Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Zainteresowania badawcze:

  • Rzymska architektura wojskowa;
  • Obecność armii rzymskiej poza granicami Imperium Romanum;
  • Obecność rzymskich garnizonów na północnych i wschodnich wybrzeżach Pontu;
  • Kontakty Rzymu z barbarzyńcami na pograniczu Imperium Romanum;
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016 habilitacja (Wydział Historyczny UW)
2003 doktorat (Wydział Historyczny UW)
1996 magisterium z archeologii (Instytut Archeologii UW)

Stanowiska i funkcje

Od 2019 Dyrektor Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego im. Prof. S. Krukowskiego
2019 Kierownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty badawcze

Od 2019 kierownik ekspedycji UW w Ukrainie (wykopaliska rzymskiej cytadeli w Tyras, poszukiwania rzymskiego fortu w miejscowości Bilenke, interdyscyplinarne badania tak zwanego południowego Wału Trajana);

Od 2014 kierownik ekspedycji UW w Gruzji (stanowisko Gonio, Adżaria – fort rzymski Apsaros);

2009–2013 kierownik ekspedycji IA UW na Krymie (stanowisko Bałakława – fort rzymski).

Inne projekty archeologiczne

Stypendia, granty, nagrody

Granty

2018–2022 Narodowe Centrum Nauki (grant Harmonia): “Roman fort Apsaros – place in a local environment and role in the border control system of the Roman Empire”; Kierownik projektu.

2018–2019 Narodowe Centrum Nauki (grant Polonez): „Transcaucasia and the Roman Empire – Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighborhood, 65 BC–AD 387”; Research Partner dla Prof. Michaela A. Speidel’a.

2009–2012 Narodowe Centrum Nauki (grant Polonez): „Extra fines Imperii. Unknown Bases of the Roman Army in Crimea”; Kierownik projektu.

2009–2012 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: „Archeologia podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”; Kierownik projektu.

Nagrody i wyróżnienia

2020  kawaler „Medal of Honour”, odznaczenie przyznane przez Prezydent Gruzji Salome Zurabishvili

2017  laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Bibliografia naukowa (wybór)

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe

Jaworski P., Karasiewicz-Szczypiorski R., Mamuladze S. (2021). The rise and fall of the Roman fort in Apsaros: recent numismatic evidence, Polish Archaeology in the Mediterranean 30/2, 289–306.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Mamuladze S., Speidel M.A. (2021). New and Revised Tile Stamps from the Roman Fort of Apsaros (Gonio, Georgia), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 219, 269–280.

Gawroński R.A., Karasiewicz-Szczypiorski R. (2020). Death of Saint Clement. New Evidence concerning Tradition of the Saint’s Martyrdom, Saeculum Christianum XXVII/1, 5–16.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2019). The Roman Fort at Cape Aj-Todor (Charax) and its Surroundings. A New Look at Old Discoveries, Światowit LVII (2018), 153–184.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Mamuladze S. (2019). Early Fortifications at Apsaros Fort (Gonio, Georgia). New Discoveries, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies 29, 63–76.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2019). Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego, (w:) Jakubiak K. (red.) Donum Cordis. Studia poświęcone pamięci Profesora Jerzego Kolendo, Warszawa, 150–167.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2018) Mithraea in Scythia and Taurica, (w:) Klenina E.Ju. (red.) Novae. Studies and Materials VI, Sacrum et Profanum. Haec studia amici et college Andrei B. Biernacki septuagennio dicant, Poznań, 189–199.

Karasiewicz-Szczypiorski R. with contribution by Mamuladze S. (2018). Before there were the thermae. A Few Words on the Remains of the Earliest Buildings in the Apsaros Fort (Gonio, Georgia), Pro Georgia 28, 99–108.

Trzop-Szczypiorska A., Karasiewicz-Szczypiorski R. (2018). Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań, Światowit XIII–XIV (LIV–LV), A/B, 47–71.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2018). Zagospodarowanie terenu za murami rzymskich fortów w Taurydzie. Na przykładzie stanowisk w Bałakławie-Kadykowce oraz na przylądku Aj-Todor, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 145/4, 685–704.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Mamuladze S., Aslanischvili L., Daszkiewicz M. (2018). Ceramic building material from the Roman forts on the Colchis coast: archaeology and archaeoceramological analysis, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 485–526.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2016). Apsaros. Early Headquarters Building (principia). New location?, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies 26, 53–63.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2016). Early Roman Baths in Apsaros (Gonio, Ajara), (w:) Khintibidze E., Makaradze I., Melikidze T., Guliashvili S. (red.) Proceedings of the Seventh International Symposium on Kartvelian Studies, Tbilisi, 404–406.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2015). The Roman Fort in Balaklava and Its Surroundings, Światowit XII (LIII)/A (2014), 53–79.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2015). Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Światowit Supplement Series A: Antiquity, vol. XV, Warszawa.

Gawroński R.A., Karasiewicz-Szczypiorski R. (2015). The Early Empire Roman Cavalry in the Defense of Tauric Chersonesus, (w:) Tomas A. (red.) Ad fines Imperii Romanii. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata, Varsaviae, 325–340.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Kakhidze E. (2015). The Roman Fort Apsaros” in Gonio – Early Phase. New Discoveries and Perspectives for Investigations, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies 25, 179–198.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Łukaszewicz A. (2015). Language in the private life of Roman soldiers in Taurica, (w:) Tomas A. (red.) Ad fines Imperii Romanii. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata, Varsaviae, 405–413.

Gawroński R.A., Karasiewicz-Szczypiorski R., Modzelewski S. (2014). The early empire military assemblages from Crimean Peninsula as traces of activity of the Roman Army, Archeologia LXII-LXIII, 2011-2012, 45–60.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2014). The Roman Army on the Walls of Chersonesos, Światowit XI (LII)/A (2013), 87–112.

Karasiewicz-Szczypiorski R., Zawadzka-Pawlewska U. (2014). Defensive walls of Chersonesos Taurica. An analysis of traces of destruction and reconstruction in the course of centuries, Światowit XI (LII)/A (2013), 113–131.

Misiewicz K., Karasiewicz-Szczypiorski R. (2013). Gonio (Georgia). Non-invasiv surveys of the Roman fort of Apsaros – 2012 Season, Światowit X (LI)/A (2012), 117–122.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2013). The Roman Army in Tauric Chersonesos. City and Burial Areas, Światowit X (LI)/A (2012), 59–90.

Karasiewicz-Szczypiorski R. (2012). Roman military sentry posts in Crimea. New discoveries?, Światowit 2006–2008, VII (XLVIII)/ A, 93–99.

Wróbel M., Piątkowska-Małecka J., Karasiewicz-Szczypiorski R. (2012). Meat eaten by Roman Soldiers at the Sentry Post on Kazackaya Hill near Inkerman (Sevastopol, Ukraine), Światowit VII (XLVIII)/A (2006–2008), 101–115.

Karasiewicz-Szczypiorski R. with contributions by Myc V. and Lysenko A.) (2011). Tschatyrdag, an Unknown Roman Sentry Post on the Southern Crimean Coast?, (w:) Papuci-Władyka E., Vickers M., Bodzek J., Braund D. (red.) Pontika 2008, Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, Proceedings of the International Conference, 21st26th April 2008, Kraków, British Archaeological Reports International Series 2240, 183–187.

Sarnowski T., Savelâ O.Â, Karasiewicz-Szczypiorski R. (2007). Roman Military Sentry Posts in the Border Zone of Crimean Chersonesos, Archeologia (Warsaw) LVIII, 57–67.

Redakcje:

Matera M., Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.) (2021). Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea, Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica, vol. II, Warsaw.

Matera M., Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.) (2017). The Crimea and the Northern Coasts of the Black Sea in Archaeological Research 1956-2013 (Крым и Северное Причерноморье в археологических исследованиях 1956–2013 гг.), Warszawa, 87–102.

Konferencje (wybór)

Czynny udział

2022 Limes Congress XXV., Nijmegen, Holandia
Referat: R. Karasiewicz-Szczypiorski, S. Mamuladze, N. Lockley, Apsaros Fortress and its surroundings in the 1st and 2nd century AD. The first steps to reconstruction.

2019 Pontica et Caucasica II. Interdisciplinary research on the antiquity of Black Sea, Warszawa
Referat: R.A. Gawroński, R. Karasiewicz-Szczypiorski, The dead of Saint Clement. The new evidence concerning tradition about Saint’s martyrdom.

2019 Roman Transcaucasia – The Impact of Imperial Neighborhood, Warszawa
Referat: R. Karasiewicz-Szczypiorski, N. Lockley, The mosaic floor from Apsaros. Local context and wider background.

2018 Limes Congress XXIV. Serbia
Referat: P. Jaworski, R. Karasiewicz-Szczypiorski, S. Mamuladze, Rise and Fall of Apsaros (Gonio, Georgia). Latest Findings on the Chronology of a Roman Fort on the Eastern Edge of the Empire.

2018 The 16th Annual International Kartvelological Conference in memory of St. Grigol Peradze
Referat: R. Karasiewicz-Szczypiorski, S. Mamuladze, Early fortifications of the Apsaros fort. Recent discoveries.

Organizacja konferencji międzynarodowych

2022 Limes Congress XXV. Nijmegen, Holandia
Sesja nr 30: The Pontic, Middle East and North African Frontier (moderatorzy sesji: M.A. Speidel, R. Karasiewicz-Szczypiorski, E. Kakhidze, P. Jaworski).

2019 Pontica et Caucasica II. Interdisciplinary research on the antiquity of Black Sea, Warszawa (organizatorzy: R. Karasiewicz-Szczypiorski, M. Matera).

2019 Roman Transcaucasia – The Impact of Imperial Neighborhood, Warsaw (organizatorzy: M.A. Speidel, R. Karasiewicz-Szczypiorski, K. Trusz).

2015 Pontica et Caucasica I. The Crimea and the Northern Black Sea Coast in Archaeological Research 1956–2013, Warszawa (organizatorzy: R. Karasiewicz-Szczypiorski, M. Matera).

Organizacja konferencji krajowych

Chrysomallos 2022. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie
Warszawa (organizatorzy: R. Karasiewicz-Szczypiorski, P. Jaworski, M. Matera).

Chrysomallos 2021. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie
Warszawa (organizatorzy: R. Karasiewicz-Szczypiorski, P. Jaworski, M. Matera).

Członkostwo w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych
  • Członek międzynarodowego komitetu redakcyjnego Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies (wydawanego w Uniwersytecie Warszawskim)
  • Członek międzynarodowego komitetu redakcyjnego South Caucasus Archaeological Context (wydawnego przez Narodową Agencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gruzji w Tbilisi