Nicosia, 767–776. (IV Congress of Cypriot Studies, Nicosia 29.04–03.05. 2008).

2011 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, Ten years of the Koshary Project, in: PONTIKA 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, Proceedings of the International Conference, 21st–26th April 2008, Kraków, E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund (eds), BAR International Series 2240, Oxford, 283–297.

2011 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina with collaboration of S. Stelmach, The Black glaze pottery of fourth and third centuries BC. from the Polish-Ukrainian excavations in Koshary (Black Sea coast, Odessa district), First Presentation, in: 7th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Aigio 2005, Ateny, 851–859, pls. 339–344.

2010 E. Papuci-Władyka, Architektura a ceramika Nea Pafos w okresie hellenistycznym, in: NON SOLUM VILLAE. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy, p. red. J. Kościuka, Wrocław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej), 253–263 (streszczenie angielskie).

2008 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, S. Stelmach, Chernolakovye zastol’nye chashy Kosharskogo nekropol’a, in: Drevnee Prichernomor’e. VIII Chtenia pamiati professora P.O. Karyshkovskogo, 12–14 marta 2008, Odessa, 311–319.

2008 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Bodzek, W. Machowski) Археологический комплекс античного времени у села Кошары – итоги исследования, [w:] PONTIKA 2006 / ПОНТИКА 2006. Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies/Новейшие исследования греческих колоний Северного Причерноморья, (Proceedings of the International Conference, Krakow, 18th March, 2006), E. Papuci-Władyka (ed.), Kraków, 143–160, tab. 21–23.

2007 Редина, Е.Ф., Папуци-Владыка, Е. and Бодзэк, Я., Сакральное пространство Кошарского святилища, w: В.Н. Зинько (red.), VIII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты, Керчь, 261–265.

2007 E. Papuci-Władyka, Pokrywa urny grobowej z Volterry, w: Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa pod redakcją Joachima Śliwy, Kraków, 280–287, Tabl. LVII

2007 E. Papuci-Władyka, Michał Żmigrodzki (1848–1919) jako jeden z prekursorów polskich badań nad ceramiką grecką, w: Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa pod redakcją Joachima Śliwy, Kraków, 219–230.

2007 E. Papuci-Władyka, Lekyt Malarza Achillesa, w: Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa pod redakcją Joachima Śliwy, Kraków, 231–235, Tabl. XLIX

2007 E. Papuci-Władyka, Ceramika antyczna w zbiorze zabytków starożytnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa pod redakcją Joachima Śliwy, Kraków, 201–218, Tabl. XXXIII–XLVIII.

2004 E. Papuci-Władyka, T.N. Kokorzhitskaia, Greek Amphorae from the Polish-Ukrainian Excavations at Koshary, Odessa District (Fourth and Third Centuries BC) – a First Presentation, in: Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean, Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26–29, 2002, ed. J. Eiring, J. Lund, Aarhus (Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 5), 313–324.

2002 Папуци-Владыка, E., Редина, Е. Ф. Античный могильник у с. Кошары, in: Zuev V. (ed.) – В. Зуев, Боспорский феномен: погребальные помятники и святилища. Материалы международной научной конференции 2. St Petersburg, 56–62.

2001 E. Papuci-Władyka, Nieznane amfory rzymskie z prywatnej kolekcji, część I, w: Studia Archaeologica, Liber Amicorum Ianussio A. Ostrowski ab amicis et discipulis oblatus, red. E. Papuci-Władyka, J. Śliwa, Kraków, 349–356.

2001 E. Papuci-Władyka, J. Chochorowski, E.F. Redina, T.N. Kokorzhickaya, L.V. Nosova, J. Bodzek, W. Machowski, The Polish-Ukrainian Excavations at Koshary, Odessa District: 1998–2001, w: Ol’biia ta antichnyi svit, Materialy naukovyh chytan, prysviachenyh 75-richchiu utvorennia istoryko-arkheologichnogo zopovidnyka “Ol’biia” NAN Ukrainy, Kyiv, 148–150.

2000 E. Papuci-Władyka, Ελληνιστική κεραμική της Νέας Πάφου. Χρονολογικός πίνακας σχημάτων, Ε’ Επισημονική Συνάντιση για την ελληνιστηκή κεραμική, Χανιά 1997, Αθηναι, 247–252.

2000 E. Papuci-Władyka, Hellenistic Pottery from the Polish Excavations at Nea Paphos (Maloutena), 1965–1995: the Status of Research and Prospects for Future Study, (w:) Acts of the Third International Congress of Cypriot Studies, 1996, Nicosia, 721–738.

2000 E. Papuci-Władyka, An East Greek Plastic Vase in Gołuchów, w: J.A. Ostrowski, K.M. Ciałowicz (red.),Les civilisations du bassin méditerranéen, Hommages à Joachim Śliwa, Cracovie, 287–292.

1999 E. Papuci-Władyka, H. Meyza, Nea Paphos, Cyprus: Pottery from cistern STR 1/96-97, w: Jagiellonian University. Centenary of Mediterranean Archaeology 1897–1997. International Symposium: Cracow, October 1997, Materials edited by Joachim Śliwa, Cracow, 75–92.

1998 E. Papuci-Władyka, Ceramika hellenistyczna z polskich wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze (1965–1995), (w:) Cypr w badaniach polskich, Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michałowskiego, Warszawa, 24–25 lutego 1995, W.A. Daszewski, H. Meyza (red.), Warszawa, 67–90.

1998 E. Papuci-Władyka, Amfory typu Kos i Sub-Kos w świetle najnowszych badań, (w:) AMICORUM DONA, Studia dedykowane Profesorowi Stefanowi Skowronkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, F. Kiryk, M. Wilczyński i J. Ciecieląg (red.), Kraków, 155–165.

1997 E. Papuci-Władyka, Groups of Hellenistic pottery from the Polish Excavation in Paphos, Cyprus, in: 4th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Mitilini 27th to 30th of March 1994, Athens, 267–274, pll. 193–198. [in Greek]

1995 E. Papuci-Władyka, Hellenistic Pottery from Nea Paphos – First Results of Scientific Analysis (with Appendix by J. Raabe, M. Daszkiewicz – A Preliminary Report on Results of Physico-Chemical Investigations), (w:) H. Meyza, J. Młynarczyk red., Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies (Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993), Warsaw, 277–298.

1994 E. Papuci-Władyka, Hellenistic pottery from the Polish excavations in Paphos: Cistern W/73, in: 3rd Scientific Meeting on Hellenistic Pottery: dated deposits, workshops, Thessaloniki 24th to 27th of September 1991, Athens, 257–268, pl. 208–217 [in Greek].

1994 E. Papuci-Władyka, Z problematyki badań nad ceramiką hellenistyczną, (w:) J. Śliwa (red.), Munus Amicitiae, Studia archelogiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, Kraków (UJ Varia t. 332), 149–158.

1985 E. Papuci-Władyka, Die erste Beschreibung der Sammlung griechischer Vasen (M. Żmigrodzki, 1879), (w:) J. Śliwa (ed.), Zur Geschichte der Sammlung der klassischen Archäologie Jena–Kraków, 75–81.

Artykuły naukowe

2018 E. Papuci-Władyka, W. Machowski, Ł. Miszk et alii, ‚Paphos Agora Project’ (PAP) 2011–2014: First Preliminary Report on Excavations by the Jagiellonian University in Krakow, Poland, with Appendix 1: Preliminary observations on animal remains from Krakow University excavations at the Agora of Nea Paphos by P. Croft, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, New Series 1, 533–569.

2016 E. Papuci-Władyka, M. Wacławik, A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora, Studies in Ancient Art and Civilization 20, 137–147, pl. 1–2; DOI: 10.12797/SAAC.20.2016.20.09

2012 E. Papuci-Władyka, The rural area of the Greek colony Akra (Kerch district, Ukraine): the settlement of Zavetnoe 5. Seasons 2009–2010, Studies in Ancient Art and Civilization 16, 131–140.

2015 E. Papuci-Władyka (zdjęcia R. Słaboński), Recent Polish excavations in the agora of Paphos, the ancient capital of Cyprus, Antiquity, Issue 347 – October 2015 http://antiquity.ac.uk/projgall/papuci-wladyka347

2010 E. Papuci-Władyka, Daszewski W.A., Meyza H., Machowski W., Rądkowska J.K., Wasilewska O., Nea Paphos. Season 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 503–514.

2010 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Bodzek, W. Machowski, The Koshary Project (Ukraine, Odessa province), seasons 2007-2008, Recherches archeologiques SN 2, Kraków, 257-–275

2009 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Bodzek, W. Machowski, The Koshary Project (Ukraine, Odessa province), seasons 2004–2006, Recherches archeologiques SN 1, 487–507.

2007 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Bodzek, W. Machowski, KOSHARY PROJECT, 2005-2007. Fifth Preliminary Report on Polish-Ukrainian Excavations, Archeologia LVIII (2007, publ.: 2009), 141–156, Pl. XXI–XXVII.

2008 E. Papuci-Władyka, Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House, Nea Paphos 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 524–527.

2007 E. Papuci-Władyka, W.A. Daszewski, H. Meyza, Nea Paphos. Season 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 393–407.

2006 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, J. Chochorowski, J. Bodzek, W. Machowski, Greek settlement on the northern Black Sea coast. Polish-Ukrainian excavations in Koshary (Odessa province): Third preliminary report – Seasons 2000–2003, Recherches archéologiques de 1999–2003, Kraków, 354–374.

2003 E. Papuci-Władyka, D. Briquel, Volterra, Paris, Cracovie: L’itineraire d’un couvercle d’urne cinéraire de la tombe des Ceicna Fetiu, Studi Etruschi LXIX (Serie III), 221–242.

2005 E. Papuci-Władyka, E.F. Redina, et. alii, Koshary: Greek settlement on the Northern Black Sea coast. Polish-Ukrainian excavations in the 2001–2003 seasons, Etudes et Travaux XX, 194–234.

2004 E. Papuci-Władyka, W.A. Daszewski et alii, Nea Paphos, Season 2003, Polish Archaeology in the Mediterranean 15, 279–300.

1998 E. Papuci-Władyka, Ελληνιστικἠ κεραμικἠ – Εισαγωγἠ, Αρχαιογνωσἰα 9, 1995–96, Ateny, 353–379, pll. 40–59.

1998 E. Papuci-Władyka, The Cistern South of the Villa of Theseus, Polish Archaeology in the Mediterranean 9, 130–135.

1997 E. Papuci-Władyka, A Research Report on Hellenistic Pottery: Cos Amphoras, Studies in Ancient Art and Civilization 8, 47–54.

1997 E. Papuci-Władyka, A Research Report on Hellenistic Pottery: Cos Amphoras, Studies in Ancient Art and Civilization 8, 47–54.

1992 E. Papuci-Władyka, A Hellenistic “West Slope” Style Amphora in Warsaw, Studies in Ancient Art and Civilization 5, 39–43.

1992 E. Papuci-Władyka, Some Unknown Vases from the Jagellonian University Museum, Studies in Ancient Art and Civilization 2, 47–57.

1983 E. Papuci-Władyka, The Volaterran Urn Lid in Cracow (gens Ceicna Fetiu?), Etudes et Travaux XIII, 311–314.

Konferencje

Czynny udział (wybór)

od 2011 corocznie Konferencja Sprawozdawcza IA UJ
Colonies/Новейшие исследования греческих колоний Северного Причерноморья, Kraków
2019 Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! Konferencja na 100-lecie archeologii na UW, Warszawa
2019 Polacy na Bliskim Wschodzie, Warszawa
2019 CAA International Conference, Kraków
2019 4th IARPotHP conference, Ateny
2018 Congress of Classical Archaeology, Kolonia-Bonn
2017 Nea Paphos et l’Ouest de Chypre, Pafos
2017 3rd IARPotHP conference, Kastela (Chorwacja)
2016 West Meets East. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen III, Hamburg
2015 Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture During The Hellenistic Period, 2nd IARPotHP conference, Lyon
2015 BASOR Annual Meeting, Atlanta
2012 Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Avignon
2012 9th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki
2011 Cypriot American Archaeological Research Institute Workshop, Nikozja
2009 8th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Joannina (Grecja)
2008 PONTIKA 2008: Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times
2008 Fourth Congress of Cypriot Studies, Nikozja
2008 Chtenya Prof. Karyshkovgovo, Odessa
2006 PONTIKA 2006: Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies/Новейшие исследования греческих колоний Северного Причерноморья, Kraków
2005 Cultural Identity of Europe. Identity of European Cultures, Warszawa
2005 7th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Aigio (Grecja)
2002 Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean, Ateny (Danish Institute)
2001 Ol’biia ta antichnyi svit (z okazji 75-lecia utworzenia Zapovednika Olbia), Kijów
2001 Chtenia Prof. Karyshkovskogo, Odessa
2000 Ceramiques hellenistiques et romaines: Productions et diffusion en Mediterranee orientale, Lyon
2000 6th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Wolos (Grecja)
1997 5th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Chania (Kreta)
1996 Third Congress of Cypriot Studies, Nikozja
1994 4th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Mitilini (Lesbos)
1991 3rd Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki
1989 2nd Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Rodos

Organizacja

2016 W sercu starożytnego miasta – pięciolecie badań UJ na Agorze w Pafos, Kraków
2008 PONTIKA 2008, UJ Kraków we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie
2006 PONTIKA 2006, UJ Kraków
1997 100-lecie Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Jagielloński 1897¬–1997

Członkostwo w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych
 • od 2016 Przewodnicząca Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
 • 2015–2019 Prezes, International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period (IARPotHP)
 • od 2015 członek Rady Naukowej oraz recenzentka czasopisma Quart
 • od 2014 Członek Towarzystwa Archeologicznego (Archaiologike Etairia) w Atenach
 • od 2013 Członek Society of Cypriot Studies w Nikozji
 • 2010–2012, 2014 Redaktor naczelny czasopisma Studies in Ancient Art and Civilization, UJ, Kraków
 • od 2007 członek, a w latach 2015¬–2019 Przewodnicząca Stowarzyszenia Greków w Krakowie
 • 2003–2011, 2014–2019 Członek oraz Wiceprzewodnicząca (w kadencji 2007–2011) Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • od 2002 Kierownik polskiej redakcji Corpus Vasorum Antiquorum pod auspicjami Union Académique International oraz PAU
 • od 1996 Członek Komisji Filologii Klasycznej PAU
 • od 1994 Członek Rady Naukowej czasopism: Recherches Archéologiques i Studies in Ancient Art and Civilization
 • Recenzentka czasopism Polish Archaeology in the Mediterranean, Etudes et Travaux, Studia Palmyreńskie
 • Recenzje grantów dla KBN, MNiSW, NCN; recenzje wydawnicze
Działalność popularyzatorska

Liczne wykłady naukowe i popularyzujące naukę, wywiady dla prasy i radia oraz telewizji (w Polsce, na Ukrainie i na Cyprze), teksty na stronę internetową Paphos Agora Project, katalogi wystaw.

Współorganizacja wystaw

2018 In the Heart of the Ancient City, Nikozja, Departament Starożytności Republiki Cypru – Ethnographical Museum, we współpracy z Ambasadą RP w Nikozji
2017 In the Heart of the Ancient City, w Pafos, w ramach Pafos2017 Europejska Stolica Kultury
2016 W sercu starożytnego miasta (Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie, z okazji 5-lecia badań w Pafos)
2014 Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru (wystawa plenerowa w Krakowie)
2008 Między Olbią a Odessą. Badania archeologiczne greckiej osady w Koszarach nad Morzem Czarnym (1998–2008), Muzeum UJ
2006 W poszukiwaniu skarbów (o badaniach w Koszarach), Muzeum Narodowe w Krakowie
2002 Wazy greckie w IA UJ
2001 Nad Bohem i Nilem
1999 Antiquarium Cracoviense. Wazy i monety ze zbiorów UJ i MNK

Polecane linki